WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Aanwijswoorden: emoties

(in ontwikkeling) Het is zelfs zo dat veel mensen bezwaar lijken te hebben tegen aanwijswoorden voor henzelf. Die mensen protesteren namelijk heftig tegen het toegewezen krijgen van een of ander nummer: "Ik ben een mens, en geen nummer". Natuurlijk heeft een nummer precies dezelfde functie als een naam: het identificeren, het aanwijzen, van een persoon. Waar mensen die bezwaar hebben tegen een nummer eigenlijk doen, is bezwaar maken tegen een abstractie te worden, details van hun persoon kwijt te raken.

Wat voor een mens geldt, geldt natuurlijk ook voor vrijwel alle objecten die we kennen, en nog wat meer ook trouwens. In ieder geval geldt het ook voor Klara de koe uit het vorige hoofdstuk. Het enige dat Klara in dit opzicht onderscheidt van Jan is dat Klara er geen bezwaar tegen zal maken om "Klara" genoemd te worden, of "Klara-10", of "koe", of zelfs gewoon "13774".

Omkering: Jan gebruikt wel gemakkelijk "Klara", of "Marietje".

 
 

Naar Woord en object  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .