WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Abstracties, vrijheid, en creativiteit

Tot nu toe is de ene kant van de relatie tussen werkelijkheid en menselijke abstracties behandeld: daar waar de noodzaak tot precisie bestaat - zeg maar de noodzaak om oog-in-oog met een tijger de juiste beslissing te nemen. Of wat verder in de evolutie: overdenkende de realiteit van het wisselen van het klimaat, een voorraad graan op te slaan. [Of in de huidige stand van de evolutie: overdenkende de eindigheid van aarde en klimaat, te stoppen met materiële economische groei.]

De andere kant van de medaille is dat de losse band van abstracties met de werkelijkheid de mogelijkheid biedt om met behulp van die abstracties boven de direct waarneembare werkelijkheid uit te stijgen. Als je alleen maar kon praten over de direct waarneembare werkelijkheid, was er geen kunst en wetenschap. Wat betreft kunst spreekt dat voor zich, en wat betreft wetenschap ook, als men het artikel Aanwijswoorden en waarnemen    gelezen heeft. In de evolutie van mensensoorten wordt het optreden van versiering en kunst ook gezien als het belangrijkste kenmerk van geestelijke ontwikkeling (toegegeven, er is niet veel meer om op af te gaan).

 Ook is er een min of meer intuïtieve reden om aan te nemen dat om een beetje reëel beeld van de werkelijkheid te kunnen vormen, het systeem dat dat doet, een ruim grotere hoeveelheid vrijheid moet hebben om die werkelijkheid in in te passen. Hetzelfde argument in omgekeerde richting: je kan natuurlijk nooit iets begrijpen dat ingewikkelder is dan jezelf. De mens kan de wereld begrijpen, omdat zijn hersenen een graad van ingewikkeldheid hebben bereikt, die hem in staat stellen de ingewikkeldheid van de wereld te vertalen, om daar een kaart van te maken.

Waar we dus al eerder gezien hebben dat taal of woorden geen eenduidig en exact beeld van de werkelijkheid kunnen vormen, zien we nu dat er noodzakelijkerwijs woorden moeten zijn die helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomen. [Dat wil zeggen: even ervan uitgaande dat taal een redelijk representatieve weergave vormt van onze gedachten.]. En als derde: dat je die woorden die buiten de werkelijkheid staan kan of moet gebruiken om je beeld van de werkelijkheid te verbeteren, om de inherent vage aanwijs- en verzamelwoorden nauwkeuriger te maken.

In het volgende artikel wordt beschreven hoe de vrijheden die woorden bieden, gebruikt kunnen worden om het verband tussen woord en werkelijkheid te verbeteren  .


Naar Abstractieladder, toepassingen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .