De Volkskrant, 10-10-2011, door BERT BRUSSEN, THOMAS VON DER DUNK  .2010

Brussen & Von der Dunk

Met haar verzet tegen het boerkaverbod verloochent de PvdA haar emancipatoire verleden, meent Bert Brussen. Maar volgens Thomas von der Dunk werkt seculiere verlichtingsdwang averechts.

Brussen

Volgens een treffende analyse in nrc.next afgelopen woensdag heeft de PvdA, de partij die momenteel onstopbaar naar de rand van de afgrond lijkt te rollen, te kampen met vijf maatschappelijke trends die de sociaal-democratie in de weg staan. Het zou gaan om 'individualisering, het politieke theater, globalisering, woede-democratie en emancipatie'. De eerste vier zijn evident, maar bij emancipatie zou je toch denken dat ze juist in het voordeel werkt van de PvdA.

Er zijn in Nederland genoeg vrouwen die tegen hun wil een hoofddoek dragen. Soms worden deze vrouwen onderdrukt door hun man, omdat hun religie dat voorschrijft. Zelfs mťt hoofddoek mogen ze de deur niet uit. Er zijn ook Nederlanders die het Nederlands niet machtig zijn. Zij kunnen dus niet werken of deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk verkeer. Verder zijn er veel mensen die menen dat sommige archaÔsche elementen uit hun religie een noodzaak zijn om deze religie te kunnen belijden. Dit terwijl hun religie wellicht meer vreugde brengt als ze na een verlichting kan worden geherinterpreteerd.

Al deze mensen kunnen een vorm van emancipatie dus goed gebruiken. Dat de meeste van deze mensen allochtoon van niet-westerse afkomst zijn en toch al tot het electoraat van de PvdA behoren, moet het voor de in nood verkerende arbeiderspartij gemakkelijk maken hun oude emancipatiereflexen te herkennen. Wat in de jaren zestig bij vrouwen en christenen kon, kan nu ook bij moslims.

In de praktijk blijkt de PvdA echter een anti-emancipatiepartij. Kritiek op extreme elementen in de islam wordt met veel gekerm bestreden. Islamitische uitingen van sekseongelijkheid, zoals gescheiden gemeenteloketten, worden door de PvdA juist gefaciliteerd. En het aanzwengelen van een debat over de islamitische vrouw zonder hoofddoek, komt van GroenLinks. De PvdA heeft het inmiddels te druk met het bestrijden van het boerkaverbod.

Je kunt het de PvdA nog zo vaak vertellen: die partij blijft ziende blind en horende doof. De enige trend in de samenleving waarmee de PvdA zich nog zou kunnen versterken (de emancipatiebehoefte) wordt volkomen genegeerd.

Uit het verleden heb ik geleerd: een partij die haar kroonjuwelen niet meer kan verzilveren, kan zichzelf maar het best opheffen.


Von der Dunk

Het zal Bert verbazen, maar in beginsel ben ik voor een boerkaverbod - met het Donner-argument dat burgers elkaar recht in de ogen moeten kunnen kijken. Daarom ben ik evenmin gecharmeerd van donkere zonnebrillen, die zich niet toevallig bij maffiabazen en militaire juntaleiders in grote populariteit mogen verheugen. De toename van het aantal boerka's vormt overigens deels een psychologisch verklaarbare reactie op de toenemende openlijke xenofobie, waarvan de PVV haar handelsmerk heeft gemaakt: als wij niet als mens, maar uitsluitend als moslim worden gezien, zullen ze dat weten ook.

Het is evident dat de sociaal-democraten, net als begin 20ste eeuw met de destijds gangbare patriarchale verhoudingen, worstelen met de spanning tussen individuele en collectieve emancipatie. Toch levert de PvdA aan de integratie van moslims haar bijdrage met geŽmancipeerde vrouwen als Nebahat Albayrak en Khadija Arib, wier politieke zichtbaarheid dan ook - als grootste bedreiging voor het eigen dierbare vijandbeeld - niet door de PVV wordt geapprecieerd. Dat seculiere verlichtingsdwang meestal averechts werkt, kan bovendien sinds de pogingen van Robespierre en Ceaucescu elke columnist weten. Intussen doet Rutte rechts op het vlak van de antitheocratische zelfbevrijding vooral van zich spreken door concessies aan de SGP.

Iemand die als Wilders in deze crisistijd een boerkaverbod als zijn grootste politieke wapenfeit beschouwt, is niet goed snik. En wie in een handvol marginale boerkadraagsters een bewijs van zogenaamde 'islamisering' van Nederland ontwaart, ziet vooral spoken. Onze samenleving is niet in gevaar door tweehonderd fundamentalistisch geklede spoken, maar door de hebzucht van een zeer reŽle rechtse bankierselite, die Amerika en Europa op de rand van de financiŽle afgrond heeft gebracht.

Met reden is 'integratie' bij de kiezer momenteel uit de topvijf van maatschappelijke problemen verdwenen.

De economische verzwakking van het Westen als gevolg van de neoliberale privatiserings- en dereguleringswaan verklaart in hoge mate de maatschappelijke woede van dit moment, omdat zij de levensstandaard van velen bedreigt. Het bestaansrecht van de PvdA is afhankelijk van haar vermogen om aan die terechte woede constructief vorm te geven.

 

IRP:  o.a. PVV: stroman, red herring


Naar Toepassingen, politiek , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]