WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Dialoog: discussietechnieken

9 jun.2013

Een hoog percentage der mensheid voelt bij verbale interactie met medemensen de behoefte om zijn mening te laten domineren boven die van de ander - in het kader van de psychologische opvatting dat zelfs een enigszins onrealistisch positief zelfgevoel ook positief is voor de mens als geheel, zelfs een als "normaal" te bestempelen verschijnsel.

Evengoed is het een mathematische wet dat in een discussie over inhoudelijk onverenigbare standpunten, het percentage mensen dat gelijk krijgt, alle discussies bij elkaar nemend, op 50 procent ligt. Exact. Terwijl er behoefte is aan 100. Er moeten dus heel veel teleurgestelde en onbevredigde mensen rondlopen.

De beste manier om te voorkomen dat je teleurgesteld raakt door de deelname aan een discussie, is om er niet aan te beginnen als je ongelijk hebt. Helaas zien de meeste mensen niet in dat ze ongelijk hebben in hun mening, als ze eenmaal hun mening hebben (Hallo religieus, ideoloog, politiek-correcte!). De discussie als proces is er dus voor om leren in te zien wanneer je ongelijk hebt, en dan niet verder aan de discussie deel te nemen - iets dat je dan kan aanduiden als "dialoog"  . Of nog beter: een mening te verwerven waarmee je wel gelijk hebt, en dan de discussie te voeren met mensen die de techniek nog niet geleerd hebben. Want dat is dan wel weer bevredigend.

Welke overwegingen je alsnog kan afkorten tot: "Hoe te winnen bij discussies?"

Als hulp bij dit voor de individuele persoon loffelijke streven, hier een paar regels (tussen twee haakjes: een voorstel voor regels aangaande dialoog staat geformuleerd hier  ):
  Technisch, noodzakelijk
  Door geen religie of ideologie aan te hangen (zeer lastig, vooral als je er al eentje hebt  )
  Door de inhoud prioriteit te geven (zeer verleidelijk om het niet te doen  )
  Door goed te luisteren of te lezen (schijnt onmogelijk te zijn - toch maar blijven proberen)
  Door de ander gelijk te geven als hij dat heeft (is onmogelijk - blijkens gangbare praktijk)
   
  Technisch, gewenst
  Bestudering werking denkfouten
  Bestudering werking denkmethodes (dit is veel moeilijker dan het zien van fouten)
  Bestudering werking taal (kost vrij veel tijd)
   
  Psychologisch, sterk gewenst
  Door er lol in te hebben
  Door niet gelijk te willen hebben maar je standpunt gelijk te willen laten hebben
   
  Praktisch - vermijdt eerder gemaakte fouten:
  Redenatiefouten, categorie afwijkingen
  Redenatiefouten, categorie absurditeiten
   
  Theoretisch - lees op deze website:
  Retorica, trucs
  Allochtonendebat, misverstanden
  Informatiefilter, personen
  Informatiefilter, algemeen
  Dialoog
   
  Achtergrond - lees op deze website:
  Delen uit boek Hayakawa
  Algemene semantiek, inleiding
   
  Achtergrond - lees elders:
  Zie leeslijst hier

Wie wil oefenen, kiest een politiek-incorrect standpunt met bijbehorende juiste argumenten, zoals: "Allochtone culturen zijn niet gelijk want anders zouden allochtonen niet hierheen komen" of "Vrouwen zijn niet gelijk want anders zouden mannen kinderen krijgen", en ga met deze standpunten discussiƫren bij Joop.nl, Volkskrant.nl, of iets dergelijks.

Veel plezier hiermee.


Naar Alg. semantiek, dialoog  , Alg. semantiek, trainingsprogramma  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .