WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Emotiewoorden, vrijheid

... Het woord "Vrijheid!", met kracht uitgesproken, is geen beschrijving van een toestand, maar een wens, een emotie. Het betekent dat de spreker vrijheid wil. De moeilijkheden rond de emotiewoorden zijn het best geÔllustreerd door het feit dat het in de meeste gevallen niet gaat om het zaakwoord "vrijheid", maar de eigen vrijheid van de spreker, of zijn groep, wat meestal ten koste gaat van de vrijheid van een andere persoon of groep, zodat het geheel niet duidelijk is of de totale hoeveelheid vrijheid wel omhoog gaat.
    Al dit soort aspecten van de de kreet "Vrijheid!" is dus samengevat in de language of social control. Het grote probleem van het organiseren van de maatschappij is dat mensen onder het mom van beschrijvingen, heel vaak bezig zijn met social control. Een rijk iemand, die bijvoorbeeld ook president van de Verenigde Staten is, kan in het openbaar spreken voor "de vrijheid", maar dan heeft hij het niet over "vrijheid", maar over zijn eigen vrijheid, de vrijheid om rijk te zijn. Een leider van een bezet land kan oreren over "zelfbeschikkingrecht", maar wat hij meestal bedoelt is zijn eigen zelfbeschikkingsrecht. Er zijn meerdere gevallen van landen die zelfbeschikkingsrecht hebben gekregen, en dat vervolgens met hetzelfde gemak onthouden aan groepen die in het land ook zelfbeschikking willen. IndonesiŽ vocht voor zijn zelfbeschikkings-recht tegen de Nederlanders, maar verzet zich tegen het zelfbeschikkingsrecht van de Molukkers, de Atjeh'ers, de Timorezen, enz. GeorgiŽ demonstreerde voor zijn onafhankelijk-heid van Rusland, maar verzet zich tegen de onafhankelijkheid van OssetiŽ, wat in GeorgiŽ ligt.

Een woord als "vrijheid" heeft dus zowel een rol als zaakwoord, en als emotiewoord in "Vrijheid!". Het grote doel van deze website is om deze mengvormen van emotie- en zaakwoorden weer te ontwarren.


Naar Zelfreferentie  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site
home  .