WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Informatie-filter: neem het tegenovergestelde aan

8 nov.2010

De regel dat je van mensen die ernstigere vormen van retoriek tegen je gebruiken het tegenovergestelde moet aannemen dan ze beweren moet, zoals aangegeven, met enige voorzichtigheid worden betracht. Hier een paar voorbeelden die in aanmerking komen voor toepassing ervan:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2010, hoofdredactioneel commentaar

Gedoogpartner

Als de PVV in alle provincies zal meedoen aan de verkiezingen voor de provinciale staten, gaat zij steeds meer op een gewone politieke partij lijken. Tot dusverre koos PVV-leider Wilders voor een strategie van gecontroleerde groei.    ...
   Als de PVV groeit, wordt het ook tijd voor interne democratisering.
    Maar het is natuurlijk merkwaardig dat een partij die zegt een hartstochtelijk voorstander van de democratie te zijn, wordt geleid als een eenmansbedrijf. Wilders’ vrees voor LPF-achtige toestanden is begrijpelijk. Maar als zijn partij volwassen wordt, zal zij ook moeten democratiseren. De risico’s zal zij op de koop toe moeten nemen.


Red.:   De Volkskrant adviseert de PVV om te democratiseren. Terwijl de Volkskrant de vertegenwoordiger bijna de landelijke dagbladen is van het multiculturalisme, en daarmee verklaard tegenstander van de PVV. Verslaggevers Janny Groen en Annieke Kranenberg hadden jarenlang de speciale taak om campagne te voeren voor de onbeperkte invoering van de islam, culminerende in een boek daarover onder de titel Opstand der gematigden, met de boodschap: op een doodenkele uitzondering na zijn alle moslims gematigd en is er geen enkele reden om tegen de islam te zijn.
    Dus volgende de regel een uitstekende reden voor de PVV om tegen die democratisering te zijn.
    Laten we deze conclusie eens controleren aan de hand van de verdere argumenten van de Volkskrant zelf:
  ... het is natuurlijk merkwaardig dat een partij die zegt een hartstochtelijk voorstander van de democratie te zijn, wordt geleid als een eenmansbedrijf. Een echte democraat staat ook in eigen huis inspraak toe.

Een echte democraat is ook voor referenda over toetreding tot EU, uitbreiding van de EU, de toelating van immigranten, enzovoort. Toch zijn de multiculturalisten vrijwel universeel tegen die referenda - en niet zo'n beetje ook. En ze zijn tegen die referenda, omdat ze weten dat de meerderheid van de burgers tegen die EU-maatregelen en tegen die immigratie zijn. Die multiculturalisme zijn dus helemaal geen echte democraten. En die niet-echte democraten gaan nu de PVV voorhouden dat ze geen echte democraten zijn ....
    Nog een argument:
  Het wezen van democratische politiek is immers dat leiders ter verantwoording geroepen kunnen worden, en eventueel vervangen.

Mooi. Maar dat gebeurd in de "reguliere" partijen ook niet. Ja, pro forma. Maar vrijwel universeel is het zo dat bestuurders van partijen hun zin krijgen,en als ze die zin niet krijgen, die zin doordrukken of door weten te drukken. En die partij-dictatortjes gaan nu de PVV voorhouden dat ze niet democratisch is ...
    In haar poging om beter te overreden en daarom redelijk over te komen, noemt de Volkskrant ook nog wat andere zaken:
  Voor de provinciale staten zijn honderden nieuwe kandidaten nodig. De partijleider zal de teugels niet meer zo strak in handen kunnen houden. Daardoor wordt de PVV, net als andere partijen, kwetsbaarder voor uitglijders, schandaaltjes en blunderende politici.   ...
    ... Wilders’ vrees voor LPF-achtige toestanden is begrijpelijk.

Uistekende redenen om die democratisering op zijn minst nog een paar jaren uit te stellen, en mensen aan hun rollen zijn gewend.
    Kortom: de "neem het tegenovergestelde aan"-regel lijkt in dit voorbeeld uitstekend te werken. En aan de hand hiervan zijn talloze anderen te bedenken.
    Er is nog een min of meer aparte toepassing van de regel waarin hij ook vaak werkt: in de benadering van personen. Voorla als de auteur enigszins boos of anderszins opgewonden raakt. De kwalificaties, negatief dan natuurlijk, die hij de andere toedicht, zijn dan heel vaak de kwalificaties die op hem-/haar zelf slaan. Een eerste voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, column door Hans Schnitzler, filosoof

Opiniepeiler is kletskous en onruststoker


Red.:    Voor we verder gaan eerste ven de aanleiding voor de komende ontboezemingen: de recente opiniepeilingen duiden op grote winst voor de SP en weer een groei bij de PVV, en de oligarchische politieke partijen houden daar al rekening mee: hun radicale neoliberalisme, pro-Europeasnisme en kosmopolitisme is aanzienlijk gematigd. En daar heeft filosoof Hans Schnitzler, in ieder geval pro-Europeaaan en kosmopoliet, natuurlijk ontzettend de pest over in. Iets wat hij met gebruik van veel retorische trucs uit:

 

Elke tijd zijn eigen orakels. Zoals de Pythia van Delphi bij de Oudheid hoorde, hoort Maurice de Hond bij onze tijd. Er zijn wel verschillen. Zo heeft Maurice de legendarische driepoot ingeruild voor een tv-studio, laat hij zich niet bedwelmen door opstijgende zwaveldampen ...
    Met de opiniepeiler hebben we een eigentijdse wichelaar in huis die ...
    Feitelijk komt dit doordat de opiniepeiling het zwakzinnige zusje van de statistiek is. ...
    Zo is het voor een producent van condooms natuurlijk nuttig om te weten wat de gemiddelde penislengte in erecte toestand is. ...
    De kletskous van de statistiek daarentegen ...
    Maar met het niet aflatende peilen van partijpolitieke lievelingskleuren ...
    En de verkiezingen? Die kunnen we met een gerust hart afschaffen. Het is immers elke dag verkiezingsdag. Gaat u rustig slapen. De Hond waakt, hij houdt de thermometer in uw kontgat en meet, ook tijdens uw slaap, iedere scheet die maar meetbaar is.


Een aantal trucs dat toepassing van de spiegelingsregel ruimschoots rechtvaardigt. Dus kunnen we rustig stellen:
 

Filosoof is kletskous en onruststoker


... en het vervolgens over Hans Schnitzler gaan hebben, en wat algemener naar aanleiding van de tussentitel
 

De opiniepeiling is het zwakzinnige zusje van de statistiek


... stellen dat:
 

De filosofie is het zwakzinnige zusje van het rationele denken


Waarvan in het geval van Hans Schitzler de bevestiging valt te krijgen hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .


Naar Informatie-filter, algemeen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .