De Volkskrant, 05-09-2015, column door Arnon Grunberg .2010

Discussies

Discussies worden gevoerd op basis van feiten. Dat werd recentelijk ook in de Volkskrant gesteld. Maar er vindt discussie plaats, omdat feiten ge´nterpreteerd moeten worden en vaak zÚlf interpretaties zijn - volgens Lacan begint communicatie, en dus ook discussie, bij het misverstand.
    Interpretaties worden geformuleerd door middel van taal, soms aangevuld met cijfers. Taal is ambigu en verhullend.
    In Coetzees roman In ongenade oppert een personage dat mensen niet praten om te communiceren, maar om een leegte in de eigen ziel op te vullen. Misschien is dat het doel van discussies: leegte opvullen.
    Discussies worden zelden beslecht op basis van feiten. Retoriek is doorslaggevend. De status van de spreker of schrijver moet eveneens niet worden onderschat.
    Wie een maatschappelijke discussie wil beslechten hoeft zich nauwelijks om feiten te bekommeren. Geweld is onnodig, massapsychologie en woordkunst volstaan. Vergeet verder nooit dat mensen zoogdieren zijn die hun eigen emoties voor feiten aanzien.

Web:
Voor het winnen van een discussie zijn feiten onbelangrijk


Naar Toepassingen, politiek , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]