WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Algemene semantiek, inleiding: toepassingen

7 apr.2007

Onderstaand wat referenties waarin de band tussen Algemene semantiek en andere disciplines wordt beschreven:


Van: Wikipedia (jul. 2009)

General semantics

Albert Ellis, who developed Rational emotive behavior therapy, acknowledges influence from general semantics. The conceptually related cognitive therapy, developed by psychiatrist Aaron T. Beck, formulates a program that could have been taken directly from the declared intentions of General Semantics ...


Red.:   Een uitwerking van de band met cognitieve therapie:


Van: Wikipedia (apr. 2007)

Denkfout

Een denkfout, ook wel een cognitieve fout of een redeneerfout is een selectieve misinterpretatie die wel in overeenstemming is met het denkschema, maar een vertekening is van de oorspronkelijke informatie. Feitelijk neigen alle mensen ertoe selectief te interpreteren. In de psychopathologie is er sprake van forse vertekeningen.

Cognitieve therapie
De lijst met denkfouten is ontwikkeld door Aaron T Beck in de 60er jaren van de 20e eeuw, waarbij hij in eerste instantie de focus legt op depressie. Hij stelde dat denkfouten depressie veroorzaakten of in stand hielden. De Cognitieve Therapie (CT) tracht vervormde en onrealistische denkwijzen te identificeren en te veranderen en derhalve emotie en gedrag te beïnvloeden. Inmiddels wordt de CT effectief toegepast bij meer psychologische aandoeningen zoals: verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen en paniekstoornissen. De communicatietechnieken die uit deze therapie zijn ontwikkeld, kennen tegenwoordig brede acceptatie binnen de terreinen van coaching, via de lichtere therapievormen zoals counseling tot in de psychiatrie, waaronder voornamelijk het presuïcidale syndroom.

Albert Ellis werkte met vergelijkbare ideeën vanuit een verschillend perspectief, met de ontwikkeling van de Rationeel-Emotieve Therapie (RET).


Red.:   Een ander voorbeeld - NLP staat voor neuro-linguistisch programmeren:


Van: www.lamin.nl  .

Het Wereldmodel

Hoofdstuk 3 uit 'Essenties van NLP'
Uitgeverij Servire, 1996
Door Lucas Derks en Jaap Hollander
...
3.4. Vervorming

De werkelijkheid van Korzybski
De kennisleer van NLP lijkt door Grinder en Bandler rechtstreeks ontleend te zijn aan Korzybski, die het boek Science and sanity schreef (1958, oorspronkelijk 1933). Zijn belangrijkste boodschap is dat het menselijk lijden voortkomt uit het feit dat we onze talige weergaven van de werkelijkheid verwarren met de werkelijkheid zelf. ...


Naar Alg. semantiek, inleiding  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .