De Volkskrant, 04-10-2011, door Sander Heijne  .2010

'Weet wat lichaamstaal betekent'

Iemand die achterover hangt in zijn stoel is niet per se lui. Maar een collega kan dat er wel uit afleiden.

Tussentitel: 90 procent van de communicatie is non-verbaal

Niet serieus worden genomen door je baas. Het is een gevoel dat al te veel werknemers herkennen en soms jaren met zich meeslepen. 'Maar als je het non-verbale gedrag van diezelfde werknemers onder de loep neemt, is vaak snel duidelijk wat het probleem is', zegt Hans Geurtsen, trainer in non-verbale communicatie.
    Geurtsen (48) gelooft dat zowel kennis over anderen als kennis over jezelf staat en valt bij het inzicht in patronen van non-verbale communicatie.
    '90 procent van alle menselijke interactie is non-verbaal', licht Geurtsen toe. Samen met collega Willy Bakens heeft de trainer het boekje In Contact geschreven, waarin hij aan de hand van een schematisch kleurenmodel non-verbale gedragingen in vier categorieŰn indeelt.

Wat heb ik eraan om te weten in welke categorie ik hoor?
'Iedere kleurcategorie staat voor een serie eigenschappen en valkuilen die invloed hebben op zowel de eigen lichaamstaal, als hoe de lichaamstaal van een ander wordt ge´nterpreteerd. Iemand uit de categorie rood is heel doortastend en praktisch. Die kan de lichaamstaal van een collega die tot de groene categorie hoort (wat bescheidener en beschouwender) gemakkelijk verkeerd interpreteren.
    'Neem bijvoorbeeld een collega die achterover leunend in zijn stoel hangt. Voor iemand in de categorie groen kan dat betekenen dat hij geconcentreerd de tijd neemt om over een probleem na te denken, terwijl iemand met rode eigenschappen er luiheid of desinteresse in kan lezen. Als mensen elkaars lichaamstaal beter begrijpen, kan dat veel misverstanden voorkomen.'

Betekent het dat non-verbale communicatie ertoe kan leiden dat het functioneren van een werknemer slechter wordt beoordeeld dan terecht is?
'Dat hangt natuurlijk van de manager af. Stel je hebt een leidinggevende die duidelijk rood gedrag vertoont, dan kan dat gemakkelijk tot irritaties leiden over bedachtzamere 'groene' werknemers. Als dat misverstand tussen die twee blijft bestaan, zou dat inderdaad tot een onnodig lagere beoordeling kunnen leiden.'

Kunnen non-verbale misverstanden tot arbeidsconflicten leiden?
'Zeker. Aangezien 90 procent van de communicatie non-verbaal is, kan ik me voorstellen de bron van eenzelfde aantal conflicten in verkeerd ge´nterpreteerde lichaamstaal ligt.'

Tegenwoordig werken steeds meer mensen op afstand en verloopt contact met de baas vaker telefonisch of per mail. Leidt dat tot minder non-verbale misverstanden?
'Non-verbale communicatie gaat verder dan lichaamstaal alleen. Aan de telefoon geldt het bijvoorbeeld ook voor de toon, het tempo en het volume waarop iemand spreekt. En zowel aan de telefoon als per e-mail geldt dat de manier waarop iemand formuleert ook een bepaalde indruk achterlaat. Ook dan gaat het om veel meer dan de inhoud alleen.
    'De kunst is om in contact te blijven met elkaar. Het is goed als zowel de werknemer als de leidinggevende zich bewust zijn van hun eigen lichaamstaal en hoe ze die van de ander moeten interpreteren. Dat is wat wij mensen proberen te leren in onze trainingen.'

Als u een training geeft, zult u zo nu en dan ongetwijfeld ook worden geconfronteerd met cursisten die het maar zweverig gedoe vinden wat u ze vertelt?
'Ik denk dat dat alleen geldt voor mensen die de training niet kennen en nooit hebben meegemaakt.'Er is niets zweverigs aan de waarneming dat een werknemer onderuitgezakt achter zijn bureau zit. Of dat iemand heel luid praat of zich bij binnenkomst afwachtend opstelt.
    'Wij proberen mensen inzicht te geven in heel concrete lichaamstaal die er onbedoeld toe kan leiden dat mensen anders overkomen dan ze zelf willen. Zodra je je ervan bewust bent hoe je non-verbaal overkomt op anderen, kun je dat eenvoudig veranderen.'

Betekent dat in veel gevallen niet dat je als trainer gewoon een paar open deuren moet intrappen?
'Veel van onze tips zijn herkenbaar. Als je mensen aanspreekt op aspecten van hun lichaamstaal die wellicht niet handig zijn, herkennen ze meestal meteen dat ze dat ze zich zo gedragen. Maar pas als je de volledige patronen van non-verbale gedragingen leert herkennen, kun je er echt mee aan de slag.'


Tussenstuk:
Welke kleur ben jij?

Hans Geurtsen koppelt eigenschappen aan kleuren. Rood staat voor het doortastende, praktische type dat niet bang is voor een uitglijder, maar het risico loopt te dominant of impulsief te handelen. Blauw is het milde, verbindende type dat moet oppassen niet te kritiekloos overal mee akkoord te gaan. Groen staat loodrecht tegenover rood en is bescheiden, nauwkeurig en begripvol. Passiviteit en onderdanigheid liggen op de loer.
    Zwart is de tegenpool van blauw en is overtuigend, prikkelend en brutaal, maar dwars.


Naar Toepassingen, politiek , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]