WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: alles & iedereen

Eén rubriek voor twee trucs: "alles" en "iedereen". Wat hetzelfde is want het is dezelfde truc toegepast op zaken of mensen, als je die laatste heel speciaal niet als "zaak" wilt zien.

Maar met deze veralgemenisering komen er meteen nog twee bij: "niets" en "niemand". Zijnde het omgekeerde van "alles" en "iedereen". Niet alleen in de omgangstaal, maar ook in de wiskunde. Want in feite praat je hier over aantallen, en in aantallen is de eerste groep "oneindig" en de tweede groep "nul". En die twee zijn in de wiskunde ook elkaars omgekeerde.

En dan heb je ook nog "allemaal", zoals bijvoorbeeld in "We zijn toch allemaal mensen ...". Waarvan hier al een rubriek is  , vanwege haar populariteit.

Kortom: heel veel mogelijkheden.

En nog algemener zijn al deze dus ook specifieke gevallen van "absoluut maken" of  "zwart-wit maken", maar meestal gebruikt op een dusdanige manier dat ze een aparte vermelding verdienen.

En allemaal als redenatie hartstikke ongeldig. Wat eigenlijk iedereen wel weet (Joseph Mengele was ook een mens), en daarom is het ook een retorische truc. Eén keer gebruikt: onbetrouwbaar persoon - twee keer: leugenaar - drie keer: psychopaat. Dat laatste lijkt streng, maar bedoeld hier wordt een cognitieve psychopaat: iemand die op het vlak van taal en redenaties totaal gewetenloos is - iets als een Volkskrant-columnist, of een journalist van de politiek-correcte media in het algemeen. Met als absolute topper Arnon Grunberg uitleg of detail .

Hier een redelijk willekeurige greep uit het aanbod, die, omdat het aanbod zo eenzijdig is, toch eenzijdig kan lijken: meestal gaat het over immigratie en immigranten, omdat daarover het hardst moet worden gelogen (Vrij Nederland, 14-05-2011, door Mischa Cohen):
  'We zijn allemaal expats'

Essayist en tv-presentator Anil Ramdas  ...

Uitspraak van een immigrant. Die in dit soort uispraken uitleg of detail en deze grossierde:
  U schreef zelf ook een artikel over white trash, ....

Dus (zie de regel) een psychopaat.

Een archetypisch "allemaal" geval (de Volkskrant, 13-06-2015, ingezonden brief van Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam, Heleen de Boer, fractievoorzitter GroenLinks Utrecht, Pepijn Boekhorst, fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen):
  Mensschap als paspoort

...  het bed-, bad- en broodbeleid van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen (O&D, 9 juni). ...
    ... het mensschap als paspoort geeft toegang tot de meest basale levensbehoeften: bed, bad en brood.    ...

Oftewel: "Iedereen die naar Nederland komt moet opgevangen worden, tot aan de laatste van de 5 miljard die dat graag wil ..."

Een expliciet "Iedereen"tje (de Volkskrant, 15-10-2015, column door Wouter Bos, politicoloog en econoom):
  Dom interview over belangrijk dilemma

... de aanpak van de vluchtelingenstroom ...
    Zelf kreeg ik het hierover aan de stok met Jan Pronk. In 2005 schreef ik: 'Elke vorm van solidariteit kan alleen maar tot stand komen en in stand blijven door anderen daarvan uit te sluiten. Insluiting en uitsluiting horen bij elkaar. Wie met iedereen solidair is, is uiteindelijk met niemand solidair'. Hij antwoordde in 2007 met: 'Ik acht deze stelling in strijd met de sociaal-democratische beginselen (...) Niemand loslaten betekent niemand uitsluiten.' ...

Niet geheel toevallig is Pronk oorsponkelijk van streng-christelijke huize. Zoals zovele van dit soort "sociaal-ideologen".

Een zeer exclusief exemplaar - we laten het auteurschap even een verrassing:
  We zijn allemaal migranten - ...

En wie produceert dit moois: (Trouw, 29-03-2016, door Marli Huijer en Martin van Hees):
  ... - een pleidooi voor Europese openheid

Op de drempel van de Maand van de Filosofie - die deze week van start gaat, met als thema 'Over de grens' - pleit Denkeres des Vaderlands Marli Huijer voor een open houding naar vluchtelingen. Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars.'


Een paar honderd lieden die zichzelf filosoof achten of angehaucht zijn ...

Nou is filosofie, de moderne  , wel uiterst berucht als producent van dwaalargumenten en dwaalleer (of is dat dwaasleer ...?) , maar de sociologie  zit haar zeer dicht op de hielen. En overtreft ze ruimschoots in volume (De Groene Amsterdammer, 28-05-2015, door Sanne Bloemink):
  Niemand is gemiddeld

Het tweelingbroertje van "Iedereen is uniek" ... En dit zijn de aanhangers van deze stelling:
  In haar boek Vertel (2014) gaat Brinkgreve uitgebreid in op de kracht van verhalen. Ook literaire verhalen. ... Een roman kan de wereld van de data bezielen.
    Brinkgreve staat beslist niet alleen. Zo wees Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam, er tijdens haar oratie op hoe oude werelden steeds meer 'intern gerichte subwerkelijkheden' zijn geworden die hun 'aansluiting en verbinding met de dagelijkse werkelijkheid verliezen, en langzaam maar zeker vooral op eigen behoud uit zijn. The schaart ook de wetenschap onder deze oude werelden.
    Ook The propageert een 'paradigma-wisseling ...
    Marlieke Kieboom, onderzoeksadviseur bij Kennisland, een onafhankelijke denktank voor maatschappelijke vernieuwing, bepleitte onlangs in Het Parool om burgers een stem te geven in de wetenschap. ...
    Burgers zouden volgens Kieboom moeten worden betrokken bij kennisproductie, maar ook bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen. ...
    Socioloog Willem Schinkel van de Erasmus Universiteit kwam zelfs met het radicale idee om Nwo om te vormen tot een organisatie voor de 'maatschappelijke programmering van onderzoek. ...

De winti van de zwarten heeft al sterke invloed in Nederland.

Asha ten Broeke uitleg of detail , columnist bij de Volkskrant, is iemand die de aanduiding "wetenschapsjournalist" te schande maakt - zelden zo veel on-, a-, en anti-wetenschappelijke onzin bij elkaar gezien. Met als vast prik natuurlijk ook taalveralsing (de Volkskrant, 01-06-2017, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist):
  Genderhokjes zijn niet normaal

.... Eerder zijn we allemaal een unieke mix van breinkernmerken die 'typisch mannelijk' zijn, en 'typisch vrouwelijk', en daar tussenin. ...

Wat Asha bedoelt is: er bestaat geen "man en vrouw". En voor dat "goede doel" moeten ook eerlijke taal en redelijkheid maar wijken ...


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .

 

14 dec.2017