WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: gelegenheidsargument

1 dec.2010

Discussies barsten van de gelegenheidsargumenten. Politiek barst nog meer van de gelegenheidsargumenten. Allerlei zaken spreekt men zich tegen uit, tot diezelfde zaak toevallig de eigen persoon, groep, of land betreft. Dan ligt het natuurlijk heel anders. Website WikiLeaks heeft Amerikaanse diplomatieke documenten in de openbaarheid gebracht - namen zijn weggeverfd. De opwinding is groot:


Uit: De Volkskrant, 01-12-2010, door Jonathan Powell

WikiLeaks vooral gevaar voor Arabische wereld

Jonathan Powell | De auteur is diplomaat en was dertien jaar stafchef van Tony Blair. Hij betreurt het lekken door WikiLeaks vooral omdat levens in gevaar komen. ...


Red.:   Jonathan Powell is als stafchef van Tony Blair verantwoordelijk voor het in gevaar brengen van het leven van honderdduizenden mensen. In Irak.
    Nog een Assange-geval:


Uit: De Volkskrant, 03-01-2011, column door Arie Elshout

De Zweedse omelet van Julian Assange

Het moeilijke van veel debat losmakende kwesties is dat ze al gauw niet alleen over feiten en argumenten gaan, maar ook over motieven. Wanneer politici er een punt van maken dat homo's zich niet meer veilig voelen op straat, wordt er gezegd dat ze slechts een stok zoeken om moslims mee te slaan. Dat kan, maar is er daarmee ook geen probleem meer?
    Iets soortgelijks doet zich voor in het geval van Julian Assange. Twee Zweedse vrouwen beschuldigen hem van seksueel misbruik, maar veel aanhangers van de Wikileaks-man negeren de klacht of zien er de hand in van de Amerikaanse regering.
    En inderdaad, je kunt er vergif op innemen dat de Amerikanen hem willen uitschakelen. Maar wordt daarmee de klacht van de vrouwen niet te gemakkelijk weggemoffeld?    ...
    Wat we in hun geval zien, is wat veel vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld overkomt. ... Of ze worden niet geloofd, of ze moeten zich niet aanstellen, of ze worden geloofd maar krijgen het advies het te laten rusten, of ze worden object van vette (mannelijke) grappen.    ...
    Het wrange is dat het dit keer ook uit progressieve hoek komt. ...
    Ik vrees dat we hier te maken met de bekende omelettenbakkers: die vrouwen zijn ondergeschikt aan het hogere belang van de vrijheid van meningsuiting. Men kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Van dat beginsel is nooit iets goeds gekomen.  ...


Red.:   Een gelegenheidsargument. Want Arie Elshout is een sterk pro-Amerikaanse buitenlandcommentaator, en nu correspondent in Amerika, die alle agressieve en moorddadige daden van Amerika heeft verdedigd en verdedigt met het argumenten dat voor "Vrede op Aarde" nu eenmaal eieren gebroken moeten worden.
    En met Arie Elshout wordt dit gedaan door iedere andere rechtsige commentator en politicus en "intellectueel"   .
    Het is zodanig sterk een gelegenheidsargument, dat de term "gotspe" nog niet toereikend is.
    Eentje uit het actuele paradijs van de retorische trucs: de Europese eenwording:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Pragmatisch graag

Het ook door Nederland afgewezen voorstel voor de meerjarenbegroting van de EU was zo gek nog niet.


...    Zo beroerd is het huidige voorstel dus niet. Bij de volgende onderhandelingsronde valt een pragmatische opstelling te prefereren boven een principiŽle benadering.


Red.:   Dit in de krant van de meest godsgruwelijke en principiŽle ideologen aangaande de volstrekte Europese eenwording ...
    Eentje uit het kwade rijk van de politieke-correctheid:Uit: De Volkskrant, 27-03-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Chris Rutenfrans

Volkert vrij

De rechtsstaat gebiedt om Volkert van der G. precies zo te behandelen als andere veroordeelden.


Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, wordt op 2 mei op vrije voeten gesteld. De wet schrijft voor dat veroordeelden na tweederde van hun gevangenisstraf te hebben uitgezeten in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ...


Red.:   Een glaszuiver gelegenheidsargument - in andere gevallen, en als het de politiek-correcten uitkomt, moeten we ieder individueel geval apart benaderen en wegen  Bijvoorbeeld als het leidt tot lichtere straf. Overigens stt het er ookltterlijk: 'in namrking komen'- dat is niet: "krijgen". En waar Volkert ervoor in aanmerking komt, kan het prima afgewezen worden, op grond van zijn gedrag: niet willen meewerken met onderzoek en aan resocialistiem, en geen enkel vertoon van berouw.
    Herhaling:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Prť

Met open vizier

Zelfs na drie jaar blijft de onhandige, soms ronduit ridicule verkiezingscampagne van premier Rutte uit 2012 kabinet en VVD achtervolgen. Op de vraag of Volkert van der G. ooit met proefverlof zou mogen, antwoordde de premier destijds: 'Ondenkbaar!' En als Justitie het nou toch zou toestaan? 'Dat is het einde van de minister!'Uiteindelijk ging Van der G. gewoon met verlof. Voor hem gelden dezelfde regels als voor andere veroordeelde criminelen.    ...


Red.:   Wat een gore hypocrieten, hŤ ...


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .