De Volkskrant, 02-10-2015, van verslaggeefster Nanda Troost 10 apr.2012

FNV haalt bakzeil tegen Rijk over loonakkoord

Tussentitel: De FNV gaat door met acties tegen de deal, die een 'sigaar uit eigen doos' zou zijn

Het loonakkoord voor ambtenaren, onderwijzers en militairen blijft overeind. Daarmee heeft de FNV donderdag een gevoelige nederlaag geleden. De grootste vakbond verloor het zelf aangespannen kort geding met als inzet een loondeal waarmee drie kleinere vakbonden deze zomer wel akkoord waren gegaan. De FNV gaat in hoger beroep.
    Volgens de grootste vakbond is er geen open en reŽel overleg geweest over de loonsverhoging die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken voor zeshonderdduizend werknemers heeft afgesproken met drie kleinere bonden. De rechter in Den Haag bestrijdt dat. Volgens hem is de FNV bij het vooroverleg betrokken geweest en heeft de bond er zelf voor gekozen dat overleg te verlaten. Met de drie andere vakbonden is er volgens de rechter bovendien de vereiste meerderheid van stemmen om het loonakkoord te sluiten.
    Het CNV, de CMHF en het Ambtenarencentrum zijn in juli akkoord gegaan met een loonsverhoging van 5,05 procent voor twee jaar en een eenmalige uitkering van 500 euro. In een aantal cao's is dit, opnieuw zonder instemming van de FNV, meteen ook afgesproken.
    Een deel van die loonsverhoging wordt betaald uit een verlaging van de pensioenpremie. De FNV noemt dat 'een sigaar uit eigen doos'. Het CNV vindt het belangrijker dat er een einde komt aan de jarenlange nullijn voor honderdduizenden werknemers in de publieke sector.
    Het CNV reageerde donderdag verheugd. 'Nu is het de hoogste tijd dat de salarisverhoging eindelijk wordt uitbetaald. De eerste cao's zijn al afgesloten. Werknemers bij het Rijk en Defensie krijgen deze maand een eenmalige uitkering van 500 euro bruto en een loonsverhoging van 1,25 procent. Dit loopt volgend jaar op tot 5,05 procent. Dit is het einde van nullijn en een goed begin van het koopkrachtherstel. Hopelijk volgen er snel meer cao's.' Volgens minister Plasterk kan de eenmalige uitkering van 500 euro 'al in de loonstrook van oktober worden verwerkt'.
    De FNV gaat door met het voeren van acties, zei vicevoorzitter Ruud Kuin direct na de uitspraak. We accepteren deze greep in de pensioenen niet.' De FNV houdt deze maand een referendum onder de 2,8 miljoen deelnemers van ambtenarenfonds ABP. Met de uitslag wil de bond het bestuur van het pensioenfonds onder druk zetten om niet akkoord te gaan met wat de FNV een 'greep in de kas' noemt.
    Ook de vier politiebonden voeren nog steeds actie voor een betere cao. Een verkenner die is aangesteld in een poging de impasse te doorbreken, komt volgende week met voorstellen. 'Dan zullen we beoordelen of we het cao-overleg met minister Ard van der Steur heropenen of doorgaan met actievoeren', zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. 'De loonovereenkomst is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Voor de politie moet er meer geld bij.'
Naar Klassenstrijd, lager , Klassenstrijd , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]