WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: verhulling

22 jul.2012

Zodra de redactie op het idee kwam voor de rubriek "verhulling" kwamen ook meteen de voorbeelden tevoorschijn. Omdat we al bezig waren met de eerste bron in het kader van "verwarring", hieruit ook meteen een geval van verhulling  - een combinatie zo veel voorkomt dat ze bijna standaard is:

Uit: De Volkskrant, 12-07-2012, column door Wouter Bos, econoom en politicoloog

Volgend kabinet kan niet breed genoeg zijn

Tussentitel: Van alle crises is de politiek nog het meest verontrustend

...    Deze crisis begon als een bankencrisis. ... Daarna werd het een economische crisis. ... Daarna werd het een schuldencrisis. ...
    Maar het meest vrees ik de politieke crisis.


Red.:    Een vuile leugen, want het politieke bedrijf gaat zijn gewone gangetje. Er zijn Kamervergaderingen, interviews met politici, enzovoort. Niks geen kolonels op het Binnenhof. Niks geen politieke crisis.
    Maar Bos is nog niet uitgeschreven:

  De aard van die crisis blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat nu al elf regeringsleiders achter elkaar bij verkiezingen in Europa hun mandaat hebben verloren.

Wat???!!! Is dat een crisis? Dat is een triomf van de democratie en dus de politiek. Er worden graaiers-vrienden eruit geschopt omdat ze degenen steunen die de bevolking bestelen. Gebeurde het in Rusland of China, zou Wouter Bos uit zijn dak gaan van vreugde.
    "Politieke crisis" ... het is je reinste verhulling voor een heel simpele zaak: verlies van mandaat van de oligarchie bij de bevolking. hetgeen Wouter Bos, zij het natuurlijk in zeer verhullende termen, eigenlijk ook toegeeft:

  De reden dat dit me zo verontrust, is dat we volgens mij nog maar aan het begin staan van wat politici hun burgers aan moeilijke boodschappen te vertellen hebben

'Moeilijke boodschap' zijnde een verhulling voor "We gaan jullie pensioen- en spaarcenten in onze speculatiegaten stoppen".
    En hij benoemt ook wie dat gaan doen:

  ... misschien dus ook nog maar aan het begin van een golf van wantrouwen richting compromisbereide en bestuurlijk georiënteerde politici

Met 'bestuurlijk georiënteerde politici' zijnde de oligarchische politici die het beleid van de rijke elite steunt en uitvoert.
    Nauw verwant aan deze zaak: de pensioenen. Want die moeten gebruikt gaan worden om die financiële zwarte gaten te dichten. En de steuners van de graaiers bij de media doen van harte meer:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Nu de klap incasseren

Met de heropening van de discussie over renteniveaus wekken de pensioenfondsen valse verwachtingen.


De grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn brachten donderdag een nogal gemengde boodschap naar buiten. Enerzijds wilden ze hun deelnemers waarschuwen dat de pensioenuitkeringen in 2013 of 2014 flink omlaag gaan. Anderzijds openden ze opnieuw de discussie over het gebruik van de rekenrente. Bij een soepeler rekenmethode zijn verlagingen niet of veel minder noodzakelijk, zo stellen de pensioenfondsen.    ...


Red.:    Stel je voor: als straks door de gewone schommelingen van de economie ineens de rente weer gaat stijgen van het huidige waanzinnig lage niveaus van een half procent (mede veroorzaakt door manipulaties van Europa om de schulden voor de zuidelijke landen wat lager te houden), of dat men dat waanzinnige besluit terugdraait dat de rente voor pensioen op dagkoersen wordt gebaseerd, dan kan er ineens wel genoeg in kas blijken te zitten. En als je nu lekker kort, en die rente stijgt, dan is er geld over, dat kan mooi naar mij en de andere graaiers en graaiers-steuners in de media. En dan kan ik met mijn pensioen lekker naar Dubai. Dus inleveren, die pensioenen. Nu!
    En om te voorkomen dat mensen die waarheid gaan vermoeden, verstopt je het mogelijke terugdraaien van je woekeraars-wisseltruc met die rente onder de term "versoepeling". Ongeveer hetzelfde als het terugbezorgen van gestolen goed bestempelen als "goedgeefsheid".
   

Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .