WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: verschroeide aarde

24 jun.2012

"Verschroeide aarde " is de uitdrukking die we hier gekozen voor twee dingen: een grote hoeveelheid retorische trucs, en de beschuldiging van het gebruik van retorische trucs als je dat zelf doet -  en de tweede gaat vaak samen met de eerste. We beginnen deze verzameling met een voorbeeld van de twee hoofdcategorieën uit deze tijden, schrijvende 2012 - met als eerste Europa:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2012, door Bart Schut, journalist. Hij woont en werkt in Parijs.

Op Europa kunnen we lekker inhakken

Als het om Europa gaat, mijden met name PVV en SP elke nuance. Schaamteloos wordt de EU der democratieën met infame dictaturen vergeleken.


Red.:   Na deze inleiding kan de inhoudelijke kant meteen afgedaan worden: al vanaf de allereerste kritische noten op de steeds verder voortschrijdende Europese eenwording, is er op die kritische stemmen ingehakt met verbale kettingzagen, shovels en alle mogelijke andere verspanende werktuigen die het doel hebben in zo kort mogelijk tijd zo groot mogelijke schade aan te richten. De Derde Wereldoorlog is al talloze malen langsgekomen als alternatief voor instantane en volledige Europese eenwording.
    Meer specifiek: de PVV zegt niets meer dan dat Nederland uit de euro moet stappen, wat een normale beleidsmatige keuze is - er wordt niemand vermoord, niemand gewond, en niemand direct schade gedaan. En het is even waarschijnlijk dat het in de euro blijven indirecte vormen van schade veroorzaakt als eruit stappen.
    En de SP is nog genuanceerder.
    Kortom: zelfs op dit punt staat al één ding volkomen vast: de ongenuanceerde en rabiate taal komt van Bart Schut.

  Eurofobie is in ...

Eerste woord, eerste retorische truc: argumentenmoord : de argumenten van de tegenpartij ("We vinden dat 100 miljard euro te veel is aan kosten") worden voorgesteld als emoties.
  ... en de daaraan gepaard gaande retoriek dus ook.

En daar is 'ie: zelf een retorische truc begaan, en meteen anderen ervan beschuldigen.
  Het weapon of choice van populisten

Tweede zin, tweede en derde retorische truc: ad hominem, en argumentenmoord.
  De Europese Unie wordt vergeleken met enkele van de meest afschuwelijke politieke systemen die ooit aan menselijk denken en handelen zijn ontsproten.
    Favoriet is het acroniem EUSSR, een samenvoeging van EU en USSR.

Waarmee de gelijkenis dusdanig treffend is, dat de vergelijking volkomen geldig is: een volstrekt losgezongen en door de meerderheid van de burgers totaal ongewenste oligarchie aan de top, een "democratie' die beperkt is door een filter van politieke partijen die voornamelijk heulen met de oligarchen, een parlement dat zich qua zelfstandigheid , uniformiteit en kritisch vermogen niet onderscheid van dat van de Sovjet-Unie. Overigens zaken die met enige regelmaat worden toegegeven door een groot deel van de voorstanders van Europa, onder gebruik van terminologie als "democratisch deficit", hetgeen een eufemisme is voor "halve dictatuur".
    Schut werkt dit wat uit met voorbeelden, en stelt vervolgens:
  Overigens lijkt de PVV-retoriek soms opvallend op die van de SP als het om Brussel gaat.

Een keiharde leugen: de standpunten van PVV en SP komen voor een flink deel overeen, maar de retoriek beslist niet. Kijk maar naar het voorbeeld van Schut:
   De website van de socialisten meldt dat 'neoliberale maatregelen' in Brussel hebben geleid tot het ondermijnen van de verzorgingsstaat en neerwaartse druk op lonen en arbeidsvoorwaarden.'

In niets gelijkend op "de retoriek van de PVV". En als je je punt niet inhoudelijk kan maken, dan ga je met retorische modder gooien:
  Dat de SP gezien haar verleden de term EUSSR niet gebruikt, is verstandig, maar les extrèmes se touchent.

En de meteen erop volgende zin:
  Hoe idioot de term EUSSR is, zal de historisch bewuste lezer niet ontgaan.

Hier lijkt er sprake van rede - het is volkomen onjuist en kan allen rede blijven als de lezer inmiddels volkomen duf is geslagen door de voorgaande trucs. want het is slechts een vervolg op dingen die vooraf gingen. Weer te geven in de volgende speigeling:
  Hoe idioot de term "Derde Wereldoorlog"  is, zal de historisch bewuste lezer niet ontgaan.

En toch wordt daar bijna dagelijks mee geschermd: "Een opheffen van de euro zal Europa uiteen doen vallen, met mogelijke strijd tussen de Europese landen tot gevolg".    
  De EU is geen staat., ... Maar waag het niet daarop te wijzen, want dan volgt de ad hominem (drogreden 2). Je bent dan een eurofiel Gutmensch, een landverrader à la Alexander Pechtold.

En dat uit de mond van iemand die begonnen is met "eurofobie" en "populisten" richting zijn tegenstanders ... Maar dit is dan ook zo gewoon, dat journalist Bart Schut de semantische waarde ervan volkomen ontgaat. Kijk eens naar de erop volgende zin:
  Bovendien, drammen eurofoben tot vervelens toe

De ideologie heeft het een dusdanig filter in de geest geschapen van Bart Schut dat het hem volkomen ontgaat dat hij zijn tegenstanders verwijt datgene dat hij zelf doet. En zijn grote contigent medestanders.
    Welk filter nog eens belicht wordt door het gebruik van de term 'drammen'. Want "drammen" veronderstelt een voortdurende herhalen. En niet een herhalen in de kroeg of de eigen huiskamer, maar in de huiskamer van de maatschappij: de media. En de PVV heeft slechts een schaarde toegang toe de media. Sowieso treedt vrijwel alleen Geert Wilders zelf naar buiten met de grote onderwerpen als deze, en ten tweede doet Geert Wilders dat relatief zelden - zo zelden dat er met enige regelmaat over geklaagd wordt - dat die Wilders zo slecht toegankelijk is voor de media. Dat hij voornamelijk gebruik maakt van twitter.
    De voorstanders van de euro en Europa, daarentegen, hebben een volledig open medialandschap voor zich. Alles wat val onder zogenaamde "kwaliteitsmedia' is zodanig sterk voor Europa, dat eurofile er slechts een eufemisme voor is - ze zijn vrijwel tot de laatste man bereid alle Nederlandse soevereiniteit en alle Nederlandse spaar- en pensioentegoeden in te leveren om dit onovertroffen ideaal in stand te houden. Als simpele website is het niet mogelijk dit tot in detail uit te diepen, maar hieronder geven we slechts de pagina's weer die de Volkskrant op de dag van het artikel van Bart Schut en de dag erna aan Europa heeft gewied - en is is geen kritische letter bij - het is Europa voor en Europa na. Met onder andere columns van volstrekte eurofielen Bert Wagendorp, "oma in Israël" dus rabiaat kosmopoliet, en Sheila Sitalsing, immigrante uit Suriname dus even rabiaat kosmopoliet: 
eu 1  eu 2 
22-06-2012, pagina 6, column door Sheila Sitalsing, immigrante, over wat er gebeurt zonder euro: 'de grote kladderadatsch komt op ons af' 22-06-2012, pagina , artikel van Bart Schut, journalist werkend in het buitenland: "eurofoben drammen tot vervelens toe".
eu 3 
22-06-2012, pagina 4, 5, diverse artikelen
eu 4  eu 5 
23-06-2012, pagina 6, links, column door Bert Wagendorp, immigrantenfamilie, bereidt ons voor op verdere integratie, rechts Italiaans premier Monti waarschuwt dat we  binnen een week met ons geld over de brug moeten komen. 23-06-2012, pagina boven, artikel van Christopher Hputkamp, student Europese Studies, die politici oproept om nog harder aan het lobbyen voor Europa te gaan; beneden: artikel van Jolande Sap, fractievoorzitter GroenLinks, kosmopoliet, met eenzelfde oproep richting premier Rutte
eu 6 
22-06-2012, pagina 4, 5, artikel van Dick Pels, ideoloog Groen Links, kosmopoliet, die betoogt dat als de lagerbetaalde Noord-Europeanen niet de hoger- en lagerbetaalde Zuid-Europeanen geld geven, de Europese beschaving verloren gaat.

Nogmaals: dit is slechts de oogst van twee dagen - de dagen rond het artikel van Schut. Het is volkomen representatief voor de algemene berichtgeving in de media: de Volkskrant, NRC, Trouw, de weekbladen én de publiek omroepen, inclusief het NOS Journaal, dat alleen eurofiele economen en bestuurders interviewt. 
     Bart Schut is al deze berichtgeving allemaal ontgaan. Die verkeerd in een of andere ideologisch paradijs, dat geregeerd wordt door Sint Barroso, geholpen door heiligen als Sint Van Rompuy, en Engel Merkel.
    Tot slot nog een pareltje van zijn hand:
  ... de vermeende eurofilie van D66 ...

Vergelijk dit met:
  De Volkskrant, 26-03-2012, door Sophie in 't Veld, europarlementariër, en Gerard Schouw, Tweede Kamerlid, voor D66.

Politieke Unie moet geen taboe meer zijn

Gezien de zwakker wordende positie van Europa in de wereld moeten we de EU omvormen tot een politieke unie.

Tussentitel: Nationale soevereiniteit betekent in de praktijk niet veel

Als dit geen eurofilie is ...
    En zo gaat het artikel maar door - van de ene retorisch truc naar de andere. Eindigende met een gedichtje. Je reinste "verschroeide aarde".
    Het  tweede voorbeeld vergt een inleiding in de vorm van de context. Die een voorstel van de in Engeland verblijvende haatprediker (voorstander van steniging) Al Haddad, om in Nederland een shariarechtbank op te richten. Hij krijgt steun van de hoek van de zelfislamiserende elite, die begint met de retorische truc om de shariarechtbank een shariaraad te noemen:


Uit: nrc.nl, 16-06-2012, door Folkert Jensma uitleg of detail

Sharia kan binnen de rechtsstaat een eigen rol spelen

Tussentitel: Een shariaraad voor Nederland kan veel moslima’s uit hun huwelijk bevrijden

Deze week beleefden we dankzij Nieuwsuur weer een korte aanval van sharia-angst. Maandag adviseerde de Britse sjeik Haitham al Haddad, sharia expert in Londen, de tv-kijkers dat een shariaraad ook bij ons heilzaam werk kan verrichten. Het ideetje werd daags erna door de Volkskrant stevig afgewezen onder het motto dat „Nederland geen behoefte heeft” aan een „structuur die tot een parallel rechtssysteem kan uitgroeien”. Daarmee waren de geijkte stellingen weer betrokken. Sharia staat voor stenigen en handen afhakken. Shariasjeiks zijn eng en aan vreemde regels doen we hier niet. De website GeenStijl wist er weg mee.
    ... Parallelle rechtssystemen kunnen heel goed bestaan, zolang ze binnen de grenzen van het heersende recht blijven. ... Nederland kent al rabbinale rechtbanken voor joden en canonieke rechtbanken voor katholieken. ...


Red.:   Waarna Jensma op oud-jezuïtisische wijze ook nog op een aantal aspecten wijst die niet in Nederland kunnen. Waarna je de simpele conclusie kan trekken: want zo'n shariarechtbank anders kan dan het Nederlandse recht is verboden, en wat ze hetzelfde kan is overbodig. Dus een bij het Nederlandse recht passende shariarechtbank, shariaraad, of welk ander eufemisme je er ook bij verzint, is zinloos. Pleit je voor het bestaan van een shariarechtbank, pleit je dus in feite voor een onwettige verschijnsel. Wat Folkert Jensma hier doet.
    Met het gebruik van een stroom retorische trucs, door het afwijzen ervan de betitelen als "sharia-angst" (op dezelfde manier dus waarop het afwijzen van het nazisme "nazi-angst" is, enzovoort), het betitelen van de zelfbenoemde haatprediker als "sharia expert", en het omkatten van shariarechtbank naar shariaraad. En dus als overkoepelende: de beschuldiging van het gebruik van retorische trucs door de andere partij waar je zelf niets anders doet: verschroeide aarde.
    Op deze acties van de elite kwam als reactie een column van de enige in de Volkskrant die tegen het zelfislamiseren ingaat: Nausicaa Marbe. Hetgeen aanleiding was voor een nieuwe illustratie van het feit dat de verschroeide aarde populair aan het worden is, van de website die het zelfislamiseren en de propaganda voor de vrije immigratie en het haten van Nederland tot haar hoogste doel heeft verheven: Joop.nl:


Uit: Joop.nl, 22-06-2012, door Han van der Horst - Historicus

Valsemunterij rond de sharia

De manier waarop Nausicaa Marbe Berger en Jensma aanvalt, is typerend voor de propaganda-techieken die de sympathisanten met het Wilderiaans maatschappelijk gevoel tegenwoordig hanterenRed.:   Dat is bijzonder grappig: de andere partij beschuldigen van propaganda, en ze dan meteen gelijkstellen met nazi's, via de retorische truc "Wilderiaans".  Want "Wilderiaans" is taalgebruik van Wilders-haters, die vinden dat Wilders een nazi is. Het is dus tevens een "godwin", want Wilders' opvattingen vergelijken met het nazisme is een godwin zo zuiver als het maar kan zijn.
    En ter illustratie van de frequentie van hanteren van retorisch trucs door Van der Horst, zijn eerste zin:

  In de Volkse Krant van vrijdag geeft columniste Nausicaa Marbe

De eerste drie woorden dus bevattende de suggestie dat iets kritisch schrijven over de sharia dus de islam een volkse opvatting is, dus fout. waarbij de gelijkstelling tussen "opvatting van het volk' en "fout" eigenlijk ook al weer een godwin is, want als je gaat vragen naar de reden van die gelijkstelling, en doorvraagt, vervallen ze hanteerders uiteindelijk altijd in "de oorlog".
    Waarna er even geen retorisch trucs te lezen zijn, omdat Van der Horst citeert:
  geeft columniste Nausicaa Marbe een fraai voorbeeld van hoe tegenwoordig in sommige kringen propaganda wordt gemaakt. Zij kaart de kwestie rond een eventuele shariaraad of scheidsgerecht in Nederland aan om te concluderen:
    "De vraag is niet waarom moslims inzake arbitrage niet mogen wat joden en christenen wel mogen. De vraag is in welke mate religieuze arbitrage tot mishandeling en andere strafbare feiten leidt en hoe de wet, de politiek en de maatschappij dat moeten tegengaan. Want de optie van Jensma en Berger is een beschamend zwaktebod. Het oude liedje: de zich progressief wanende intellectueel minacht het volk dat de sharia instinctief afwijst. En daarom moedigt zo'n leunstoeldenker arbitrage aan als vanzelfsprekend moslimrecht. Eventjes die Wilders-aanhang de mond snoeren. Alsof het daarom gaat. Echt monddood zijn pas de meisjes en vrouwen die niet kunnen ontkomen aan de arbitragewillekeur."

Heldere taal. Dus gebruik je de volgende truc: de keiharde leugen:
  Op de door haar zo dringend gestelde vraag hoe je dan onderdrukking van vrouwen en meisjes met behulp van een shariaraad tegengaat, geeft mevrouw Marbe geen antwoord.

Want mevrouw Marbe wil de onderdrukking van vrouwen en meisjes juist niet met behulp van een shariaraad tegengaan, maar zonder een shariaraad tegengaan.
  Zij wil haar lezers wijsmaken dat het in Nederland wemelt van de intellectuelen die zich te goed achten om mee te gaan in het gezonde volksgevoel dat het moslimse rechtsstelsel "instinctief" afwijst. Zij zijn bereid vrouwen en meisjes op te offeren aan hun elitaire superioriteitsgevoel en hun onstilbare drang om de PVV-kiezers tot zwijgen te brengen. Dat is de kern van de boodschap. Dat is de payload. De rest is van minder belang.

En dat klopt als een bus, zie deze omvangrijke verzameling uitleg of detail en de bijbehorende lijst.
  In werkelijkheid schrijft Jensma niets van dit alles.

En daarom nog even de kop van dat artikel herhaald:
  Uit: nrc.nl, 16-06-2012, door Folkert Jensma uitleg of detail

Sharia kan binnen de rechtsstaat een eigen rol spelen

Tussentitel: Een shariaraad voor Nederland kan veel moslima’s uit hun huwelijk bevrijden

Oftewel: die Van der Horst is gewoon gestoord. Wat Marbe beweert, staat er doodgewoon. En wat betreft die Berger:
  Maurits Berger zit met Jensma op één lijn. In zijn artikel – NRC 15 juni – schrijft hij over een eventueel op te richten shariaraad in Nederland:

"Dit soort parallelle rechtspraak is niet verboden. Zolang iedereen in Nederland de zekerheid heeft van het Nederlands recht als een soort achtervang, mogen ze hun eigen leven inrichten volgens de regels van hun keuze, hoe bizar of vrouwonvriendelijk deze regels ook mogen lijken."

Ook dat is volkomen ondubbelzinnig wat Marbe over Berger beweert.
    Dus wat die je als je werkelijkheid omkeert en dat aan het oog wilt onttrekken: je besproeit de verbale omgeving met verbale napalm:
  De manier waarop Nausicaa Marbe Berger en Jensma aanvalt, is typerend voor de propaganda-techieken die de sympathisanten met het Wilderiaans maatschappelijk gevoel tegenwoordig hanteren. Je poneert om te beginnen het bestaan van een volk dat van nature het kwaad van de sharia erkent. Gevoelsmatig ziet dit volk de waarheid. Deze waarheid wordt ontkend door links, dat verblind is geraakt door het lezen van te veel maar verkeerde boeken. De zich progressief wanende intellectueel. Met zijn theorietjes - leunstoeldenker - voelt zulk een intellectueel zich ook nog verheven boven de gewone man. Haal hem neer. Dit licht je toe met een voorbeeld.
    Je kiest als doelwit opiniemakers in een gerenommeerd medium. Daarbij breng je dan een kleine verschuiving aan in wat ze daadwerkelijk schrijven. Dan ga je los in het vertrouwen dat veel lezers je beweringen tóch niet zullen controleren. Dan bestijg je je stokpaard. Dan dender je door. Dat is valsemunterij. Dat is minachting. Wie denkt nu echt dat "het volk" dom is?
    Was is van dit alles de ironie? Onze maatschappij wordt inderdaad van binnenuit ernstig verwond. Niet door mannen in jurken maar mannen in maatpakken: volg het economisch nieuws en zie hoe de bankencrisis onze manier van leven écht ondermijnt.
    Opdracht: lees het artikel goed door en schrijf op welke propagandatechnieken de auteur zélf gebruikt. Wie alleen maar "Godwin" roept, krijgt een onvoldoende.

Je ziet hem staan met de vlammenwerper in zijn armen, en een achteloze en arrogante blik in zijn ogen: "Heb daar maar eens wat van terug ...". Of citerend uit de Vietnam-film Apocalyps Now: "I love the smell of napalm in the morning".


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .