WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: wetten en verdragen

15 sep.2011

"Wetten en verdragen" is een dusdanig venijnige truc dat ook deze redactie hem in de tijd dat aan de verzameling retorische trucs wordt gewerkt niet heeft gesignaleerd als zodanig, terwijl hij wel talloze malen is gepasseerd. Hieronder het artikel waardoor de redactie erop attent werd gemaakt:


De Volkskrant, 14-09-2011, ingezonden brief van Peter de Bode, Rotterdam

Niets is onmogelijk

Regelmatig worden de burger situaties gepresenteerd als onmogelijk te veranderen, omdat zij gebaseerd zijn op verdragen of afspraken. Zoals de redelijk geïnformeerde krantenlezer inmiddels echter weet, is de papieren wereld der afspraken niet noodzakelijk de reëel bestaande.
    Zo is het wel degelijk mogelijk uit de eurozone te stappen of eruit verwijderd te worden, ook al wordt dat in de krant ontkend (Ten eerste, 9 september). Zoals de bepalingen in het Stabiliteitspact inzake begrotingstekorten en de no-bailout-bepalingen terzijde zijn geschoven, de ECB met haar steunaankopen zwaar buiten haar statutaire bevoegdheden is getreden en onze eigen regering inzake de Hedwigepolder heeft laten blijken zich niets gelegen te laten liggen aan internationaalrechtelijke bepalingen, zo zal ook blijken dat, als de druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd, uit de euro stappen heel wel mogelijk is.
    Zoals nu ook weer bij de Kunduz-missie, bewegen politici zich bij voorkeur in de wereld van wenselijkheden, die vaak totaal ontkoppeld is van de realiteit. Alles wat ooit onmogelijk leek, is toch gebeurd.


Red.:
   Dit stuk bevestigt dat de truc heel veel wordt gebruikt, en dat dit gebruik voorkomt in wat wordt beschouwd als zijnde deel van de meest betrouwbare kringen: de reguliere dagbladen.
    De ergste gevallen: juristen en dergelijke:


Uit: Joop.nl, 21-04-2015. uitleg of detail

'De Nederlandse rechtsstaat faalt op alle fronten'

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer ongenadig hard over de staat van ons land


...    Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer is nu hoogleraar Institutionele aspecten van de Rechtsstaat in Utrecht en lid van de Europese Rekenkamer. Hij deed zijn uitspraken in BNR Juridische Zaken. Brenninkmeijer:
  Neem het voorbeeld van de bed-bad-brood-discussie. Hierbij is de rechtsstaat in het geding. Omdat de positie van mensen die geen eten hebben, nergens kunnen slapen is bepaald door het humanitaire recht. ...

Een gore leugen: er bestaat niet zoiets als 'het humanitaire recht'.
  We zijn verplicht, deel juridische en moreel, om voor deze mensen te zorgen.

Een gore leugen: Nederland heeft geen enkele verplichting ten opzichte van wie dan ook buiten haar eigen burgers. Als het namelijk anders was, kon iedereen beroep doen op Nederlandse bijstand.
    En ze hebben eindeloos veel handlangers in de elite:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2015, column door Sheila Sitalsing

Spierballen

Van Alex Brenninkmeijer hebben we altijd veel plezier beleefd als Nationale Ombudsman. ...


Red.:   'We' zijnde de politiek-correcten. Als het gaat om zaken aangaande lieden waar Nederland niets mee te maken heeft en hier al aanwezige onwelkomen.
  ... Brenninkmeijer... zo zei hij bij BNR radio, 'de politiek is heel erg zwak en slaat wat wild om zich heen in de richting van rechtsstatelijke uitgangspunten'.
    De voorbeelden liggen voor het oprapen.    ...
    Neem bed, bad en brood. Een tamelijk eenvoudige zaak, een kwestie van grondrechten.

Een gore leugen. van Sitalsing en Brenninkmeijer. Niet-Nederlanders hebben geen enkel grondrecht in Nederland. Anders zou iedereen recht hebben op een Nederlandse bijstandsuitkering.
    En het is natuurlijk een internationaal verschijnsel:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2015, van verslaggever David Oranje

Wil je als migrant naar Australië: no way!

De Australische premier Tony Abbott heeft dé oplossing voor de 'vreselijke tragedie' op de Middellandse Zee. Hij raadde de EU-lidstaten dinsdag zijn No Way-aanpak aan: alle migrantenboten tegenhouden en terugsturen. Abbott is er trots op, want vrijwel geen migrantenboot weet Australië sinds 2013 nog te bereiken.   ...
    Voor de harde aanpak wisten bijna dagelijks migrantenboten Australië te bereiken. Honderden migranten verdronken onderweg. Hoewel Abbotts beleid succesvol is, is er ook kritiek. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties stellen dat het in strijd is met het door Australië ondertekende vluchtelingenverdrag uit 1951. ...


Red.:   De "verdragen"-leugen om een hoekje: het verdrag gaat over vluchtelingen, en dit zijn voor meer dan 95 procent economische migranten.
    In discussies over het wanstaltige gedrag van moslims komt steevast deze langs "Zolang ze zich maar aan de wet houden ...". Hier het bewijs van de botte leugen die dat is:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2016, door Bas Hakker

Hier zwijgen we over ongeschreven regels

Op vrijwel elke werkplek gelden regels die je alleen leert door ze op te pikken van collega's. Ze expliciet maken kan nuttig zijn.

Van ziekenhuis tot bouwbedrijf, overal spelen ongeschreven regels een belangrijke rol. Sommige van deze cultureel bepaalde gedragsregels kunnen negatief uitpakken. Wat kun je hiertegen doen?
    Iedereen met een beetje werkervaring kan er zo een paar noemen: regels die nu eenmaal gelden omdat ze bij de bedrijfscultuur passen. 'Niet klagen over te veel werk' kan er een zijn, of 'we houden ons niet aan deadlines'. Annemieke Figee en Leonie van Rijn schreven het boek Groepsdruk, waarin veel aandacht is voor de ongeschreven regels in een organisatie. Ze onderhouden ook de website ongeschrevenregels.com.    ...


Red.:   Alleen als het zijn van moslim is een overtreding van een ongeschreven rgele in bijna alle bedrijven: je geeft niet openlijk blijk van religieuze of politieke voorkeuren .
    Alleen al op grond van deze regel zou je alle moslims moeten weigeren.
    Hier wat voorbeelden van regels en waarom je eraan moet voldoen:
  Tussenstukken:
Stille do's en dont's

■ We houden het hier altijd gezellig
■ Relatie gaat hier vaak voor zaak
■ Kritische feedback geven we meestal niet
■ Als we kritische feedback geven, doen we er een grote strik omheen ■ Eigengereide types die hun oordeel altijd uitspreken, accepteren we hier niet Kritisch zijn we wél naar het management


Waarom conformeren?

■ Als je je aanpast, riskeer je geen conflict of uitstoting uit de groep. We zijn diep van binnen allemaal bang voor afwijzing. In teams met veel vrouwen wordt doorgaans makkelijker geconformeerd dan in mannenteams.
■ Conformeren leidt tot positieve reacties van de groep. Wie wil dat niet?
■ Niet conformeren leidt tot negatieve of afkeurende reacties. Dat geeft spanning.
■ Hoe sterker de identiteit en de status van de groep, hoe meer we ervoor overhebben om erbij te horen.
■ Het is vaak de (informele) leider die de ongeschreven regels bepaalt. Hij of zij wordt meestal gezien als kundig en ervaren, waardoor we gemakkelijker met hem of haar meegaan. We geloven dat de ander het beter weet.
■ We geloven dat de ongeschreven regels de waarheid zijn. Als de ongeschreven regel is dat 'fouten vrijwel altijd toe te schrijven zijn aan afdeling X', duurt het niet lang of iedereen gelooft dat. Een nieuwkomer heeft zich binnen de kortste keren deze waarheid eigen gemaakt, zonder andere waarheden te onderzoeken.
■ Als een taak belangrijk genoeg voor je is, zul je je eerder conformeren. Je hebt er tenslotte veel voor over om de taak tot een goed einde te brengen.

Boordevol regels die moslims geneigd zijn te overtreden. Weg met die lui.


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .