WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Retorica

Uit retorische trucs:

Retorische trucs zijn bewust gemaakte denkfouten verpakt in een stilistisch fraai jasje ten einde het gehoor dezelfde denkfouten, of andere, te laten maken. De retorische truc is het wapen van keuze van de verbaal begaafden, de "elite", in politieke debatten, in de cultuurstrijd, in de klassenstrijd enzovoort. Ook het overgrote deel van de woordvervalsingen verzameld in Termen en Termen kort zijn tot stand gekomen door het herhaald en langdurig gebruik van retorische trucs.
    Hieronder staat een lijst van de meer algemenere gevallen, meestal met toepassingen - voor een alternatieve lijst van Wikipedia tezamen met de denkfouten, zie hier . Voor meer specifieke voorbeelden uit het debat rond immigratie en integratie, zie hier . Voor het gebruik als normering van de betrouwbaarheid van personen, zie hier - voor betrouwbaarheid van uitspraken in het algemeen, zie hier .

    Retorica pur sang, de kunst van het spreken, kan ook een goede bedoeling hebben zoals het opvuren van je medestanders of teamgenoten. Retorische trucs hebben dat zelden - meestal is de retorische truc ervoor bedoeld om de toehoorders iets aan te smeren dat in het voordeel is van de spreker of zijn groep, en/of ten nadele van de toehoorders. Voor dat doel gebruikt de retorische truc ook veelal woorden met een sterke vermenging van inhoudelijke en emotionele componenten  . In een groot deel van de gevallen zit er achter het gebruik van retorische trucs ook diverse vormen van meer fundamentele problemen, zoals hier beschreven als "cognitieve dementie" .
    Het beste wapen tegen retorische trucs is kennis van de algemene semantiek, de studie van de relatie tussen woord en werkelijkheid en de fouten die daarin gemaakt kunnen worden - dan is men voorbereid op welbewuste vormen van die fouten en eventuele nieuwe varianten ervan. Voor wat specifieke algemeen semantische aanwijzingen aangaande de dialoog, zie hier - voor meer algemene regels aangaande de continue stroom al dan niet welwillende boodschappen waarmee de mens in het moderne leven te maken krijgt, zie hier . Voor een verzameling van woorden die door retorische trucs vervalst zijn, zie hier .   
    Merk overigens op dat vrouwen minder snel in dit soort extremen vervallen, en daar waar ze in een soortgelijk proces terecht komen, en als het tussen vrouwen onderling is, ze zich niet van de rumoerige tactieken van mannen bedienen, maar een voorkeur hebben voor tactieken als de toespeling, de steek onder water, en het verbale gifmengen ("Ik weet wel dat dit wat moeilijker te begrijpen voor je is ...", "Ik moet nu even naar de keuken", "Ik heb deze discussie niet gevolgd, maar ...").


Naar Emotiewoorden , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home .