WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Toepassingen: filosofie

11 feb.2007

Hieronder het begin van en verzameling overtredingen van de regels van de Algemene semantiek door filosofen. We beginnen met een jonkie:
 

Uit: Leids universiteitsblad Mare, 08-02-2007, door Christiaan Weijts (volledig artikel hier  )

Leo Polakprijs voor filosofiescriptie van Jol Vos

'Wie is de migrant nu echt?'

Jol Vos heeft de Leo Polakprijs gewonnen voor zijn scriptie 'Migratie als grenssituatie. Niet-meer en nog-niet.' De begrippen uit de ondertitel moeten volgens hem helpen migrant te begrijpen.


'Het thema van migranten speelt in allebei mijn studies een rol', zegt Jol Vos, die in 2004 cum laude afstudeerde in de psychologie, en een jaar later zijn studie wijsbegeerte bekroond zag worden met een tweede cum laude-bul. 'Verschillende interesses van mij komen daar in samen: die voor andere culturen en die naar hoe levensingrijpende gebeurtenissen invloed hebben op mensen.' ...
    'Voor psychologie deed ik stage bij psychomedisch centrum Parnassia, waar ik mooie ervaringen opdeed met migrantenhulpverlening. Ik zag dat het in de praktijk moeilijk bleek om recht te doen aan wie zij werkelijk zijn. Ze krijgen etiketten opgeplakt. Migranten hebben berhaupt al het gevoel veel etiketten opgeplakt te krijgen. Niemand stelt de vraag: wie ben jij echt? Daar is geen ruimte of tijd voor. Terwijl dat een heel normale en menselijke vraag is.'
    Daarom interviewde hij vijfentwintig Turken en Marokkanen. 'Ik wilde vragen stellen die verdergaan dan de psychologie, namelijk over hoe hun leven en identiteit waren veranderd. Het is een ingrijpende gebeurtenis, zei de meerderheid, ingrijpender dan het overlijden van een familielid.'
    Vos ontdekte dat migranten de neiging hebben om of we krampachtig aan de oude cultuur vast te houden, of we de oude en nieuwe identiteiten combineren.
    Toch bleven er nog vragen liggen, die buiten de psychologie vielen maar waar hij zich bij wijsbegeerte op kon uitleven. 'Die beginvraag naar wie de migrant is werd niet duidelijk:
Die vraag leidde tot de nu bekroonde scriptie, die Vos typeert als 'een zoektocht naar het fenomeen van het migrant-zijn en naar een manier waarop wij recht kunnen doen aan wie de migrant is'.


Red.:   Dit stukje is wat langer dan strikt genomen nodig is, omdat het feite om de kop van het artikel gaat. Het stukje zelf is alleen maar nodig om te laten zien dat het 'Wie' in de kop inderdaad de normale betekenis heeft: de vraag naar een enkel persoon. Waarmee tevens de agemene semantiekfout al  bijna boven water is - want de term aan de andere kant van het 'is' na 'Wie' is 'de migrant'. En daarvan is duidelijk dat men niet doelt op een persoon, anders had er Mohammed El B., Murat Y., of Clyde C. gestaan - 'de migrant' is de migrant in het algemeen, de normale migrant, de gemiddelde migrant - een groepsterm. In termen van algemene semantiek: de vraag probeert een n-op-n relatie te leggen tussen het niveau van individu, Bessie, en dat van de groep: koeien. Onzin dus.


Naar Filosofie lijst  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .