De Volkskrant, 30-11-2011, column door Aleid Truijens .2010

Zeer onvolledig lexicon van 2011

Tussentitel: Heb je al kanker, moet je ook nog een kanjer zijn

Weigerambtenaar. Volgens het genootschap Onze Taal is dat hét woord van 2011. Prettig woord, ligt lekker in de mond. Alsof het er altijd al was. Dat ís eigenlijk ook zo, want godvrezende ambtenaren die niet willen dat homo's elkaar trouwringen om de homoseksuele vingers schuiven heb je altijd gehad. Maar dat woord, is dat echt pas van 2011?
    Het afgelopen jaar sloop er veel moois, lelijks en grappigs in de taal. Vooral de bloggende, reagurende en twitterende mens was vindingrijk, de inhoud van zijn mededelingen daargelaten. Of de vondsten blijvertjes zijn zullen we zien. Een klein en zeer onvolledig lexicon van 2011.
Aangeven Onstuitbaar in opkomst als fletse vervanger van 'zeggen', 'menen' of 'beweren'. 'U geeft dus aan dat...'
Acceptgyros Worden ons almaar gestuurd door die arme Grieken.

Boemerangkind Volwassen kind dat, na een tijdje op zichzelf te hebben gewoond, na huisuitzetting, mislukte studie of verbroken relatie bij pa en ma terugkeert en volledige verzorging en bewassing eist.

Delen Zeikerige term, overgewaaid uit therapeutische kringen en huilerige Amerikaanse tv-programma's: 'Thank you for sharing this with us.' Álle intimiteiten worden nu 'gedeeld' met kijkers, lezers of Facebookvrienden. Drukt fraaie werkwoorden als 'verklappen', 'opbiechten' en 'bekennen' weg.

Fileflirters Alle tijd in de file om te flirten met smakelijke bestuurders in andere voortkruipende auto's. De 'filefiel' droomt nog lekker even weg in de file voordat thuis de kinderen op zijn nek springen.

Halen Jongerentaal voor 'kopen'. 'Waar heb je die broek gehaald'?

Handschudweigeraar Islamitisch neefje van de weigerambtenaar.

Hysteriocratie Ook wel 'haatdemocratie'. De verongelijkte schreeuwers hoor je het best.

Kanjer Al eerder hier behandeld. Hulpverlenerstaal voor iemand die wordt gepest, gehandicapt of ernstig ziek is. Onbedoeld cynisch. Inmiddels betekent het 'kneus'. Dieptepunt: 'borstkankerkanjer'. De blijmoedige bijklank is stuitend. Heb je al kanker, moet je ook nog een kanjer zijn.

Kans Zie kanjer. Vooral mensen met tegenslag moeten niet simmen, maar kansen zien.

Kapsalon Wonderlijke naam voor favoriet gerecht van mijn zoon: een veelkeurige vette kledder van shoarmavlees, patat, kaas en sausjes.

Knuppelzorg Wie jast er zoveel mogelijk demente oudjes per uur door de badkamer?

Leenhuiver Studentenkwaal. Krijgen is goedkoper dan lenen.

Legende Ook wel legend. Hoor ik thuis vaak; erenaam voor eenieder die aardig, slim, ontroerend, grappig of stoer is.

Like! Duimpje omhoog of omlaag, meer smaken in waardering hebben we niet.

Mauro Maakte pijlsnelle opmars als zelfstandig naamwoord: 'een nieuwe mauro', 'talloze mauro's'. Ook gelezen: 'wegweesangolees'.

Missie Eerst was het 'uitdaging', toen 'passie', nu moet elke sollicitant, ook bij het onbenulligste baantje, vertellen wat zijn 'missie' is. Die missie moet hij 'borgen'.

Plaszak Nieuwkomer in de categorie woorden die een proces of handeling scherp uitbeelden, zoals 'zelfkazer', 'ziektewinst' of 'rampenporno'. 'Neem je plaszak mee!'

Proactief Moet je bij sollicitaties ook voorwenden te zijn. Maar wat is het eigenlijk? Heel erg actief? Anticiperen op wat de werkgever wil? Zie 'missie'.

Smirters Smokende flirters. Of 'stoepers', die chillen op de stoep, al dan niet rokend.

Stapelen Ook wel 'stapelonderzoek', 'Stapelgate'. Universiteiten worden 'ontstapeld'. Met dank aan frauderende wetenschapper Diederik Stapel.

Subsidiemocro Marokkaan die een baan of bezigheid heeft met steun van de overheid.

Twitterterrorisme Kan zeer effectief zijn, getuige Wilders.

Wegpesthomo's Woonden in Leidsche Rijn. Of is het 'wegpestmocro's'?

Toptalent Zie 'kanjer'. Wervende term voor leerlingen onderaan de onderwijsladder. Al bijna synoniem aan 'kansarm'.

Uitdrukkingen Raken in onbruik of worden verhaspeld. Gehoord op een taalcongres: 'woorden die als paddenstoelen de pan uitrijzen'. Gek, paddenstoelen hebben neiging tot slinken in de pan.

Zich Duikt vaak op waar het niet moet. Bijvoorbeeld 'zich beseffen' en 'zich irriteren'. Ook gehoord: 'consequenties ergens uit trekken'. Voer voor schoolmeesters, zoals veel van het bovenstaande.

Naar Alg. semantiek, toepassingen, multicultureel , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]