Volkskrant.nl, Nowelle Barnhoorn − 27/09/12, 18:05 17 feb.2013

PvdA Amsterdam wil af van 'allochtoon'

De Partij van de Arbeid Amsterdam wil af van de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' in communicatie vanuit de stad. Volgens de partij is het containerbegrip kwetsend, sluit het mensen uit en dekt het de lading al lang niet meer.


Raadslid Iman Akel van de PvdA dient samen met collega Ahmet Olgun een initiatiefvoorstel in dat ervoor moet zorgen dat de termen niet langer gebruikt worden in communicatie van de gemeente. Volgens de politici is Amsterdam een van de mooiste steden ter wereld, waar iedereen vrij en zichzelf kan zijn. Ze benadrukken dat vele inwoners oorspronkelijk van buiten de stad komen en 35 procent van alle Amsterdammers oorspronkelijk van buiten Europa komt.

Deze mensen worden nu in officiŽle stukken van de gemeente Amsterdam nog 'niet-westerse allochtonen' genoemd. Dat steekt de raadsleden. 'Allochtoon betekent 'iemand die van elders afkomstig is'. Wij, de schrijvers van dit stukje, zijn geboren respectievelijk uit Marokkaanse ouders in Eindhoven en in Turkije. Niet-Westerse allochtonen, dus. Wij zitten beiden in de gemeenteraad en mogen derhalve deze prachtige stad meebesturen. Toch krijgen ook wij het stempel 'niet van hier' opgedrukt. Dat roept de vraag op: wanneer word je eigenlijk 'van hier'?'

Overigens beklemtonen de sociaaldemocraten dat ze niet pleiten voor een verbod op het woord 'allochtoon'. Bovendien kan wat hen betreft etnische registratie wel degelijk nuttig zijn. Die informatie is van belang voor wetenschappelijke studies en bij het voeren van effectief beleid, bijvoorbeeld bij het tegengaan van criminaliteit onder Marokkaanse jongeren of het aanpakken van overgewicht onder Amsterdams-Turkse kinderen.

In 2006 dienden Akel en Olgun ook al een motie in voor afschaffen van de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon', maar dat voorstel vond toen geen meerderheid.


Red;.


Naar Westerse cultuur, vertrouwen , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .