De Volkskrant, 28-02-2013, ingezonden brief van F.Bakker, Nijmegen 17 feb.2013

Herbenaming

Amsterdam vervangt allochtoon voor preciseringen als 'Marokkaanse Amsterdammer'. Even precies als omslachtig. Aleid Truijens (O&D, 25 februari) verwacht ook weinig van dergelijke herbenamingen. De negatieve bijklank van allochtoon gaat (met enige vertraging) over op zijn vervanger. Een bladzijde verder duikt in de column van Harriet Duurvoort een ander synoniem voor allochtoon op: 'journalisten met een etnische achtergrond'. Die worden volgens Duurvoort door Hilversum genegeerd.
    Woorden komen, woorden gaan, maar onze problemen, die blijven bestaan.
Naar Westerse cultuur, vertrouwen , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .