WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Toepassingen, structuur

De visie van de algemene semantiek wordt op deze website weerspiegeld in de structurele opbouw ervan. De inhoud van de site is het resultaat van langdurige observatie van ten eerste het politieke, en daarnaast het algemeen maatschappelijke gebeuren. De politiek kwam als eerste in beeld omdat daar het maatschappelijke debat wordt omgezet in richtlijnen die vervolgens weer op de maatschappij worden losgelaten.

Het oorspronkelijke startpunt van de site is een beschrijving van de interacties in het economische verkeer. Dit volgt de regel dat voor een fatsoenlijk leven, eerst aan een aantal minimale levensbehoeftes voldaan moet worden.

Dat correspondeert dus met stap één van het model van de algemene semantiek: theorie wordt gebouwd op de praktijk. De tweede stap is dat die theorie wordt getoetst aan de praktijk. Hier hebben we deze twee stappen gecombineerd door bij de theoretische artikelen links te plaatsen die wijzen naar praktische onderbouwing en/of praktische uitwerking. Het abstractieladder-model volgend zijn de pijlen van de bijbehorende links naar beneden gericht, en, om aan te geven dat ze "naar het veld" gaan, met een bruin(-gele) kleur.

Ook de abstractieladder volgend is uit de theorie horende bij het meest praktische niveau de theorie van de tweede laag geabstraheerd. Uitgaande van economisch maatschappelijk gedrag, is hier als volgende gekozen voor algemeen maatschappelijk gedrag, dat wil zeggen: de sociologie. Hyperlinks tussen theoretische artikelen hebben allemaal een groen kleur, horizontaal als het niveau niet veranderd, en omhoog en omlaag het abstractieniveau volgend. De volgende stap omhoog is de psychologie, en de daaropvolgende, weer de algemene semantiek indachtig, nu denkend aan zelfreferentie: de algemene semantiek. Tenslotte, hors concours, het niveau waarvan de uitingen dusdanig abstracte begrippen vertegenwoordigen dat uitleg veelal een onmogelijkheid is: de literatuur en andere kunsten. De links daarheen zijn omhoog, maar in een passend blauw van de hemel.


Naar Mengwoorden  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .