WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: achterstelling

28 jun.2014

Het begrip "achterstelling" maakt deel uit van het denkautomatisme van de politieke-correctheid. De "gelijkheid der culturen" is een onaantastbaar grondbeginsel in die kringen, en ieder blijk van achterstand bij niet-westere immigranten, allochtonen, moet dus wel het resultaat zijn van achterstelling: "Allochtonen zijn vaker werkloos? Achterstelling op de arbeidsmarkt!" uitleg of detail "Kinderen komen met twee jaar taalachterstand op school? Achterstelling in het onderwijs!". Hier een wat zeldzamer voorbeeld van iemand die de term expliciet gebruikt (Trouw.nl, 02-06-2013, column door Stevo Akkerman uitleg of detail ):
  De pijn van de slavernij is de pijn van het heden

Hoe lang mogen de nazaten van de slaven blijven klagen over het leed dat hun voorouders is aangedaan? ...

Het antwoord is voorspelbaar:
  ...Feit is dat de nazaten van de slaven een sociaal-economische achterstand hebben ...:
Die achterstand, ... verklaart het verlangen naar excuses voor misdaden uit vervlogen tijden. Het verdriet om het verleden is het verdriet om het heden. Het verklaart ook dat die excuses worden verlangd van de erfgenamen van de witte overheersers ...

En waarom is dat zo logisch:
  Die achterstand, of achterstelling,

Dus door de creolen uit het nog achterlijker Afrika te halen en ze een beter leven te bezorgen dan ze aldaar hadden (de tussenliggende slavernij hebben de huidige creolen dus niets meer mee te maken), hebben de 'de erfgenamen van de witte overheersers' de euvele daad van 'achterstelling' gepleegd.
    In feite een beschuldiging van een zware vorm van racisme, en zowel de auteur als dagblad zouden aangeklaagd moeten worden wegens smaad en dat soort zaken.

Ook in Amerika kennen ze de term - of een equivalent (de Volkskrant, 21-04-2015, column door Ross Douthat (The New York Times). Vertaling: Leo Reijnen):
  Was Charlie Hebdo niet de underdog?

Een levende cartoonist die zijn vermoorde collega's de les leest, is een merkwaardig schouwspel. Het deed zich een week geleden voor bij de uitreiking van de George Polk Awards voor journalistiek. De kritische spreker was Garry Trudeau, cartoonist van The Washington Post. Hij had het over de cartoonisten van Charlie Hebdo die door fanatici werden neergeschoten omdat ze de profeet Mohammed en de islam hadden bespot.
    Trudeau zei niet met zoveel woorden dat het hun verdiende loon was, maar veroordeelde wel hun zonde: dat was niet godslastering, maar het feit dat ze een politiek ongepast doelwit hadden uitgekozen om naar uit te halen. Door de spot te drijven met zaken die voor moslimimmigranten in Europa heilig zijn, klaagde Trudeau, hadden de cartoonisten van Hebdo zich schuldig gemaakt aan 'naar beneden trappen, door een machteloze, achtergestelde minderheid aan te vallen'. ... 

En net als hier gepaard gaande met sociale, culturele en morele smerigheden.

Een hulpverleenster legt duidelijk uit wat de term betekent. Eerst de term (de Volkskrant, 11-06-2015, door Renée de Zwart, medewerkster van een migrantenvrouwenorganisatie in Amsterdam):
  De angst regeert onder Marokkaanse vrouwen

Als vertegenwoordigster van een migrantenvrouwenorganisatie in Amsterdam woon ik regelmatig bijeenkomsten bij over de problemen van Marokkaanse Nederlanders ...
    De school vertegenwoordigt de westerse waarden en normen ... Jouw groep wordt achtergesteld ...

Oké, de term. Nu waar deze voor staat (de citaten staan niet allemaal in originele volgorde):
  De vrouwenorganisatie waar ik werk, staat in een Amsterdamse buurt met veel gezinnen met een kluwen van problemen: lichamelijke en psychische ziekten, werkloosheid, verslaving, schulden, mishandeling, opvoedings- en gedragsproblemen. Er komen veel vrouwen en meisjes bij ons aankloppen voor hulp. ... op school hebben zij het moeilijker. Maar als je thuis een warm liefdevol nest hebt, kun je die tegenslagen beter het hoofd bieden. Helaas is daar dikwijls geen sprake van.    ...
    Vrouwen en meisjes zijn vaak bang voor hun echtgenoot, broer of zoon die hun gedrag wil controleren. Daarnaast is er de angst voor van alles wat zich buiten de deur af speelt en de angst voor de duivel en de hel. De ouders, ook vaak alleenstaande moeders, zijn niet in staat hun kinderen in onze tamelijk gecompliceerde samenleving, die ze zich onvoldoende eigen hebben gemaakt, op te voeden. Het is vaak slecht gesteld met de communicatie in de gezinnen. De opvoeding is meestal erg directief, dus wel straffen, maar weinig belonen. Dit ontaardt in stressvolle situaties, in onderdrukking en in een gebrek aan liefde en aandacht thuis.

Dit is dus "achterstelling". Bij mannen is er ook achterstelling:
  De jongens vertonen eerder zichtbaar ongewenst gedrag. ...
    In de discussies over criminaliteit en radicalisering gaat de aandacht vooral uit naar mannen en jongens.

"Achterstelling" staat voor schietpartijen in Amsterdamse wijken en onthoofdingen bij ISIS.

Een neger-rapper (ja ja, bijna een pleonasme) heeft "RACISME!!!" geroepen vanwege "Ze draaien me niet" (Volkskrant.nl, 17-08-2015, door Charlotte Boudesteijn):
  Rapper Fresku haalt uit naar 'blanke' programmering 3FM

De Eindhovense rapper Fresku heeft in zijn nieuwe videoclip 'Zo Doe Je Dat' uitgehaald naar radiostation 3FM. Volgens de rapper draait de muziekzender te weinig muziek van gekleurde rappers en zijn hun dj's teveel gericht op muziek van blanke rappers en artiesten. 'Het pakket van muziek dat we aanbieden is heel breed, we hoeven niet nog breder te worden', laat de radiozender in een reactie weten.

En onze "Racisme!!!"-roepers aanvoerder mengt zich in de strijd:

Ahhhhh ... Zwarte rappers worden "economisch achtergesteld".
    Hadden we al vermeld dat Quinsy absurdistisch kunstenmaker is? Gesubsidieerd.

Eentje uit het verleden, tegengekomen tijdens andere werkzaamheden (de Volkskrant, 05-08-2011, van correspondent Diederik van Hoogstraten):
  New York wil minderheden helpen

Door belastinggeld te koppelen aan privégiften kan de overheid achtergestelde minderheden verheffen. Die tegendraadse boodschap laat burgemeester Michael Bloomberg van New York klinken met een grootschalig initiatief om zwarte en latino mannen uit de gevangenis te houden en aan het werk te krijgen.   ...

"Achtergesteld" in Amerika ... Het land dat helemaal geen vorm van "stellen" kent ... Vrijheid en blijheid voor iedereen, toch, aldaar ...


Naar Termen, achterstelling  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .