WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: arabisten

6 mei 2015

In 2015 is de, voor zover bekend, enig overblijvende arabist  in Nederland, Hans Jansen, overleden. De Volkskrant wijdde er het volgende bericht aan:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2015, door Janny Groen

Postuum | Hans Jansen (1942 - 2015)

Met verve de nar in arabistenland

De markante en controversiële arabist is dinsdag overleden. De moord op Theo van Gogh veranderde hem.Red
.:
   Nu moeten we even precies worden: wat de Volkskrant hier stelt, is dat Hans Jansen en de rest van de arabisten van fundamenteel van mening verschilden, en dat de verhouding tussen die twee partijen beschreven kan worden als "nar" en "iets anders", waarbij dat laatste hier maar even omschreven wordt als "wetenschappelijk" of "serieus te nemen".
    Natuurlijk zit er totaal geen enkele waarde in het feit dat de ene partij bestaat uit, zeg, iets van een dozijn aantal mensen, en de andere uit één enkele persoon - dat is een argument dat de oude Grieken al hebben ontmaskerd als een retorische truc, en de naam "Ad populum"  gegeven.
    Dus moeten er ander manieren gevonden worden om het onderscheid te waarderen, en de Volkskrant is zo vriendelijk het daarvoor belangrijkste gegeven zelf te aan te reiken. Hier volgt het:
  Zijn ironie was inmiddels verbleekt. Die was uit hem weggesijpeld sinds de moord op Theo van Gogh in november 2004. De gruweldaad van moslimextremist Mohammed B., die had geprobeerd Van Gogh de hals door te snijden, had Jansen veranderd. Voor de moord was hij net zo 'politiek correct' als zijn Nederlandse collega's.

De Volkskrant is rabiaat politiek-correct uitleg of detail . Dus als die een groep mensen aanduidt als 'politiek-ocrrect' met aanhalingstekens, moeten de aanhalingstekens eraf gehaald worden, en vervangen door meer uitroeptekens dan er passen op een krantenpagina.
    Nu is politiek-correct zijn, als dat in geringe mate is, al een vorm van ideologie. Indien van toepassing in rabiate mate, is er alleen nog maar ideologie.
    Wat de Volkskrant dus hier schrijft over de arabisten niet-zijnde Hans Jansen, dat het rabiate ideologen zijn.
    Nu is het volkomen wetenschappelijk om te constateren dat wetenschap en rabiate ideologie op geen enkele wijze samengaan. Degenen die rabiate ideologen zijn, kunnen van alles zijn, maar ze zijn absoluut niet wetenschapelijk.
    Nu was erin het begin al geconstaeerd door de Volkskrant dat de verhouding tussen de twee partijen "Hans Jansen" en "arabisten" er één is van "wetenschappelijk" versus "nar". En nu heeft de Volkskrant ook nog bewezen dat de partij "arabisten" in ieder geval niet wetenschappelijk is.
    Dus, ergo, q.e.d. (quod erat demonmstrandum): volgens de Volkskrant zijn de arabisten van Nederland "narren".
    Wetenschappelijk als we op deze website zijn, willen we deze theoretische conclusie, dat Hans Jansen wetenschappelijk is en de rest "narren", ook nog aan de daadwerkelijke werkelijkheid toetsen. Dus nemen we een uitspraak van Hans Jansen om te kijken of die inderdaad wetenschappelijk is:
  Eind 2012 won hij op de Avond van de Polemiek 'het Scalpel', de prijs voor de beste polemist van het jaar. Hij had in zijn rede collega-arabist Petra Stienen, volgens Jansen 'een politiek-correct goedmens', op de hak genomen. Zij was in zijn ogen naïef. Had 'het beeld geschapen dat de Arabische Lente een bevrijdingsfestival is, in plaats van een bewust gecreëerde chaos, die zal uitlopen op een reeks van staatsgrepen door shariafundamentalisten en beroepsmoslims'.

En nu gaan we dit vergelijken met de werkelijkheid. En die daadwerkelijke werkelijkheid laat zien dat de arabische wereld, in 2015, inderdaad niet is geworden "een bevrijdingsfestval" en wel is geworden "een chaos uitgelopen op staatsgrepen door shariafundamentalisten en beroepsmoslims".
    Waarmee de conclusie dat "arabisten", waaronder valt Petra Stienen, niets anders zijn dan narren, absoluut als wetenschappelijk bewezen is.

 
Naar Termen, arabisten  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .