WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: constructief

 22 jan.2016

"Constructief"  is één van de termen die al dusdanig onder de sociale huid zijn gekropen, dat het vervalsende effect ervan lastig is te onderscheiden. De volgende reageerder heeft er dan ook vast geen enkel idee van:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2016, ingezonden brief van Irene Sinteur, Utrecht

Veel burgers zijn constructief 

Met verbazing lees ik de berichtgeving over de Raadsinformatieavond (RIA) op 19 januari in Utrecht. Citaten over 'gelukszoekers' en 'islamiseren' worden uit de bewoners-inbreng gehaald. Terwijl uit die inbreng ook bleek dat in de wijk Oog in Al, waar straks 850 asielzoekers gehuisvest zijn, naast de nodige zorgen ook voldoende draagvlak is. ...


Red.:    Enzovoort. Er zijn dus twee partijen: één voor asielzoekers en één er tegen. En daarvoor geldt:
  Een vertegenwoordigster van een vrijwilligersorganisatie deelt haar ervaring dat de vele initiatieven van vrijwilligers een verrijking zijn voor de buurt.
     ... Het is niet de komst van de asielzoekers die ik vrees, het is het huidige klimaat waarin de meningsverschillen worden uitvergroot en de saamhorigheid consequent wordt genegeerd. Ik zou willen dat politiek en media hierin hun verantwoordelijkheid nemen. En daarin een voorbeeld nemen aan de constructieve burgers.

De voorstanders van asielzoekers zijn constructieve burgers - de tegenstanders destructief.


Naar Termen, constructief  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .