WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: geloofsdiscussie

25 mei 2010

"Over geloof valt niet te discussiëren" is al een oude wijsheid. Die onder multiculturalisten prompt vergeten is. Hier wat herinneringen:


Uit: De Volkskrant, 12-05-2006, boekrecensie door Dick Pels

Bidden is buigen

Godsdienst was voor ‘links’ de opium van het volk. Maar er is een ander klimaat ontstaan sinds de islam zich in het Westen heeft gevestigd en er op alle fronten wordt gezocht naar zingeving.

...   In zijn stijlvol geschreven boek Het krediet van het credo probeert filosoof en ‘seculiere katholiek’ Ger Groot iets van die onvermoede hardnekkigheid van de religie te verklaren. Hij verlegt daarbij de aandacht van het credo (de inhoud van wat de gelovige gelooft) naar het krediet: de meerwaarde die de geloofspraktijk aan het leven van de gelovige toevoegt. Geloof bestaat allereerst in wat de gelovige doet, in de ‘gestage ritualiteit’ van de kerkgang, het bidden, het biechten, het laten dopen of besnijden, het trouwen en begraven.   ...
    ... Groot vindt het niet relevant of de gebedsinhoud betekenisvol of zelfs maar begrijpelijk is, en merkt monter op: ‘Er valt met gelovigen simpelweg niet te praten.’ ...


Uit: De Volkskrant, 29-11-2008, door Michaël Zeeman

Beste Maarten,

Heb je gelezen wat Benedictus XVI nu weer geflikt heeft? Hier in Italië was het voorpaginanieuws voor de kranten, dus tot Nederland zal het wel niet doorgedrongen zijn. Sommige zaken zijn onverdraaglijk voor de zelfbenoemde kampioenen der verdraagzaamheid.
In het voorwoord dat hij schreef voor het nieuwe boek van zijn vriend Marcello Pera - filosoof en voormalig voorzitter van de Senaat - stelt hij dat 'een interreligieuze dialoog in de strikte zin van het woord niet mogelijk is'. 'Een ware dialoog is niet mogelijk zonder dat je je eigen geloof tussen aanhalingstekens plaatst'.   ...


Red.:   En dus is een dialoog met ware gelovigen niet mogelijk.
    Dit geldt niet alleen voor geloofszaken. Dit geldt, slechts heel weinig afgerond, voor alle zaken. Een tweetal Marokkanen is doodgeschoten bij een poging een juwelier te beroven. Daarover is nogal wat ophef, omdat het komt net na de oproep van Geert Wilders, maart 2014 tijdens en na de gemeenaardsverkiezingen, om te komen tot minder Marokkanen. Het Landelijk beraad Marokkanen, de club van haatzaaier Mohamed Rabbae uitleg of detail heeft ter moderatie voorgestelde een landelijk coördinator voor Marokkaanse probleemjongeren te benoemen - tweede man Brahim Bourzik, zit bij Pauw & Witteman (01-04-2014, uitleg of detail ) om het voorstel uit te leggen. Hij begint een betoog waarin voorkomt de stelling dat het probleem voornamelijk ontstaat op het moment dat jonge Marokkanen niet aan het werk komen omdat ze hun opleiding niet kunnen afmaken omdat ze geen stageplaatsen krijgen. Daarop merkt  Jeroen Pauw op dat dat pas na de middelbare school speelt en dat de problemen al veel eerder beginnen, soms als op zevenjarige leeftijd. waarop Bourzik weer vrij uitvoerig reageert, met aan het einde weer het drietal "geen inkomen door geen werk door geen stageplaatsen'. Jeroen Pauw herhaalt zijn weerlegging dat het probleem al veel eerder begint.
Bourzik: "Daar ben ik het niet mee eens."
Pauw: "Dat is dan jammer."
Bourzik: "Meningsverschil is een geschenk van Allah."
    Conclusie uit dit volkomen karakteristieke geval: Met gelovigen valt over niets te discussiëren, want de meningen van gelovigen zijn geschenken van Allah.  
    Een saillant voorbeeld, dat ook live te bewonderen valt (Arena, 19-11-2014, uitleg of detail voor de ongeduldigen, ergens vanaf 11:50 min. kan de moslim-meneer zich niet langer inhouden en begint te interrumperen):


Uit: geenstijl.nl, 21-11-2014, door Van Rossem uitleg of detail

Moslims zijn te dom voor een debat

Keer op keer bewijzen allochtonen van de islamitische persusasie 1 ding: ze zijn te dom om te debatteren. Gooi een argument hun kant op en ze koppen 'm terug met een jij-bak. Stel een kritische vraag over ongelijkheid tussen man en vrouw en ze verstoppen zich achter een even arrogant als volkomen nietszeggend "Dit is te laag voor mij, hier ga ik niet op reageren", zoals domme Turk Mustafa Emili deze week in EO Arena deed. ...


Red.:   Domheid is hier een gevolg. Geloof en superioreit van dat geloof is de oorzaak. Met dat laatste kan je niet anders dan beledigd zijn en ontkennen bij het aanhoren van kritiek - zoals deze meneer beweerde dat vrouwen precies dezelfde rechten hebben onder de islam.
  En als je oprechte zorgen uitspreekt en een discussie aan wil gaan over de steeds opzichtiger aanwezigheid van de bekrompen denkbeelden van het islamitische geloof in politiek en openbare ruimte, krijsen ze "ISLAMOFOBIE!" en is de kous voor hen daarmee af. Alles is geoorloofd om maar te verhullen dat de meeste moslims niet in staat zijn om een kritische blik op zichzelf en hun eigen religieus gedreven cultuur te werpen. Laat staan dat ze de geestelijke vermogens bezitten om te begrijpen wat democratie, een vrije open samenleving of debat & polemiek inhouden. Eer en Allah boven alles!

Precies. Dus:
  ... vragen over vrouwengelijkheid, homorechten of het 'bestaansrecht' van een ISIS-kalifaat lekker wegwapperen onder de vlag van 'racisme'.

Wat de beleidsmeneer dus doet in wat netter klinkende woorden. Maar waar dus dezelfde motivatie achter steekt: Eer en Allah boven alles!
    Gunst, zelfs de Gutmenschn komen er achter:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2015, van verslaggever Jeroen Visser

Praten over seksuele diversiteit levert geen begrip op

De dialoog aangaan, het 'bespreekbaar' maken. Het zijn termen die je vaak tegenkomt bij projecten die begrip willen kweken voor homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's). Maar werkt het ook?    ...


Red.:   Maar ntuurlijk gaat dit over moslims, en negers trouwens ook, maar dat laat men pas op tweederde van het artikel blijken:
  COC-directeur Koen van Dijk herkent de conclusie dat dialoogsessies weinig opleveren. Het COC organiseerde ze jaren geleden, vooral voor migrantengroepen, maar is daarmee gestopt.

Met tegelijk het volkomen voorspelbare resultaat: het werkt niet. En dat heeft niet zozeer met het onderhavige specifieke geval, LHBT's te maken, als met de islam zelf: totaal niet bereid of in staat over de eigen ideeën te praten anders dan in bevelen aan anderen hoe de zaak ligt.  Hun ideeën zijn namelijk de zin van hun leven. Hetgeen dit "verbazingwekkende" ... :
  Zo blijkt dat een 'dialoog waarbij elke mening telt' vaker geen of zelfs een negatieve uitwerking heeft. De gedachte is dat deelnemers door het horen van positieve meningen gunstiger gaan denken over homo's. Het blijkt dat dat alleen opgaat voor meningen van iemand met wie de deelnemers zich identificeren.

... volkomen begrijpelijk maakt.


Naar Termen, geloof  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .