De Volkskrant, 18-02-2015, .2010

Mens en Samenleving > Psychologie > Gaslighting, een vorm van destructief misbruik

Gaslighting, een vorm van destructief misbruik

Gaslighting is een vorm van psychologisch misbruik waarbij de geest zodanig wordt gemanipuleerd dat het slachtoffer het zelfvertrouwen verliest en twijfelt aan zijn eigen geheugen, waarnemingen en gezond verstand. Bij gaslighting probeert de dader, heel vaak een persoon met een extreem narcistisch karakter, zijn slachtoffer van zijn gelijk te overtuigen door het verstrekken van onjuiste informatie. Vaak zijn mensen met een gevoelig en zorgzaam karakter slachtoffer van dergelijke vorm van mishandeling vanwege hun empathie en toegeeflijk
karakter.

Psychologie
Een narcist zal verschillende gaslighting-technieken gebruiken om zijn
slachtoffer te manipuleren waardoor deze zal beginnen twijfelen aan zijn eigen
gedachten, herinneringen en acties. Hierdoor zal het slachtoffer een angst
ontwikkelen om een eigen mening naar voor te brengen uit angst om mis te zijn of
de situatie niet volledig meer te kunnen herinneren.

Bij de meest extreme vorm van gaslighting zal de dader zelf situaties creëren
die het gebruik van gaslighting-technieken mogelijk maakt. Een eenvoudig
voorbeeld hiervan is een misbruiker die de sleutels van het slachtoffer op een
andere plaats legt dan ze gewoonlijk liggen en het slachtoffer ervan overtuigd
dat hij of zij deze op die andere plaats heeft gelegd. Uiteindelijk zal hij
zogezegd helpen om ze terug te vinden.


Uitvoering van gaslighting
Gaslighting is een vorm van manipulatie waarbij de perceptie van het slachtoffer
wordt vervormd. Dit wordt meestal gedaan op een manier waarop de dader zijn
eigen daden anders voorstelt, en dit in combinatie met een implicatie van de
fouten van het slachtoffer. Hier zijn enkele voorbeelden hoe deze manipulatie
concreet wordt uitgevoerd.

Het was niet mijn bedoeling
De dader misbruikt je door je voortdurend te onderbreken. Hij staat niet toe
dat je je mening uitt, hij is dominant, veeleisend en buit je volledig uit.
Wanneer je hem hierop wijst zal hij onschuldig pleiten door de verzachtende
woorden: “het was niet mijn bedoeling om je te kwetsen”. Dit is enkel een manier
om verantwoording te ontwijken aangezien zijn destructief gedrag zeer duidelijk
onthult wat zijn bedoelingen zijn.

Het was maar om te lachen
Hij kleineert jou en geeft je een gevoel van minderwaardigheid en
ongeschiktheid. In het bijzijn van anderen voel je je hierdoor inferieur.
Wanneer je hem hierover aanspreekt lacht hij dit gewoon weg door letterlijk te
zeggen: “het was maar om te lachen”. Volgens hem is het je eigen schuld daar je
geen gevoel voor humor hebt.

Ik probeerde enkel te helpen
Hij bemoeit zich met je persoonlijke leven en relaties. Zijn bemoeizucht kent
geen grenzen en gaat zelfs zo ver dat hij je bespioneert en je relaties probeert
te saboteren door de perceptie die je relaties over jou hebben te manipuleren.
Hij probeert zichzelf goed te praten door te beweren dat hij je enkel probeert
te helpen. Uiteraard wil hij je doen laten geloven dat je een goeie vriend hebt
aan hem, dus waarom zou je zijn hulp weigeren.

Iedereen maakt fouten
Het was vermoedelijk een menselijke fout of een pijnlijk misverstand. Hij wil
je doen laten geloven dat hij het goed met je voor heeft en slechts een
menselijke fout maakte. Een andere reden is dat je gewoon verkeerd hebt begrepen
wat hij juist bedoelde. Spijtig genoeg komt dit weer op hetzelfde neer en
probeert hij op een sluwe manier te ontsnappen aan zijn verantwoording. Op die
manier merk je ook direct dat zijn schuldbekentenis niet oprecht was.

Je bent paranoďde of overgevoelig
Beide tactieken hebben als doel om je het gevoel te geven dat je reactie fout
is. Ook al is het volkomen normaal om verontwaardigd te reageren wanneer iemand
misbruik van je maakt, hij zal altijd laten uitschijnen dat je mentale stoornis
aan de basis ligt van het zogezegde misbruik. Ofwel ben je paranoďde en wil hij
je laten geloven dat je gek wordt, ofwel ben je overgevoelig met een sterke
drang naar onafhankelijkheid waardoor je zo reageert.

Je hebt het altijd mis
Hij breekt je voortdurend af, kijkt neer op jou, lokt de ene ruzie na de andere
uit, beweert altijd dat je het mis hebt en stimuleert anderen om ook zo te
reageren. Hiermee wil hij zelftwijfel opwekken waardoor je hem niet in twijfel
zult trekken.

Hij reflecteert zijn eigen gedragingen op jou
Hij is grof, intimiderend, vernederend en praat slecht over jou zodat je het
gevoel krijgt dat je wel degelijk iets verkeerd deed. Uiteindelijk heb je er
genoeg van en praat je met een vertrouwenspersoon over het misbruik. Op die
moment zal de dader re rollen omdraaien en het laten doen lijken alsof jij
slecht praat over hem en hem dus misbruikt. Hij zal zich wentelen in de rol van
slachtoffer en jij bent de grote schuldenaar.


Omgaan met gaslighting
Het is belangrijk om te begrijpen dat iemand die gebruik maakt van
gaslighting-technieken eigenlijk een lafaard is. Ze verschuilen zich achter het
voorwendsel en verbergen hun ware bedoelingen. De eerste stap om hiermee om te
kunnen gaan is door jezelf bewust te maken van je eigen geest en acties en van
de acties die de dader onderneemt.

Gaslighters willen je een minderwaardigheidsgevoel geven door zichzelf
superieur voor te doen. Probeer deze zogezegde hiërarchie te vergeten en zie wat
er gebeurt. Wees je bewust van de gebruikte technieken. Wanneer je hier niet in
slaagt kan je zijn terreur enkel beëindigen door hem te verlaten. Voorkom dat
hij je gezond verstand vernietigd en je volledig afhankelijk maakt van hem.


Lees verder
Internet narcisme
Leven met een passief agressieve persoonlijkheid

Hoe gaat een narcist te werk?
Hoe doet de narcist het? Hoe gaat iemand met dergelijk absurd en schadelijk
gedrag te werk? Hoe overtuigt hij schijnbaar…

Hoe ontstaat narcisme?
Is pathologisch narcisme de uitkomst van erfelijke eigenschappen - of het
trieste resultaat van misbruik of een trauma?…

Narcisme: omgaan met de woede
Het leven van de narcist bestaat uit woede en strijd. Hoe kan de partner of de
familie van de narcist het beste met deze…

Narcistisch misbruik
Leven met een narcist is pijnlijk en verwarrend. Vaak blijft het niet alleen bij
de pijnlijke situaties met verbaal gewe…

Hoe ga ik om met een narcist?
Omgaan met een narcist kan uitdagend zijn. Niks wat in het normale leven, met
normale mensen werkt, functioneert bij een…


Red.:  
 

Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]