WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: hand reiken

25 mrt.2016

De uitdrukking hand reiken   is de moderne versie, schrijvende 2016, van wat vroeger was het bruggen bouwen   . Aanleiding is moslimterreuraanslag in Brussel. Hier is de enig passende reactie daarop:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2016, hoofdredactioneel commetaar, door Arnout Brouwers

Betrek moslims bij strijd tegen terreur

Waar het op aankomt in deze strijd is de weerbaarheid van onze samenlevingen te vergroten. ...
    ... het moet ... door te waken voor ... politieke simplificatie: niet de islam is de vijand in deze oorlog ...
    In een tijdperk waarin vluchtelingenstromen en integratieproblemen van moslims in West-Europese landen de interne politieke verhoudingen al onder grote druk zetten, past het politici én burgers om precies te formuleren.
    Juist de moslimgemeenschap moet de hand worden gereikt ...


Red.:    Oftewel: de moslimimmigranten hebben ons eerder de hand niet gereikt, en nu ze ons ook nog terroriseren, moeten wij hen de hand wel reiken. Het is daarbij ten strengste verboden hen te vragen ons de hand te reiken, bijvoorbeeld door hen te vragen afstand te nemen van hun terroriserende geloofsbroeders. Dit omdat dan zal blijken dat ze daar totaal geen zin in hebben (DWDD, 23-03-2016 uitleg of detail , na 5:18 min.).
    De Afrika-correspondent ("Waar bemoeit 'ie zich mee ... ?") werkt zich, met dezelfde aanleiding door een heel zwamneus-verhaal met als enige boodschap "Het is allemaal onze schuld", om te komen tot dit:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2016, door Kees Broere, correspondent van de Volkskrant in Nairobi

We zijn niet met meer; we hébben meer

... wij zijn met veel meer, als het gaat om de mensen in bijvoorbeeld Nederland die het terroristisch geweld van radicale moslims verafschuwen en daaraan zelf nooit zullen deelnemen. Dat geldt zowel voor mensen wier geschiedenis al eeuwenlang een Nederlandse is, als voor nieuwkomers - ook al krijgen die vaak, zoals de Volkskrant in haar redactioneel commentaar duidelijk maakte, nog steeds niet de 'handreiking' die hoort bij een samenleving die niet alleen 'open' is, maar ook inclusief.    ...


Red.:   Een dubbelslag, dus: "hand reiken" én "inclusief".
    En ondertussen weten we nog steeds niet wat dat is ...


Naar Termen, hand reiken  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .