WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: kopvoddentaks, werkelijkheid

28 mrt.2015

De ophef over de term "kopvodentaks"  heeft een dergelijke gigantische omvang, dat men het er na het eenmalige gebruik door Geert Wilders in de Tweede Kamer nog steeds over heeft, en het in rijtjes met significante voorvallen in het integratiedebat altijd een ereplaats heeft. Dus na het volgende bericht blijf je in volkomen verbijstering achter - eerst even de zakelijke inleiding:


Uit: GeenStijl.nl, 26-03-2015, door Spartacus uitleg of detail

Wetenschap: 55% hoofddoekjes is fundamentaliste

Ruud Koopmans, 's lands rogue academic, trapt weer eens een heilig huisje aan stukken. Ditmaal in ... Opzij. "Als tolerante Nederlanders zijn we geneigd te denken dat de sluier een onschuldig lapje stof is. Dat klopt niet. 55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch," aldus Ruud K. ... [hij, red.] stelt vervolgens: "De hoofddoekdragers geven op andere vlakken ook vijandigere antwoorden. Op de stelling 'Joden zijn niet te vertrouwen' antwoordt 54 procent van de mannen met een gesluierde vrouw bevestigend, tegenover 26 procent zonder gesluierde vrouw. Liefhebbers van de hoofddoek zijn vaker homohaters en staan vijandiger tegenover het Westen. Ook als je corrigeert voor leeftijd en opleidingsniveau, zie je dat de hoofddoek gepaard gaat met fundamentalisme, een vijandigere houding en meer antisemitisme." Over het effect van hoofddoekjes op de kansen op arbeidsmarkt laat R.K. ook weinig in het midden: hoofddoekje=significantminderkansopwerk. De conclusie luidt dat 55% van de hoofddoekjes een fundamentaliste is, en 45% niet. 55% kopvod, 45% hoofddoek. ...


Red.:   En nu waar het om gaat:
  ... misschien wordt het tijd Artikel 435a van het Wetboek van Strafrecht weer eens af te stoffen. "Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie." 55% van de gesluierde dames drukt middels haar kleding immers een "bepaald staatkundig streven" uit. Nederland doet altijd angstvallig alsof die wet niet bestaat, want niet uit te voeren zonder overte burgeroorlog te ontketenen. ...

Bij GeenStijl is men bijzonder inventief in het reageren op dit soort dingen. Met terminologie als "hoofden op bureaus slaan doet". Hieraan zelden iets overdreven, en in dit geval al helemaal niet.


Naar Termen, kopvoddentaks  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .