De Volkskrant, 08-04-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers .2010

Aanval op SyriŽ

De raketaanval van de Verenigde Staten op SyriŽ was moreel juist, militair beperkt en proportioneel.


Tussentitel: Trump geeft grenzen van het wereldgeweten aan

Was het impulsief of weldoordacht? Roekeloos of resoluut? Een radicale beleidswijziging of een rationele aanpassing aan nieuwe feiten? President Trumps impulsieve, wispelturige karakter is bij al zijn publieke optredens te aanschouwen en is een belangrijke factor in de toegenomen onvoorspelbaarheid van Amerikaans beleid - over om het even welk onderwerp.

De raketaanval op SyriŽ is inderdaad een breuk met Trumps vaak beleden prioriteiten - zoals een goede band met Rusland en nadruk op de strijd tegen terrorisme. Politiek is het ook een stap in het ongewisse die veel diplomatieke behendigheid zal vergen - onder meer in Moskou, waar minister Tillerson dinsdag arriveert.

Maar dat laat onverlet dat de raketaanval moreel juist was, militair beperkt en proportioneel. Het is ironisch dat deze actie komt van de president die geen 'president van de wereld' wil zijn. Maar toch: Trump heeft als eerste een militair signaal afgegeven aan president Assad en zijn bondgenoten in Moskou en Teheran dat er grenzen zijn aan wat het wereldgeweten kan verdragen.

Dat signaal zal ook elders zijn ontvangen. De breuk met de bezonnen, intellectuele weifelaar Obama is duidelijk: Trump wil net zo min als zijn voorganger op zoek naar buitenlandse monsters om te vernietigen, maar zal soms niet aarzelen actie te ondernemen. Dat dit nu zo onverwacht gebeurt - en daarom een groter effect sorteert dan de militaire impact verdient - hoeft niet alleen aan Trumps karakter te liggen. Het is ook in lijn met de handelwijze van militair tacticus en minister van Defensie Mattis.

Dat de strafactie buiten de VN-Veiligheidsraad om ging, verbaast niet. Rusland, met zijn vetorecht in de Veiligheidsraad, blokkeert al tijden elke internationale actie tegen Assad. Europese bondgenoten hebben de aanval dan ook terecht ondersteund - en op Assads conto geschreven.

Onduidelijk is nog of de actie eenmalig blijft of het startpunt wordt van grotere Amerikaanse militaire betrokkenheid. Voor conclusies over de gevolgen - voor SyriŽ, voor Trumps presidentschap, voor de strijd tegen IS - is het nog te vroeg. Ook Trump kan nog ontdekken dat de gevolgen van militaire actie ongewis kunnen zijn.


Web:
Commentaar: Trump geeft in SyriŽ grenzen van het wereldgeweten aan
TT:
Ironisch dat deze actie komt van de president die geen 'president van de wereld' wil zijnRed: Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site
home .
 

[an error occurred while processing this directive]