WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen, kort: wij/zij-denken

24 mrt.2017

De definitie in Termen, kort  :
  Wij/zij-denken
Iets dat alleen blanke Nederlanders doen, en gekleurde immigranten nooit. Vooral niet degenen die het hebben over "discriminatie", "racisme", "kolonialisme", "slavernij", "evenredigheid",  "acceptatie", "diversiteit", "inclusiviteit", "pluriformiteit", enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Een enkele bron, zijnde een gekleurde immigrant die beweert dat blanke Nedelanders doen aan wij/zij-denken - alleen de losse termen zijn verzameld in de gehanteerde volgorde (de Volkskrant, 23-03-2017, door Naz Taha, journalist)
 

verandering, biculturele Nederlander, inclusieve samenleving, discriminatie, tweedeling, acceptatie, polarisatie, tweederangsburge, neergezet, arbeidsdiscriminatie, thuisvoelt, populistische, polariseerde, iedere Nederlander, roots, racisme, wij/zij-denken, Nederlanders met een migrantenachtergrond, thuis ... voelen, integreren, accepteert, buitenstaander, verandering, medelanders, inclusiever Nederland, multiculturele samenleving, integratie, gastarbeiders, vluchtelingen, autochtone Nederlandse kinderen, populistische, potentie, diversiteit, wij/zij-samenleving, multiculti-haters, verandering, volwaardig, vooruitgang. 


Noot: ook termen als "verandering", "volwaardig" en "vooruitgang" hebben in deze context een puur slpijtende betekenis. Het is respectievelijk "verandering van de Nederlandse cultuur", "een volwaardige plaats voor gekleurde immigranten", en "vooruitgang richting een multicultureel Nederland".

Zelden is wij/zij-denken zo helder geïllustreerd.


Naar Termen, jongere  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .