WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: kwetsbaar, achterlijkheid

26 apr.2015

De term "kwetsbaar"  is natuurlijk een andere term voor "achterstand". Mar niet gewone achterstand, want een gewone achterstand kan je een "achterstand" noemen. Oost-Europse landen hebben een "achterstand". Mensen uit Oost-Europese landen hebben dus een achterstand, want het land zelf, de grond, is neutraal. De achterstand zijnde in sociaal-maatschappelijke factoren  als "vertrouwen" en kunnen-organiseren. En die mensen worden niet aangeduid met "kwetsbaar".
    Mensen die wél aangeduid worden met "kwetsbaar", hebben dus (veel) meer dan een "achterstand". Het beschikbare woord is dan "achterlijk". "Kwetsbare minderheden" is hetzelfde als "achterlijke minderheden". Wat iedereen natuurlijk wel weet, maar besmuikt over wordt gedaan. Hier een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2015, column door Sylvia Witteman

Gate

Viva is bang voor haar eigen hachje


De Viva, toch al geen blad voor grote denkers, plaatste een oubollig tekstje op haar site waarin 'donkere mannen' werden aangeprezen om hun 'sexy losse heupjes', hun vermogen tot het galant openhouden van deuren en natuurlijk hun 'piemel', aldus de Viva. Tja.
    De sociale media brulden het uit, niet van het lachen maar van woede, de hoofdredactrice ging diep door het stof ('er zijn momenten waarop je het liefst in foetushouding wilt wegkruipen') en ja, het artikel was 'goed bedoeld' maar tóch. Racisme. Mea maxima culpa.    ...
    Mijn zoon van 13 legde de zwarte gevoeligheid uit: 'Als ik jou tegen je schouder duw doet het geen pijn. Maar als je daar een blauwe plek hebt, dan wél.' Ik begrijp het.


Red.:   Terminologie die de zoon van de hoofdredacteur van de Volkskrant heeft opgedaan op zijn elite-schooltje (zijn vrouw is meer van het nuchtere type, zie boven), waar de elitekindertjes wordt uitgelegd dat "de zwartjes kwetsbaar zijn". Met dit soort verhaaltjes. Natuurlijk zonder het "zwartjes" maar met zoiets als "de gekleurde medemens". Of andere vormen van dieventaal.
    En hier een hulpverleenster die het allemaal heel precies uitlegt - eerste de term:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2015, door Renée de Zwart, medewerkster van een migrantenvrouwenorganisatie in Amsterdam

De angst regeert onder Marokkaanse vrouwen

Als vertegenwoordigster van een migrantenvrouwenorganisatie in Amsterdam woon ik regelmatig bijeenkomsten bij over de problemen van Marokkaanse Nederlanders ...
    In de discussies ... gaat de aandacht vooral uit naar mannen en jongens. Maar die mannen en jongens hebben ook moeders, dochters en zussen, die erg kwetsbaar zijn. ...


Red.:   Oké, de term. Nu waar deze voor staat (de citaten staan niet allemaal in originele volgorde):
  De vrouwenorganisatie waar ik werk, staat in een Amsterdamse buurt met veel gezinnen met een kluwen van problemen: lichamelijke en psychische ziekten, werkloosheid, verslaving, schulden, mishandeling, opvoedings- en gedragsproblemen. Er komen veel vrouwen en meisjes bij ons aankloppen voor hulp. ... op school hebben zij het moeilijker. Maar als je thuis een warm liefdevol nest hebt, kun je die tegenslagen beter het hoofd bieden. Helaas is daar dikwijls geen sprake van.    ...
    Vrouwen en meisjes zijn vaak bang voor hun echtgenoot, broer of zoon die hun gedrag wil controleren. Daarnaast is er de angst voor van alles wat zich buiten de deur af speelt en de angst voor de duivel en de hel. De ouders, ook vaak alleenstaande moeders, zijn niet in staat hun kinderen in onze tamelijk gecompliceerde samenleving, die ze zich onvoldoende eigen hebben gemaakt, op te voeden. Het is vaak slecht gesteld met de communicatie in de gezinnen. De opvoeding is meestal erg directief, dus wel straffen, maar weinig belonen. Dit ontaardt in stressvolle situaties, in onderdrukking en in een gebrek aan liefde en aandacht thuis.

Juist ja. Als er hier sprake is van enige twijfel over de juistheid van de term "achterlijkheid", dan is het een twijfel of het niet meer richting "barbaars" moet. Kijk maar:
  De jongens vertonen eerder zichtbaar ongewenst gedrag. ...
    In de discussies over criminaliteit en radicalisering gaat de aandacht vooral uit naar mannen en jongens.

"Criminaliteit en radicalisering" staat voor schietpartijen in Amsterdamse wijken en onthoofdingen bij ISIS. Barbaarsheden.


Naar Termen, kwetsbaar  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .