WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: nuance

1 mrt.2016

De term "nuance" is er één van de soort "Zo lang zo vaak gebruikt dat hij niet meer opvalt". Daar kwam dus wat betreft deze redactie verandering in, in ieder geval qua drempelwaarde voor documenteren, met het volgende voorbeeld:


Uit Joop.nl, opgeslagen 01-03-2016 uitleg of detail :


Natuurlijk is men makkelijk afgeleid door de absuriteit aan de linkerkant, maar het gaat dus om die aan de rechter. Deze:


De auteur is iemand die onder de noemer "filosoof" eerder politiek-corrct absurditeiten in de Volkskrant heeft mogen plaatsen (Volkskrant.nl, 18-01-2016, door Stan Putman):
  Wat vond u van de berichtgeving van de Volkskrant over de aanrandingen in Keulen? Onze ombudsvrouw zette in de zaterdagkrant de soms krampachtige keuzes van de krant uiteen.

'Ik heb het stuk met stijgende verbazing gelezen. De krant stond sinds het nieuws uit Keulen vol met verdachtmakingen van vluchtelingen - een kwetsbare groep - terwijl er weinig echte feiten waren. De krant had er ook voor kunnen kiezen om alleen te berichten over de aanrandingen, met de opmerking dat er over de daders nog niets bekend was. 'Vaak is geschreven en gezegd, niet alleen bij de Volkskrant, dat het om vluchtelingen zou gaan. Dit zouden mensen hebben getuigd, maar het is niet of nog niet bewezen. En come one op basis van een Noord-Afrikaans of Arabisch uiterlijk kan je echt geen verblijfstatus aflezen. Media hadden echt voorzichtiger moeten berichten, ook jullie.

Dit en soortgelijke zaken geïnspireerd door:
  Ik moest vaak denken aan een quote van Hannah Arendt de afgelopen week; stupidity has become as common as common sense was before. In die zin ben ik het ook erg eens met de column van Asha ten Broeke

Iconen van het Joodsisme en de politieke-correctheid.
     Rest de vraag: waar refereert de filosoof aan in het twitterbricht? Dat is een interview in Pauw (29-02-2016), door Jeroen Pauw, met VVD-voorzitter Halbe Zijlstra, hoewel de term "interview" met gemak vervangen kan worden door "kruisverhoor", zeker vanaf het moment dat "andere gast" Gerard Spong er zich in mengde met even genuanceerde standpunten als Jeroen Pauw. Het ongenuanceerde standpunt van Halbe Zijlstra was: "Er moet een grens gesteld worden aan het aantal toegelaten vluchtelingen gezien de beperkte opvangcapaciteit", het standpunt van Pauw en Spong was, in vele bewoordingen en houdingen: "Jij bent fout". En "fout" als in "Fout in de oorlog".
    Tussen twee haakjes: hadden we al vermeld dat zowel Pauw als Spong van Joodse origine zijn?
    En de hoofdles van de filosoof in haar bericht is dus deze: "Nuance" is "politieke-correctheid". En het onder water gooien met Tweede Wereldoorlog en "Holocaust!"


Naar Termen, achterstelling  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .