WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: onafhankelijk

4 jan.2016

Het term "onafhankelijk"  wordt al zo lang en zo sterk misbruikt, det bij het tegenkomen ervan deze redactie het omgekeerde voetstoots aanneemt: daar heb je weer zo''n eltitefiguur die ingehuurd is door de elite om stinkende zaakjes van de elite te verhullen, of: daar heb je weer zo'n Koude Oorlogsstoker die het liefst morgen atoombommen op Rusland zou gooien. Het eerste voorbeeld bij de start van de verzameling is van de tweede soort:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2016, van verslaggever Jeroen Visser

Verdachten MH17 krijgen gezicht

Een onafhankelijk onderzoekscollectief  ploos het Russische Facebook uit over de BUK en MH17: 'We hebben de namen, de rangen en de commandostructuur in kaart gebracht.'


Het onderzoekscollectief Bellingcat heeft twintig Russische militairen geïdentificeerd die betrokken moeten zijn geweest bij de lancering van de BUK-raket die op 17 juli 2014 de MH17 neerhaalde.
    Journalist Eliot Higgins van Bellingcat ...


Red.:   Na de term 'onafhankelijk' als tweede woord in de onderkop, in combinatie met de relatie mt Rusland via 'MH17', weet je dus onmiddleijk dat er een stroon leugens en propagande volgt.'. 'onderzoekscollectief' = "een stel loslopende amateurs", 'Journalist': "hobbyist met een website", enzovoort.
    Welke kwalificaties in vier woorden onderbouwd kunnen wordan, gaande over de mensen die samengespannen zouden hebben om een verkeersvliegtuig neer te schieten waar zij noch hun land absoluut niets aan voordeel en oneidig veel aan te voorzien nadeel van hebben ondervonden:"Wat is het motief?"
    Higgins is te dom om de uit iedere Sherlock Holmes-achtige detective bekende vraag te stellen, en de media een niet nader te determineren combinatie van dom en kwaadaardig om hm eraan te herinneren.
    Een wat langer geval. Eerst de bewering:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2016, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Zware kritiek op tentenkamp voor asielzoekers in Nijmegen

Het Nijmeegse tentenkamp Heumensoord, waar sinds het najaar bijna drieduizend asielzoekers worden opgevangen, is schadelijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen, stelt het College voor de Rechten van de Mens. ...
    ... Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijk adviesorgaan  ...


Red.:    De bewering. Die we gaan toetsen aan de hand van een aantal prominente leden van dat orgaan. De eerste: de prominente jurist Peter Rodrigues:

Van: annefrank.org (opgeslagen dec. 2009) uitleg of detail

Peter R. Rodrigues is jurist bij de Anne Frank Stichting en co-redacteur van de Monitor Racisme & Extremisme.
...
Achtergrond en expertise
Rodrigues is sinds 1 oktober 2000 werkzaam bij de Anne Frank Stichting en hoofd van de afdeling Onderzoek & Documentatie. ...
    Van februari 1995 tot oktober 2001 was hij Lid van de Commissie Gelijke Behandeling. ...


Red.:   Dit zijn wat meningen van Peter Rodrigues:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2009, door Peter Rodrigues:

Vervolging moet, ook al wordt hij martelaar

De beslissing van het Amsterdamse hof om het OM opdracht te geven Wilders te vervolgen, houdt de gemoederen bezig. ...
    Moslim ... Net als bij het jodendom is sprake van een dubbele dimensie: religie en afkomst. In de achtste Monitor Racisme & Extremisme is er voor gepleit beide gronden in de beoordeling mee te nemen. Daarvoor is nog meer reden, nu de aangiften ook uitlatingen betreffen die zich richten tegen bijvoorbeeld asielzoekers, door hen gelijk te stellen met criminelen en leugenaars. Het is van belang dat de rechter, die uiteindelijk moet oordelen, ook deze mogelijke discriminatie op grond van etniciteit onderzoekt.
    Ten slotte is er een heftige discussie over de (on)wenselijkheid van het verbod van discriminerende beledigingen. ... Juist in deze tijd willen we ook uitlatingen verbieden die tot radicalisering en soms ook terrorisme zouden leiden. ... Kortom, uitbreiding van de vrije meningsuiting heeft ook nadelen.   ...


Red.:   Peter Rodrigues is voor het de mond snoeren van Geert Wilders, hij is voor het verbieden van het kwalificeren van asielzoekers als profiteurs onafhankelijk van of ze het zijn, en is voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. De meest extremistische vorm van multiculturalisme, die vindt dat moslims en immigranten alles moet worden toegestaan, en dat autochtonen daar niets over mogen zeggen. Het soort houding dat zijn volkomen weerspiegeling vindt in het functioneren van het CGB, waarvan we hier voorbeelden gaan geven.
    Tweede prominente lid: Philomena Essed:


Uit: antioch.edu, opgeslagen 10-02-2016. uitleg of detail

Philomena Essed, PhD

Philomena Essed holds a PhD from the University of Amsterdam (1990) and an Honorary Doctorate from the University of Pretoria (2011). Dr. Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies for Antioch University’s PhD in Leadership and Change program and is an affiliated researcher for Utrecht University’s Graduate Gender program.    ...
    ...In the Netherlands, she co-founded the Network for College Educated Black, Migrant and Refugee Women (mid 1980s) and worked with the team that established the national institute E-quality: Experts in Gender and Ethnicity (1997/8). She has been a member of the Dutch national Temporary Expert Commission for Women’s Emancipation (1998-2001) and a member of the Dutch Selection Commission of Members of the Judiciary (2003-2010). Since 2004, she has occupied the position of Deputy Member of The Netherlands Institute for Human Rights (previously know as The Dutch Equal Treatment Commission) where she serves as a panel member in hearings and investigations about structural discrimination, including race, gender, religion, age, sexual orientation and, disability. ...


Red.:   En opvattingen van mevrouw Essed zijn deze:


Van: wikipedia.org, opgeslagen: 10-02-2016.

Alledaags racisme

Alledaags racisme is een in 1984 als boek gepubliceerde doctoraalscriptie van de antropologe Philomena Essed over racisme in Nederland. ...


Red.:    Oftewel: mevrouw Essed is beroeps-propagandist van het inmiddels bekende negerstandpunt: "Alle Nederlanders zijn racisten" uitleg of detail . Bij uitstek "geschikt" dus om te oordelen over geschillen met ras als betrokken factor.
     Het derde prominente lid:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2016, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Zware kritiek op tentenkamp voor asielzoekers in Nijmegen

Het Nijmeegse tentenkamp Heumensoord, waar sinds het najaar bijna drieduizend asielzoekers worden opgevangen, is schadelijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen, stelt het College voor de Rechten van de Mens. ...
    'In de communicatie gaat het volledig mis', zegt Elsa van de Loo, die als beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens betrokken was bij het onderzoek. ...


Red.:    Hier de opvattingen van de mevrouw Van de Loo - deel één:

Moslima met hoofddoek. Dus fundamentalistisch gelovig. Hoe fundamentalistisch?:

Schrijvende voor de website voor radicale moslims wijblijvenhier.nl zo fundamentalistisch. En nog verder:

Uit: Elsevier.nl, 22-12-2010, door Robin van der Kloor

Wilders wil leden Sharia4Holland land uitzetten

De extremistische organisatie Sharia4Holland roept moslims op om van Nederland een islamitisch land te maken. ...

Sharia4Holland is sinds kort openlijk actief in Nederland en wil dat ons land een islamitische staat wordt.    ...
    Tot voor kort had Sharia4Holland een eigen Facebook-pagina, waar mensen zich als 'vrienden' kunnen melden. Tot de vrienden van deze pagina behoorden Jongerenvertegenwoordiger Elsa van de Loo ...


Red.:    Sharia4Holland zo fundamentalistisch.
    Oftewel: mevrouw Van de Loo is beroeps-propagandist van het inmiddels bekende moslimstandpunt: "Alle Nederlanders moeten aan de islam". Bij uitstek "geschikt" dus om te oordelen over geschillen met religie als betrokken factor.
    Oftewel: wat de rabiaat politiek-correcte de Volkskrant bedoelt met ...:
 

  ... Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijk adviesorgaan  ...

... is dat Het College voor de Rechten van de Mens minstens net zo rabiaat politiek-correct is als de Volkskrant zelf.
    Mooi, dit voorgaande, maar dit is het meest frequente en ook bijna het meest leugenachtige gebruik van de term:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2016, door Nadezda Azhgikhina. Vertaling: Menno Grootveld © Project Syndicate

De aanval op de onafhankelijke media


Red.:   En ook een uierst grappig voorbeeld, wnat de weerlegging staat al in de aanheft: © Project Syndicate. Dat is één van de vele dekmatelorganisaties van George Schwarz-Soros, oftewel; het internationale Jodendom., of ook wel: Wall Street. Er volgt en heleboel poeha over "onafhanelijke media"bedoelende dus pro-westerse en neoliberale media, met bijna verloren in het midden deze enkele woorden:
  Deze maatregelen ... zorgen er ook voor dat de financiering voor onafhankelijke media aan banden wordt gelegd, door restricties op buitenlandse investeringen en reclame.

Brullen van de lach!!! Het geld van Wall Street komt niet meer door.
    En deze is ook leuk:
  Nadezda Azhgikhina is vice-president van de Europese Federatie van Journalisten in Rusland

De "Europese Federatie van Journalisten": een grote corrpute boevenbende gevuld met lakeienen van de rijken en de financiële markten en de Koude Oorlogshetzers, die de Joodsistische media van heel Europa vullen. Nederlandse vertegenwoordiging: Volkskrant, NRC, Trouw. Nou, dan kan je de rest zo wel invullen ... Vast nog stukkenr erger.
    Onafhankelijke media ...
    Ploertige geldhoeren, zal je bedoelen!


Naar Termen, onafhankelijk  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .