WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: onzin

15 okt.2015

Het maken van een verzameling "onzin"  in de zin van het doen van universele uitspraken is bijna zelf onzin, zo veelvuldig wordt het gedaan. Ook door deze redactie. Maar bij deze redactie en vele andere gevallen is het een kwestie van "afkorting" - als de omschrijving slaat op, zeg, 90 procent van de gevallen (of mensen in een groep), is het onpraktisch om altijd de uitzonderingen te noemen.
    Maar dan blijft nog steeds een overweldigend aantal gevallen over van mensen die de absolute categorie├źn van de soort "Iedereen is mens" wel menen. Denk bijvoorbeeld aan al die monothe├»stische gelovigen. En aan dit soort mensen:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2015, column door Wouter Bos, politicoloog en econoom

Dom interview over belangrijk dilemma

Wat is het toch irritant als een belangrijk onderwerp beroerd wordt aangesneden. Zo ook ... de aanpak van de vluchtelingenstroom ...
    Ongelooflijk jammer omdat het onderliggende vraagstuk en dilemma in wetenschap en politiek al tijden een normaal onderwerp van gesprek is. Dan gaat het om de vraag of open grenzen verenigbaar zijn met ons model verzorgingsstaat. Niet omdat die verzorgingsstaat een aanzuigende werking zou hebben, maar omdat solidariteit per definitie mensen uitsluit. ...
    Zelf kreeg ik het hierover aan de stok met Jan Pronk. In 2005 schreef ik: 'Elke vorm van solidariteit kan alleen maar tot stand komen en in stand blijven door anderen daarvan uit te sluiten. Insluiting en uitsluiting horen bij elkaar. Wie met iedereen solidair is, is uiteindelijk met niemand solidair'. Hij antwoordde in 2007 met: 'Ik acht deze stelling in strijd met de sociaal-democratische beginselen (...) Niemand loslaten betekent niemand uitsluiten.' Een reactie waar ik niet zo veel mee kon, omdat ik vooral een feitelijke vaststelling deed waar Jan met een normatieve belijdenis op antwoordde.    ...
 

Red.:   In feite dus: met onzin. Niet geheel toevallig is Pronk oorsponkelijke van streng christelijke huize. Zoals zovele van dit soort "sociaal-ideologen".
    Een zeer exclusief exemplaar - eerst de zaak en wie er voor strijdt:


Uit: Trouw, 29-03-2016, door Marli Huijer en Martin van Hees

... - een pleidooi voor Europese openheid

Op de drempel van de Maand van de Filosofie - die deze week van start gaat, met als thema 'Over de grens' - pleit Denkeres des Vaderlands Marli Huijer voor een open houding naar vluchtelingen. Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars.'


Red.:   En nu het belangrijkste argument, dat in de kop werd geplaatst:

  We zijn allemaal migranten -

Je gelooft je ogen niet. Daar staat het equivalent van "De maan is van groene kaas", komende uit de pen van 150 filosofen en nog wat academisch grut ...


Naar Termen, onzin  , of site home  .