WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: populisme

2 jan.2011


  Populisme: Huidig gebruik (jaren 2005 en verder): argument om niet in te spelen op redelijke eisen van het volk.

Een toelichting:

.
Uit: De Volkskrant, 31-12-2010, door Meindert Fennema

De verraderlijke januskop van het p-woord

Het p-woord houdt het midden tussen een politiek scheldwoord en een wetenschappelijk concept. In het laatste geval verwijst het naar een politieke ideologie, een politieke stijl of een een type politieke organisatie. Als we op de politicologische literatuur afgaan is populisme een ideologie waarin de nadruk ligt op het volk dat als homogeen wordt voorgesteld en dat zich niet vertegenwoordigd weet door een elite, die alleen maar uit is op haar eigen belang. ...


Red.:   Min of meer de oude definitie. Nu de nieuwe:
  Xenofobie wordt ook wel als constituerend element gezien van het populisme.
    ...  Populisme heeft iets vulgairs, iets volks.

En nu de reden van de verandering:
  Kritiek op de regerende elite is dus een centraal element in het democratisch proces. Om die kritiek te pareren, gebruikt de elite graag de term populisme. Populisme heeft iets vulgairs, iets volks.
    Twintig jaar geleden werd de SP aangeduid als populistisch, omdat ze zich opwierp als linkse 'tegenpartij'. Tegenwoordig is Geert Wilders een populist. Populisme is het scheldwoord van gevestigde elites voor politieke nieuwkomers. Om die gevestigde elite belachelijk te maken, sprak Fortuyn van Ons Soort Mensen.

Waarbij het gaat om twee vormen van kritiek op de elite: het multiculturalistische ideaal, en het kosmopolitische ideaal, dat laatste voornamelijk in de vorm van het Europese Imperium.


Naar Termen, automobilisme  , Algemeen, overzicht  , of site home  .