De Volkskrant, 27-04-2016, ingezonden brief van Ruud Gubbels, Utrecht .2010

Tot slaaf gemaakt

In O&D van maandag reageren twee brievenschrijvers op de voorgestelde term 'tot slaaf gemaakte' van Sadesh Mahesh (U, 23 april). Volgens Piet Emmer erfden de meeste slaven hun status en werden ze als slaaf geboren. Reynier Pronk stelt dat vele slaven al in Afrika tot slaaf gemaakt werden en dus al slaaf waren. Bovendien keerden maar weinig slaven terug naar Afrika en is volgens Pronk slachtofferschap niet erfelijk en is iedere persoon verantwoordelijk voor diens eigen daden. Plotseling begint de lelijke term van Makesh zijn nut te bewijzen. Niemand wordt als slaaf geboren, het moment waarop de ene mens de andere tot slaaf maakt, tekent het wezen van de slavernij. Of deze persoon daarvoor een slaaf van iemand anders was, is niet van belang.

Verder heb ik nooit gelezen dat de afschaffing van de slavernij gepaard ging met een enkeltje 'Afrika'.

Nuancering mag soms ver weg zijn in de slavernijdiscussie, maar de neiging van het Westen om telkens een streep te trekken onder het verleden en opnieuw te beginnen, ontkent de voorsprong die wij onszelf hebben gegeven ten koste van anderen. Het heden is een direct resultaat van het verleden, en wij bepalen niet waar dat verleden begint.
Red.:  Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]