WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: verbinden

 29 feb.2016

Bij het opduiken van de term "verbinden"  dringt de vraag zich op of er nog een soortgelijke term is die nog niet verkracht is door de politiek-correcten ... Want wat men er ook over beweert, het enige wat men in de praktijk bereikt met het gebruik van zulke termen is een nog verder toenemende afkeer van de twee relevante groepen, autochtonen en allochtenen, van elkaar. Wat voorbeelden (de Volkskrant, 29-02-2016, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  Kiezen voor verbinding

Harriet Duurvoort uitleg of detail , een ernstig geval van gekleurd racisme, heeft de term van ...:
  Frank Siddiqui had de vrijdag ervoor nog stralend zijn boekpresentatie bijgewoond ...
    In dat prachtige boek, Wat lukt is wat je wilt hebben bevriende journalisten hem de afgelopen maanden, toen hij al wist dat hij opgegeven was, geportretteerd.

Frank is een prachtig mens, want:
  Frank was half Nederlands, half Pakistaans.

...met de bijbehorende prachtig denkbeelden:
 
  Van vaderskant een moslimachtergrond. Hoewel hij dat zelf niet was, was de behoefte om nuance te brengen in de beeldvorming over moslims een drijfveer.

Jammer dat hij zijn terrein niet uitgebreid heeft tot zwarten en Zwarte Piet ...
  Ik denk aan ons laatste gesprek, een week geleden. Hij was scherp, heel aanwezig. We hadden het over ons werk, de polarisering in het multiculturele debat.

Inderdaad. Met een land vol steeds harder roepende Hebdo- en Zwarte Piet-haters is de polarisering in het multiculturele debat sterk toegenomen. Vooral voor:
  Over hoe pittig de journalistiek kon zijn, zeker als je vanuit een etnische belevingswereld over multiculturele thema's schrijft. ...

Pardon, even terug:
  Over hoe pittig de journalistiek kon zijn, zeker als je vanuit een etnische belevingswereld ...

Pardon, wat is dat ...? Daar staat 'een etnische belevingswereld' ... Zijn er mensen mét etnie en mensen zónder...? Ja, dus volgens Dear Harriet. Die weer uit de racisme-pot snoept. En ze is nog wel zo gewaarschuwd:
  Hij had een klemmend advies; vond dat ik mij naast het schrijven op activiteiten moet richten die verbinden. 'Anders raak je makkelijk uit balans.'

Brullen van de lach!!! Verbinden tussen mensen mét en zónder etnie ...:
  Bij Trouw was hij een van de weinige journalisten met een etnische achtergrond.

En wat kenmerkt die mensen met een etnische achtergrond nog meer:
  Zijn droombaan, ... de wens de multiculturele samenleving in nuance te tonen ...
    Rond de eeuwwisseling richtte hij daarom met Mustapha Oukbih en Özkan Gölpinar Fast Forward op, een blad voor de snelgroeiende groep hoogopgeleide allochtonen. ...Er was namelijk ook een andere werkelijkheid; de ambitieuze biculturele studenten die het hbo en de universiteiten binnenstroomden ...

Ahhhh: etnische mensen zijn prachtige mensen. De niet-etnische mensen, daarentegen:
  Mijn vriendin J., ...
    Ik vertelde haar over het Nederlandse debat over radicalisering en salafisme. Symptoombestrijding, vond ze. Het monster is de tot haat vermalen frustratie van de zoveelste generatie verwaarloosde jongeren uit de banlieues.

... zijn schuldig aan het verwaarlozen van de prachtige etnische mensen in de banlieus, en daardoor schuldig aan radicalisering, salafisme en terrorisme.
    Nou, is dat geen treffend voorbeeld van verbinding door Harriet: ze creërt een wereld met prachtige etnische biculturele mensen en etnie-verwaarlozende niet-etnische mensen ...
    Ja, dat verbinden wordt nog een groot ding ... Dankzij mensen als Harriet ...

Voorbeeld twee (de Volkskrant, 28-01-2016, door Annette Embrechts):
  'Deradicaliseren, jullie. NU!'

Met een mengsel van ernst en humor proberen drie acteurs met wortels in de islamitische wereld Haagse scholieren bewust te maken van de risico's en gevaren van het jihadisme.

...    In kleine kring - de grote zaal werkt gelach maar in de hand - draagt docent omgangskunde Amghar zijn motto van 'verbinden' verder uit: 'Wie van jullie denkt: misschien kan ik helpen Moenis zich hier wel thuis te laten voelen?'    ...

Ah, Moenis voelt zich niet thuis en met Moenis moet verbonden worden. Waarom voelt Moenis zich niet thuis:
  Buurman Moenis (4 havo) herkent zich sterk in Ismaëls frustratie over de ongelijke behandeling van allochtonen. 'JIHAD vat ik samen als De Waarheid'.
    Moenis steekt als enige zijn vinger op wanneer docent omgangskunde Karim Amghar na afloop vraagt wie zich ook niet thuisvoelt in Nederland.

Vanwege die slechte Nederlanders. En wat moet er gedaan worden om met Moenis te verbinden:
  Amghar noemt de jongeren steevast 'de toekomst': 'Ik wil dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.' Maar als een blond meisje tegen Mahmoud zegt: 'Ik vergeef je. Vergeef jij ons de discriminerende Nederlanders?'

Om te verbinden moeten de discriminerende Nederlanders hun excuus aanbieden.
    Waarop "de discriminerende Nederlanders" tegenwoordig steeds harder roepen "Rot op naar je eigen land!"

En weet u wie ook heel erg eel verbinden? Deze goede mensen (bewegingdenk.nl, 18-05-2016):
  Sylvana Simons sluit zich aan bij DENK!

De boodschap van DENK landt in onze samenleving. Steeds meer mensen delen de overtuiging dat het van belang is om samen te leven op basis van wederzijdse acceptatie. Het geluid van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de bestrijding van de dubbele maat weerspiegelt de stem van vele ongehoorde burgers in ons land. DENK heeft in de afgelopen tijd dan ook steeds meer leden mogen verwelkomen uit alle groepen in onze samenleving. DENK verbindt en in de afgelopen maand kwamen er meer dan 1.000 leden bij. ...
    Simons heeft DENK sinds de oprichting nauwgezet gevolgd. De verfrissende en vooral verbindende boodschap van DENK heeft haar ervan overtuigd dat DENK de enige beweging is die Nederland kan verbinden. ...

De partij die voor de Turkse cultuur is en integratie een schande vindt en assimilatie een misdaad, en Sylvana Simons die zich wil verbinden met Nederlanders door hen de figuur van Zwarte Piet te ontnemen.

En zelfs de kunst moet vooral verbinden - de kop is overbodig (de Volkskrant, 01-06-2016, column door Margriet Oostveen):
  ...
Taco Dibbits vertelde maandag in Nieuwsuur over zijn missie als nieuwe directeur van het Rijksmuseum en gebruikte in de eerste 69 seconden vijf keer het werkwoord 'verbinden'. Dat is één keer per 14 seconden. Taco Dibbits, eminent kunsthistoricus en man van de inhoud, ging mensen onderling verbinden, met kunst verbinden, met geschiedenis verbinden en de kunst kon dan weer emoties verbinden. Ja, concludeerde Dibbits, het werd nu echt belangrijk dat het Rijksmuseum verbindt! ...

Wat overigens net weer te veel van het goede was (vandaar de ontbrekende kop), maar daarover elders meer uitleg of detail .

Er is door op zich onverdacht persoon Jan Terlouw op televisie (bij DWDD) een pleidooi gehouden voor herstel van maatschappelijk vertrouwen, waarbij in de maatschappelijke discussie erna natuurlijk ook weer regelmatig het woord "verbinding" (en zijn stamgenoten) viel. Op nota bene Joop.nl stond een aardige satirische reactie - telt u even mee tijdens het lezen (Joop.nl, 03-12-2016, door Gert Jan Geling - Historicus, Theoloog en Arabist uitleg of detail ):

  Het is tijd dat we in Nederland de verbinding met elkaar aangaan

Maar niet alleen met de usual suspects

Verbinding. Het lijkt hét sleutelwoord te zijn in de huidige tijd. We zouden de verbinding aan moeten gaan met elkaar, zo klinkt het alom. Verbinding met ‘de ander’. Maar wie is die ander? En wat houdt verbinding in? En waarom zouden we die verbinding aan moeten gaan? En vooral: met wie zouden we die verbinding eigenlijk aan dienen te gaan?

De term verbinding wordt vaak gebruikt in de context van het spreken en denken over diversiteit. En dan betreft het diversiteit aangaande de verschillende etnische en religieuze groepen in onze samenleving. Tussen deze groepen zijn er kloven aanwezig in onze samenleving, en deze dienen overbrugd te worden. Door bruggenbouwers. Bruggenbouwers die verbinding maken. Verbinding met de ander. Maar vooral, eigenlijk, toch ook wel verbinding met elkaar. Verbindingen tussen bruggenbouwers, tussen gelijkgestemden, die niet qua ideeën maar alleen qua etnische of religieuze achtergrond van elkaar verschillen.

Is dit wel echt verbinding maken? Jazeker is dat het. Verbinding maken gaat over het overbruggen van verschillen. En zeker in een diverse samenleving is dat belangrijk. Met elkaar verbonden zijn is daarin zeker niet vanzelfsprekend. Die verbondenheid moet opgebouwd worden, die moet groeien, en daar moeten we ons voor inspannen. Een diverse samenleving die dergelijke verbondenheid niet kent dreigt een atomische samenleving te worden, waarin alle sociale verbanden uiteen zijn gevallen, en waarin permanente sociale instabiliteit met spanningen tussen etnische en religieuze groepen dreigt als gevolg.

Maar de vraag is of dit de enige verbinding is die we in onze huidige samenleving nodig hebben. Sterker nog, het is maar de vraag of dit de voornaamste verbinding is die we aan zouden moeten gaan. Laten we even terugkeren op het onderwerp diversiteit, iets wat haast onlosmakelijk verbonden is met het onderwerp verbinding. Het woord diversiteit wordt haast uitsluitend aangewend om etnische en religieuze diversiteit mee aan te duiden. Maar dat is uiteraard niet wat diversiteit omhelst. Diversiteit is een term waarmee alle vormen van verscheidenheid aangeduid kunnen worden. En dat is dus niet alleen verscheidenheid in achtergrond of geloofsovertuiging, maar ook verscheidenheid qua opvattingen. Diversiteit qua meningen is immers ook diversiteit. En een dergelijke vorm van diversiteit is ook belangrijk. Want we zouden als samenleving toch geen eenheidsworst willen zijn waarin iedereen hetzelfde dacht?

Maar zoals elke vorm van diversiteit zitten ook aan de diversiteit voor- en nadelen verbonden. Diversiteit qua denken is belangrijk, en levert ons als samenleving veel op. Maar het kan ook leiden tot een kloof, tot verdeeldheid, tot polarisatie, tot sociale spanningen en tot het niet langer kennen en herkennen van de ander. En juist daarom is er ook hier verbinding hard nodig. Vroeger, in de tijd van de Verzuiling, was deze verbinding aanwezig tussen de bovenlaag van deze zuilen. Zo hield men de samenleving stabiel en bestuurbaar. Maar na de ontzuiling en de individualisering, in een tijd van toenemende polarisatie en wij-zij denken, is die verbinding allesbehalve iets vanzelfsprekends.

Echter, zij is nu, meer dan ooit, hard nodig. Verbinding tussen verschillende politieke, sociaal-economische en maatschappelijke kampen is in de huidige tijd van cruciaal belang. En dat komt niet vanzelfsprekend. Er moet hard voor gewerkt worden. Maar dan moeten we dat wel willen. Zeker in het deel van de samenleving waar ‘verbinding’ een toverwoord lijkt te zijn, is het aangaan van verbinding met een deel van de samenleving dat totaal anders denkt bepaald niet vanzelfsprekend. Diversiteit lijkt hier dan ook vooral niet diversiteit qua meningen te betreffen. Alle diversiteit is goed, behalve dat. En verbinding, dat gaan we dan ook vooral aan met gelijkgestemden die ook verbonden willen worden.

Fout. Verbinding ga je niet zozeer aan met gelijkgestemden. Net zoals dat je geen vrede maakt met je vrienden. Vrede maak je met je vijanden. En verbinding ga je aan met andersdenkenden. Voor verbinding moet je bereid zijn de kloven die in onze samenleving aanwezig zijn niet te negeren, maar juist te erkennen, en te overbruggen. Verbinding maken doe je in dit geval door gezelschappen op te zoeken van mensen die totaal anders denken en leven dan jij, maar waarbij je toch bereid bent om ondanks de verschillen op gelijke voet het gesprek aan te gaan, om elkaar te leren kennen en te waarderen, om overeenkomsten te ontdekken, en om verschillen te respecteren. Dat is het echte aangaan van verbinding. En dat is ook het verbinden wat we in een tijd waarin andersdenkenden steeds verder van elkaar uiteen lijken te drijven hard nodig hebben.

Dus laten we daarom het woord ‘verbinden’ niet alleen gebruiken wanneer we het over het verbinden van de ‘usual suspects’ hebben, die al haast vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn, net als dat we de term ‘diversiteit’ niet alleen moeten gebruiken om te spreken over diversiteit qua achtergrond of religie. Laten we in plaats daarvan het hebben over verbinding tussen de diverse meningen en opvattingen die onze samenleving rijk is. En laten we hier niet alleen over spreken, maar laten we het vooral ook in de praktijk brengen. Laten we die verbinding aangaan met andersdenkenden. Laten we hen opzoeken, hen leren kennen, en verbanden leggen die nu nog ontbreken. Dat is het soort verbinding dat we nu hard nodig hebben, en het is ook die verbinding die we kunnen realiseren. Als we er maar toe bereid zijn van ons eigen comfortabele eilandje af te komen, op weg naar de (on)bekende ander. Zo bouwen we niet aan bruggen over kloven waar rivieren door stromen, maar aan bruggen over hele zeeën.

Dat was dus 32 keer "verbinding". Op papier. In de praktijk is het zo dat alle zwarten ons haten vanwege hun culturele nederlaag uitleg of detail , zie Zwarte Piet, en haten ook alle moslims ons, gezien alles wat ze zeggen uitleg of detail en doen uitleg of detail . Verbindt u smakelijk!
    Oh, en als u het niet al is opgevallen: probeer ook eens het aantal keren "diversiteit" te tellen ...

Het verbinden is echt zo'n geval dat niet is bij te houden te midden van andere werkzaamheden - je zou er een uur per dag mee bezig zijn. Maar hier een geval dat toch al elders genoteerd werd vanwege zijn totale absurditeit (de Volkskrant, 26-06-2017):

Een pleidooi voor het accepteren van eerwraak. Met rechtsonderin dit citaat:

Waarna je je hopeloos afvraagt wat nu absurder is ...


Naar Termen, constructief  , of site home  .