WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: verzorgingsstaat

2 nov. 2014

De term "verzorgingsstaat" is één van de beste thermometers van de maatschappelijke stemming, met name waar het de positie van de topderde van de maatschappij betreft. Puur inhoudelijk gezien is het de naam voor het geheel van alle sociale voorzieningen, georganiseerd door de overheid - de staat. En tot aan de jaren 1980 had een positieve bijklank. De jaren 1980 worden gekenmerkt door de opkomst van het neoliberalisme - het steeds grotere graaien door aanvankelijk de elite en geleidelijk de hele topderde. Vanaf die tijd werden de media steeds meer gedomineerd door aanhangers van het neoliberalisme, en hebben die media ervoor gezorgd dat de term nu een (sterk) negatieve bijklank heeft.
    Ter illustratie hiervan hier een verzameling over het gebruik van de term in de media, aanvankelijk stammende uit één enkele bron, voorpagina-columnist van de Volkskrant en successchrijver Arnon Grunberg. Grunberg is in deze positie sterk representatief voor bijna alle aspecten rond de verzorgingstaat: hij is een rabiaat neoliberaal uit de culturele groep die de originator is van de formele en praktisch uitwerking van het neoliberalisme , de Joodse cultuur , en hij staat voor de invloed die die cultuur heeft in de media , die sterk bijgedragen heeft aan de opkomst van het neoliberalisme in Nederland, en de slechte naam die sociale voorzieningen en haar term "verzorgingsstaat" hebben gekregen : de Joodse cultuur en haar nomadisme en neoliberalisme zijn de natuurlijke vijanden van de residente cultuur en de sociale staat.
    Dus hier uit de grote hoeveelheid weerzinwekkendheid en kwaadaardigheid die Arnon Grunberg over de maatschappij uitstort, wat uitingen over de verzorgingsstaat:


Uit: De Volkskrant, 21-07-2010, column door Arnon Grunberg

Fatalisme

Eerst mocht Geert Wilders op de opiniepagina van de Volkskrant publiceren, maar eindelijk heeft NRC Handelsblad zijn talenten ontdekt. In een groot stuk doet hij behartigenswaardige uitspraken ('ik haat moslims niet') en stelt hij dat fatalisme geen 'optie' is. ...
    Het boeddhisme roept op tot berusting, een vorm van fatalisme. De literatuur leert ons dat zij die menen hun eigen leven te beheersen worden gestraft door de goden. Vertrouwen op de verzorgingsstaat. iets wat de PVV lijkt toe te juichen, althans als het gaat om niet-moslims, kan worden uitgelegd als fatalisme. ...


Uit: De Volkskrant, 09-08-2011, column door Arnon Grunberg

Protest

Ach, de Arabische lente. Veldmaarschalk Tantawi, de facto leider van Egypte, arresteert bloggers die meningen verkondigen die hem niet zinnen. ...
    Als de verzorgingsstaat afbrokkelt, zijn dergelijke protestbewegingen ook in Europa denkbaar. De transactie van de verzorgingsstaat was immers: wij verzorgen u en bieden uw kinderen kans op opwaartse sociale mobiliteit, u houdt zich koest.     ...


Uit: De Volkskrant, 21-09-2011, column door Arnon Grunberg

Verzorgingsstaat

...    Meneer Unilever wil zijn Unox-worsten aan zoveel mogelijk mensen verkopen. Daarom moeten arme mensen geld (uitkeringen) van de overheid krijgen om die worsten te kunnen kopen.
    Meneer Pfizer wil dat alle zieke en het liefst ook alle gezonde mensen zijn medicijnen aanschaffen. Ziektekostenverzekeringen stellen de armen in staat uit de medicijnkast van meneer Pfizer te snoepen.
    Voor de overheid is het goedkoper en rendabeler een burger een uitkering te geven dan hem op te sluiten in de gevangenis. Sociale voorzieningen voorkomen dat zich een onderlaag vormt die het genot gaat zoeken in opstand en geweld.
    De verzorgingsstaat stimuleert de economie en is tevens een kalmeringsmiddel, een soort valium, hij houdt burgers rustig en kneedbaar. Ethische redenen voor een verzorgingsstaat zijn bijzaak.


Red.:   De Joodse cultuur is gebaseerd op "Ieder voor zich en God voor ons allen", en kent alleen de ethiek van "Het recht van de sterkste".


Uit: De Volkskrant, 01-10-2011, column door Arnon Grunberg

Hulpjes

Op donderdag berichtte de International Herald Tribune dat sommige hegdefundmanagers bezig zijn Griekse staatsobligaties te kopen. ...
    De anti-Europeanen zijn de hulpjes van de hedgefundmanagers. ...
    De markten zijn slimmer dan de kiezer. Volg het geld, niet de kiezer.
    Anti-Europees populisme is voor verliezers. Om die verliezers rustig te houden dient de overheid een royale verzorgingsstaat in stand te houden. De rest kan worden overgelaten aan de hegdefunds. En voor de broodnodige morele verontwaardiging zijn er columnisten.


Red.:   De Joodse cultuur is de cultuur van de hedgefondsmanagers. In de oudheid kwam ene Jezus van Nazareth daar tegen in opstand, en verjoeg de hedgefundmanagers uit de Tempel. Nadat de Joden deze opstandeling hadden uitgeleverd aan beulen, zijn ze weer massaal als geldwisselaars de Tempel in getrokken.


Uit: De Volkskrant, 31-03-2012, column door Arnon Grunberg

Altruïstisch

Waar komt altruïsme vandaan? Voor Darwin was dit begrijpelijkerwijs een groot probleem.    ...


Red.:    Voor Joden en andere neoliberalen nog veel meer.

   In een boeiend artikel in The New Yorker probeert Jonah Lehrer het fenomeen te verklaren.

Een andere Jood gaat op verkenning naar een hem totaal vreemde wereld - een soort tocht naar de sociale Galapagos Eilanden, vanuit de woestijn van "Ikke, ikke , ikke":
   Bioloog E.O. Wilson zegt: 'Egoïsme verslaat altruïsme in individuen. Maar altruïstische groepen verslaan egoïstische groepen. De rest is commentaar.'
    Wat een biologisch argument zou kunnen zijn voor de verzorgingsstaat; we hebben die verzorgingsstaat niet omdat dat moreel juist is maar om andere groepen beter te kunnen verslaan.

De bekende fout begaan door de neoliberale roofdier-types: evolutie, "the survival of the fittest", is niet de overleving van de sterkste in de onderlinge strijd van de individuen, maar de overleving van de soorten die zich het best kunnen aanpassen. Joden doen dat door te parasiteren op de hoge opbrengsten van de sociale verzorgingsgemeenschappen. Met enige regelmaat verzetten die sociale culturen zich daartegen, dat noemt men dan "pogroms", en toen de sociale verzorgingsstaat door de industriële revolutie van de overgang naar de jaren 1900 sterk toenam, en ook het parasitisme van de Joden, resulteerde dat in de langdurig opgespaarde explosieve pogrom genaamd "holocaust".


Uit: De Volkskrant, 20-08-2012, column door Arnon Grunberg

Revolutie

Op zaterdag citeerde Martin Sommer in de Volkskrant J.L. Heldring, die zou hebben gezegd dat Europa in een 'prerevolutionaire fase' verkeert. ...
    Als er enorme verpaupering optreedt, zou het geweldsmonopolie van de staat weleens betwist kunnen worden, maar ook in Europa weet men dat de verzorgingsstaat en consumptiegoederen de behoefte aan geweld minimaliseren.
    Een stem op de PVV of de SP verhoudt zich tot de revolutie als de hostie tot het lichaam van Christus.


Uit: De Volkskrant, 05-11-2012, column door Arnon Grunberg

Koopkracht

Het tumult rond de zorgpremie toont aan dat de islam, Europa en nationale identiteit slechts afleidingsmanoeuvres waren. Er is maar één god in Nederland: de koopkracht. ...


Red.:   Net als de voorgaande een andere formulerin van wat ook bekend staat als de "homo economicus" : mensen worden uitsluitend gedreven door geld, en de enige zaken die van belang zijn, zijn de zaken die uit te drukken zijn in geld. De Joodse cultuur van de geldwissleaars in de Tempel.

   Dit werd mooi geformuleerd zaterdag in de Volkskrant in een artikel van Marjon Bolwijn en Jan Tromp. Een belastinginspecteur verklaarde: 'Ik voel geen urgentie een deel van mijn inkomen over te dragen aan een bouwvakker of schoonmaker.'

Een misverstand dat Grunberg nooit zal kunnen rechtzetten in zijn door Joodse cultuur verkankerde hoofd: het is de bouwvakker en schoonmaker die een deel van hun productiviteit overdragen aan de belastinginspecteur. Want de belastinginspoecteur maakt deel uit van de derde (of hogere) economische sector , die alleen kan functioneren vanwege de opbrengsten van de eerste economische sector, de economische sector die de goederen produceert voor het leven en overleven.
   De verzorgingsstaat is mooi, maar de negatieve neveneffecten zijn duidelijk: onvrede, lethargie, het smoren van innovatie, en de overtuiging van de burger recht te hebben op immer gestaag groeiende koopkracht.

Tja ...
   

Uit: De Volkskrant, 22-11-2012, column door Arnon Grunberg

Valse hoop

De ware zonde van het tweede kabinet-Rutte is dat het illegaliteit nog altijd strafbaar wil stellen. ...


Red.:    Een nog groter kwaad dan dat van de verzorgingsstaat: het belemmeren van migratie. Nog groter, wnat nomadisme is van nog meer overlevingsbelang voor de parasitaire soort of cultuur - het of men moet altijd kunnen vluchten naar een andere gastheer, als de huidige te veel defensieve reacties gaat vertonen - immuniteit verwerft. Wat uiteindelijk bijna altijd het geval is. Zoiets als een holocaust, dus. De verzorgingsstaat is een afgeleid kwaad, omdat deze uieindelijk ook vrijwel altijd tot immuniteitsreacties leidt:
   Het plan van Eberhard van der Laan om uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te bieden is door de heer Teeven afgewezen omdat het 'hoop op een toekomst in Nederland' zou bieden, terwijl die er niet zou zijn.
    Met hetzelfde argument van valse hoop kan de verzorgingsstaat worden ontmanteld. Zijn uitkeringen immers niet ook een vorm van valse hoop omdat het ware geluk alleen is weggelegd voor de zogenaamde winnaars? Nog afgezien van het feit dat de dood vroeg of laat een einde zal maken aan alle valse hoop.

Juist ja ...


Uit: De Volkskrant, 06-04-2013, column door Arnon Grunberg

Consumeren

'Vanuit het gezichtspunt van de staat bestaat het individu slechts voor zover het de macht van de staat positief dan wel negatief kan beïnvloeden', schrijft de filosoof Michel Foucault. Om daaraan toe te voegen: 'Wat het individu voor de staat moet doen, is soms leven, werken, produceren en consumeren, en soms sterven.'
    Dit wordt door links en rechts vergeten. De verzorgingsstaat is er eerst en vooral voor de staat. Dat sommige burgers er wellicht profijt van hebben, is voor de staat een bijkomstigheid. ...


Red.:   De Joodse cultuur kent geen moraal, en kan dus ook moraal elders niet herkennen. Om een begrip te herkennen, moet het op één of andere manier in je hoofd zitten, geheten adaequatio . Zoiets als dat slachtoffers van een tragisch gebeuren als het verlies van een kind, alleen echt begrip kunnen vinden bij slachtoffers van een soortgelijk gebeuren.


Uit: De Volkskrant, 17-05-2013, column door Arnon Grunberg

Solidariteit

Woensdag presenteerde Halbe Zijlstra zijn visie op de overheid in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Volgens hem, en dus vermoedelijk volgens de VVD, moet de overheid terug naar kerntaken zoals 'dijken, politie, infrastructuur, basis- en voortgezet onderwijs, basiszorg of bijstand.'
    Ofwel: geen defensie, kunsten of wetenschappelijk onderzoek.
    Zijlstra's betoog komt schijnbaar voort uit morele overwegingen. Volgens hem moet de 'afgedwongen solidariteit' van de verzorgingsstaat worden vervangen door 'echte solidariteit uit welwillendheid'.    ...


Red.:   Maar natuurlijk: types als Halbe Zijlstar en de rest van de VVD hebben geen last van 'echte solidariteit uit welwillendheid' en kunnen dus rustig doorgaan met parasiteren. Er zijn ook niet-Joodse parasieten.


Uit: De Volkskrant, 15-01-2014, column door Arnon Grunberg

Denkfouten

Frank Kalshoven meent dat er niets mis is met andermans schoenen poetsen. ...
    Mensen die 'een beroep doen op de hulp van het collectief' (een of andere uitkering krijgen) mogen door de overheid worden gedwongen 'zinvol bezig te zijn', aldus Kalshoven. Zinvol bezig zijn betekent werken.
    Nonsens. ... De ongeschreven overeenkomst van de verzorgingsstaat is dat zij die ervan genieten afzien van revolutie.    ...


Red.:    Solidariteit bestaat alleen bij de gratie van de dreiging met geweld. Volgens Grunberg. Een bewering die wordt tegengesproken door de huidige generatie leden van de Joodse cultuur: die gedragen zich nog net zo parasitair als de generatie van voor de holocaust.


Uit: De Volkskrant, 20-02-2014, column door Arnon Grunberg

Wiegje

Onlangs zag ik een reclamespotje voor luiers. Een baby ligt in een wiegje en een voice-over vertelt de kijker dat de baby misschien ooit wel goud wint, als skiër of schaatser.
    Een voor onze cultuur veelzeggende reclame. ...


Red.:   Een leugen: een voor de reclamewereld, de commerciële wereld, de wereld van de media en uiteindelijk de topderde van de maatschappij veelzeggende reclame. Dat zijn de werelden waar de dominantie van het neoliberalisme (bijna) absoluut is. Let op het gebruik van de term 'onze'
   Het is immers een geloofsartikel in onze samenleving dat verliezen niet erg is, dat mislukken bij het leven hoort ...
 
Weer het 'onze', maar nu horende bij de onderste tweederde van de maatschappij. Arnon Grunberg hoort daar absoluutj niet bij. Die zou met al zijn geestelijke afwijkingen zelfmoord hebben gepleegd als hij minder erkenning had gekregen dan hem nu ten deel valt.
    ... het belang dat wij hechten aan de verzorgingsmaatschappij komt voort uit dit dogma

Welk belang Grunberg aan de verzorgingsmaatschappij hecht is al eerder gebleken. Oftewel: dit 'wij' gaat absoluut niet over hem. Zoals al gezegd: de man die diep gestoord, want anders kan je zulke tegenstrijdige zaken niet opschrijven oftewel in je hoofd hebben.


Uit: De Volkskrant, 10-09-2014, column door Arnon Grunberg

Dwang

'Toch blijft het idee van dwang en eenvoudig werk voor velen een belediging', aldus Martin Sommer zaterdag in de Volkskrant. ...


Red.:   Welke belediging erin zit dat de ene persoon voor een uur werk een bedrag van 10 euro krijgt, zoals voor dit soort werk, terwijl een andere wiens werk alleen schade aan de maatschappeij oplevert, zoals bij vrijwel alle economen, financiële specialisten, de meeste managers, enzovoort, vele honderen en nog veel meer krijgen per uur geleverde arbeid.
   Martin Sommer hoopt via dwangarbeid sociaal onwenselijk gedrag te bestrijden.
    Mij het lijkt het effectiever sociaal onwenselijk gedrag te medicaliseren ...
    Dwangverpleging is niet alleen effectiever maar past ook beter bij de door ons allen zo gewenste verzorgingsmaatschappij

Daar heb je dat 'ons' weer.
    Overigens geeft Grunberg in dit stuk ook toe waar hij aan lijdt:
  Uitkeringsontvangers, over hen heeft Sommer het, die dwangmatig crimineel gedrag vertonen lijden misschien zelf niet onder hun dwangneurose, maar doen anderen daaronder lijden. We hebben dus strikt gezien te maken met een psychiatrische aandoening.

Weer een treffend zelfportret. Te vertalen tot: "Columnisten die dwangmatig sociaal-verbaal crimineel gedrag vertonen lijden misschien zelf niet onder hun dwangneurose, maar doen anderen daaronder lijden. We hebben dus te maken met een psychiatrische aandoening."
    Die leidt tot dit soort symptomen:
   ... afgezien daarvan: een maatschappij zonder enige criminaliteit is geen paradijs maar een hel.

Inderdaad: want dat is een maatschappij zonder parasieten, dus zonder nomadisten, dus zonder Joden. Een ware hel, indeed ...
    En hier dan het artikel dat de aanleiding was voor de invoering van "verzorgingsstaat" in de verzameling Termen en het starten deze toelichting:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2014, column door Arnon Grunberg

Übervader

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft een rapport gepubliceerd getiteld Met kennis van gedrag beleid maken. Dat rapport gaat over gedragsbeïnvloeding door onder andere nudging, wat ik zal omschrijven als 'wenken'. Het verbieden van junkfood is geen nudge, het op ooghoogte leggen van fruit wel.    ...
    Een vriendin vroeg zich af of de overheid dit mag doen. Ik denk dat het onvermijdelijk is. In een geseculariseerde verzorgingsstaat is de overheid een übervader; dat willen veel burgers ook.    ...


Red.:   Grappig hierin is de combinatie van "verzorgingsstaat" met "geseculariseerd' ... Kennelijk heeft Grunberg in zijn onderbewustzijn nog steeds een sterke band met religie, in zijn geval: de Joodse religie,  om de door hem zo gehate verzorgingsstaat te verbinden met religieloosheid.
    Heeft Arnon misshcien ook een alternatief voor die gehate verzorgingsstaat? Ja, dat heeft hij, en hij gaat dat zeggen. We geven u wat tijd om te raden wat dat is, door eerst een ander arttikel van zijn hand te citeren:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2014, column door Arnon Grunberg

Opiniemaker

'Eenmaal met één voet op Europese bodem ...' schreef Martin Sommer zaterdag in een interessant artikel in de Volkskrant over Afrikanen. ...
    Volgens Sommer zou de oorlog van allen tegen allen beginnen als vluchtelingen mogen werken in het land van aankomst. Het is evident dat mensen met elkaar concurreren, om liefde, geld, baantjes et cetera. Sommer lijkt te suggereren dat het beter is als concurrentie alleen plaatsvindt binnen etnisch homogene gemeenschappen. Een idee dat ingaat tegen de EU en het liberalisme ...


Red.:   Dat is dus wat Arnon ziet als alternief voor de verzorgingsstaat: een staat gebasserd op "concurrentie", de EU (oftwel: geen staat maar een imperium), en het liberalisme - dat laatste natuurlijk zijnde een eufemisme voor "neoliberalisme". Trouwens: die eerste twee ook - in de praktijk.
    En in de tijd die u nodig heeft om dit te lezen, heeft u ook de tijd gehad om te raden welk alternatief Arnon heeft voor de zo gehate verzorgingstaat. Als u de verzorgingsstaat ziet als iets goeds, en ook bedacht heeft wat er zo al aan kwaad is in deze wereld op dit soort terrein, heeft u het inmiddels vermoedelijk al geraden:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2014, column door Arnon Grunberg

Geldzucht

'Het enige papier dat ik lekker vind om vast te houden en waar ik gevoel bij heb, is geld', zei rapper Donnie op de site van de Volkskrant.
    Geld houd je nauwelijks meer vast - ook geld is virtueel - maar Donnies uitspraak blijft verfrissend nu tot niets verplichtend geklaag over geldzucht in alle klassen van de Nederlandse samenleving als bewijs van goede smaak geldt.    ...


Red.:   Juist ja... "Geldzucht is verfrissend". Hetzelfde als de uitspraak: de Joodse cultuur is die van Geldwisselaars in de Tempel. En wie daar tegen wil strijden, is als:
  Stalin noch Hitler ... Rode Khmer en Mao ...

De eerste twee als voorbeeld van de stromingen die zich tegen de geldzucht, het neoliberalisme, verzetten:
  Stalin noch Hitler was neoliberaal ...

En de laatste twee als aanvullende voorbeelden van wat de residente cultuur doet als ze sterk uitgezogen wordt door de geldzucht-parasieten en die parasieten van zich af probeert te schudden:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao ...

Even natuurlijke reacties, die moordpartijen, als de reactie van de boer die de sprinkhanen op zijn land vertrapt. Deze sprinkhanen:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao waren niet het gevolg van winstmaximalisatie.

Klopt in de zin dat de Rode Khmer en Mao tegen winstmaximalisatie waren, maar klopt niet in de zin degenen die ze bestreden zijn daar hartstikke voor waren, en de moordpartijen dus wel degelijk het gevolg zijn van winstmaximalisatie. De winstmaximalisatie van van de sprinkhanen. De winstmaximalisatie waardoor de werkenden in de beschaafde landen ontslagen worden en vervangen door horigen en slaven in de mensenfoklanden van de derde wereld. De winstmaximalisatiesprinkhanen van de hedgefunds en andere soortgelijke financiële instellingen uitleg of detail , met aan de top Goldman Sachs, en voor de rest ook sterk gedomineerd door het Joodse geparasiteerde geld uitleg of detail .
    Parasieten met de bijpassende morele opvattingen:
   De opvatting dat geldzucht tot de hel op aarde leidt, is een goed voorbeeld van een religieuze opvatting.

Of in het positieve gesteld:
   ... de liefde voor het slijk der aarde is praktisch humanisme.

Oftewel: de liefde voor het geld is een religieuze opvatting, en wel een Joodse religieuze opvatting. Of beter: een Joodse culturele opvatting, want het zijn ook en misschien wel met name de min of meer seculiere Joden die eraan lijden. Een waarneming die al zo oud is als de Joden in onze culturen rondlopen, gezien bijvoorbeeld de rol van Shylock uitleg of detail in het drama van Shakespeare, eind 16de eeuw.
    Dus voor wie het duidelijk is de verzorgingsstaat een vorm van goed is, en geldzucht een vorm van kwaad, is het dus ook zo dat de Joodse cultuur een vorm van kwaad is. Een logica hier afgeleid door een lid van de Joodse cultuur: Arnon Grunberg.    
    Het bewijs dat Arnon Grunberg volkomen representatief is voor zijn cultuurgenoten staat hier uitleg of detail .


Naar Termen, verzorgingsstaat , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht , of site home .