WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: wegzetten

9 nov.2014

De term "wegzetten"  is geleidelijk ingevoerd en inmiddels zo ingeburgerd dat hij nauwelijks meer opvalt. En onderwijl heeft niemand ooit een woord gesproken over de juistheid of onjuistheid van het gebruik ervan. Terwijl het een sluipwesp-variant is van "Alle Nederlanders zijn racisten, behalve de politiek-correcten en multiculturalisten, want die zijn GOED!".
    Het is een term die bedoeld is om de culturele achterstand van allochtone immigranten te vergoelijken, en vermoedelijk ook bedoeld om die mensen daarmee te helpen, maar die precies het tegenovergestelde bereikt door Nederlanders tegen de allochtone immigranten op te zetten. Zoals dagelijks te lezen op GeenStijl en andere websites niet onder de censuur van de politieke-correctheid. Gevuld door mensen die absoluut niet andere mensen wegzetten, maar niet gedwongen willen worden om te leven in een cultuur van eerwraak, uithuwelijken, enzovoort, en al helemaal niet onder kalifaat en sharia zoals meer dan driekwart van de moslims dat wel liever wil. Mensen die er hogelijk de pest over in hebben dat die afwijzing van eerwraak enzovoort door politiek-correcte moraalridders, Gutmenschen  , verwoord wordt in termen als "wegzetten".
    Hier wat voorbeelden van het gebruik ervan, tezamen met dat van haar synoniemen, zoals "opzij zetten":


Uit: De Volkskrant, 10-10-2014, door Karel C. Korfker, beeldend kunstenaar en schrijft reisverhalen

Het eens trotse Berbervolk werd te vaak vernederd

Gekrenkte trots speelt een belangrijke rol bij de radicalisering van jonge moslims.
 

In 1965 vertrok ik als 18-jarige met rugzak om liftend een rondje Middelandse Zee te doen. Ik belandde in Marokko en bleef daar enkele maanden hangen. ...
    Marokkaanse jonge mannen kwamen massaal naar Europa om arbeid te verrichten ...
    In het begin zagen de Marokkaanse jongelingen met respect op naar de rijke Europeanen, maar na enige tijd zagen de vrome moslims dat materialisme en egoïsme het hier voor het zeggen hadden. ...
    De kinderen van deze eerste immigranten gingen naar de reguliere scholen en spraken snel de taal en maakten zich de gewoontes eigen, anders dan hun ouders die meestal in oude tradities bleven steken.
    Deze combinatie van tegenstrijdige culturen en de onmacht van de oude generatie om mee te bewegen met de nieuwe ontwikkelingen veroorzaakten spanningen in de allochtone gezinnen. ...
    Het eens zo trotse Berbervolk werd te vaak vernederd en opzij gezet en dat door een samenleving waarvoor het respect snel afnam.    ...


Red.:   De boodschap van al dit soort verhalen: "Het is allemaal de schuld van de Nederlanders".


Uit: De Volkskrant, 18-10-2014, door Yvonne Kruiper, freelancejournalist en museumdocent in het Scheepvaartmuseum.

Natuurlijk kwetst Zwarte Piet Surinamers

... Ik kwam namelijk net terug van een bijscholingsdag op mijn werk in het Scheepvaartmuseum. ...
    Die bijscholingsdag zouden mijn collega-museumdocenten en ik worden opgeleid om les te kunnen geven in de nieuwe tentoonstelling De Zwarte Bladzijde. Een tentoonstelling waarin (in tegenstelling tot de verhalen die we normaal gesproken vertellen over de Gouden Eeuw) het onderwerp van de trans-Atlantische slavernij werd uitgelicht. Een kant van de 17de eeuw die we als natie graag vergeten, vanwege de vele misdaden tegen de menselijkheid die er werden uitgevoerd.    ...


Red.:    Een gore leugen. De Nederlandse elite is een Nederland- uitleg of detail en vaderland- en geschiedenis-hatende uitleg of detail elite, die de slavernij te pas en te onpas overal bijhaalt.

  In de tentoonstelling werd het verhaal over het slavenschip Leusden verteld. Een Nederlands schip op weg van Afrika naar Suriname met zo'n 700 tot slaaf gemaakten aan boord. Het schip kwam voor de kust van Suriname in een storm terecht en sloeg lek. Toen het schip begon te zinken had de kapitein de luiken van het schip kunnen openen, zodat de honderden mensen in het ruim zichzelf in veiligheid hadden kunnen brengen. Maar wat deed de kapitein? Hij timmerde de luiken juist dicht, zodat ze niet konden ontsnappen. Het schip liep verder vol met water en 664 slaven verdronken in het ruim. De kapitein zelf haalde levend de wal.
    Dit waargebeurde verhaal vertelde onderzoeker Leo Balai en hij benadrukte wat een gruwelijke misdaad dit was geweest. De groep was stil. Toen stak één jongen zijn vinger op. En hij zei: 'Maar ik begrijp het ook wel, van die kapitein. Want als hij de luiken had geopend, dan was hij waarschijnlijk zelf vermoord.' En een voorzichtig beamend gemompel steeg op uit de groep.
    Een pijnlijke confrontatie. Balai, universitair wetenschapper, voelde zich weggezet als Surinaamse zeurpiet. ...
    Balai, zelf van Surinaamse afkomst, werd furieus. ...

Natuurlijk werd hij niet weggezet, maar slechts gewezen op de logica van de situatie. Hij had kunnen wijzen op de immoraliteit van de situatie. Waarop weer één van de bezoekers had kunnen antwoorden "Maar die slaven waren gewoon gekocht van de Afrikanen"  (of indien direct sprekend: de negers). Dat laatste wist de neger (van Surinaamse afkomst) als expert ('universitair wetenschapper') in deze geschiedenis ook wel, natuurlijk. Dus zijn boosheid was niet die van weggezet worden, maar van schuldige betrokkenheid. die hij voor zichzelf vertaalt als "weggezet worden". waarop hij dus reageert als "zijnde "weggezet". Waarop de toeschouwende hulpverleenster voor "zielige negertjes" werkende in het scheepvaartmuseum zijn gevoel overnam: "De neger wordt weggezet". Omdat de neger erop gewezen wordt, indirect, dat hij als neger ook een actieve rol had in het proces van de slavernij. En dat is natuurlijk pas echt weggezet worden. Weggezet worden door jezelf. Omdat je als cultuur redelijk faalt.
    En welk gevoel van "weggezet worden" gevoed wordt door de rest van de elite - de hulpverleners - de Gutmenschen. Met als bijna hoofd-Gutmensch natuurlijk deze: Freek de Jonge. GOED!!!-er dan Freek de Jonge zal je ze nauwelijks treffen. Zo GOED!!!, dat hij zichzelf nog oneindig veel beter vond dat Peter R. de Vries  , die met een in Afrika hulpverlenende dochter toch ook ontzettend GOED!!! is. Die dit voor oveelste keer mocht demonstreren bij de VARA, bij Pauw uitleg of detail (16-10-2014, vanaf 22:23 min.). De les van vandaag: "Die jochies die naar ISIS gaan zijn gewoon recalcitrant omdat ze in Nederland voortdurend weggezet worden. Dat moet u goed begrijpen, zij worden weggezet en dat weggezet worden is de reden dat ze naar ISIS. En dat is heel erg, dat weggezet worden. Want niemand wil graag weggezet worden. Weggezet worden is heel erg. Dat begrijpt u toch wel, meneer Pauw, dat weggezet worden heel vervelend is en dat die jochies weggezet worden". En natuurlijk is Zwarte Piet ook heel erg fout en moet onmiddellijk veranderd worden. En denk aan de slavernij. Allemaal gevallen van "weggezet worden".
    Maar eigenlijk is iedere vorm van iets vragen aan allochtone immigranten natuurlijk de euvele daad van "wegzetten":


Uit: De Volkskrant, 11-11-2014, door Linda Voortman - GroenLinks Tweede Kamerlid

Migranten weggezet door wetsvoorstel 'geen Nederlands geen bijstand'

Het kabinetsplan om geen bijstandsuitkering te verlenen aan migranten die geen Nederlands spreken vergroot de kloven in plaats van ze te overbruggenRed.:   Juist ja ... "Het plan om mensen die de taal niet spreken tot in oneindigheid een uitkering te verstrekken terwijl het duidelijk is dat ze het niet willen, om iets aan Nedeland bij te dragen, is een plan dat bijdraagt aan het minderen van de kloof". Lullig, natuurlijk, om het verhaal van Voortman zo om te draaien, maar het kan ook nauwelijks anders, want zelf geeft ze totaal geen argumenten waarom de zaken zo zouden liggen als Voortman het vertelt.
    Een paar specima:

  Taal is de manier om met andere mensen te communiceren. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving in een land waar je niet geboren bent is het dus van groot belang dat je de taal leert. Dat vergemakkelijkt je kansen op werk, geeft je de mogelijkheid je verder te kunnen ontwikkelen middels een studie en helpt je bij bijvoorbeeld de opvoeding van je kinderen. ...

Juist, argumenten voor het regeringsplan.
  Daarom is het ook terecht dat de overheid van mensen die nog geen Nederlands spreken mag vragen om Nederlands te leren.

Nog meer argumenten voor het plan.
  Ten eerste heet het wetsvoorstel 'geen Nederlands geen bijstand'. Ik hoor u denken 'Nederlands leren is toch juist heel belangrijk om aan het werk te komen?' Natuurlijk! ... Maar laten wethouders sociale zaken met de Wet Werk en Bijstand al mogelijkheden hebben om mensen ertoe te brengen Nederlands te leren.

Die hebben niet gewerkt.
  Dit nieuwe wetsvoorstel is dus dubbelop

Nee, want het eerste heeft niet gewerkt.
  Als mensen zich niet genoeg inspannen om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om aan het werk te komen aan te leren, dan kan de gemeente er al voor kiezen om te korten op de uitkering of deze zelfs stop te zetten. 

Het heeft niet gewerkt.
  Dit nieuwe wetsvoorstel is dus dubbelop en creëert ten onrechte het idee dat de kaartenbakken van de sociale diensten in Nederland vol zitten met werkweigerende migranten. Niets is minder waar: veel werklozen, allochtoon en autochtoon, willen niets liever dan uit de uitkering komen.

Nee. Want dan hadden ze de taal al geleerd.
  Als het kabinet dus echt werk wil maken van mensen aan het werk helpen zou ze juist moeten investeren in taal- en inburgeringsonderwijs.

Er zijn al eindeloos vele taalcursussen, maar ze komen niet opdagen omdat ze toch een uitkering krijgen.
  Ik pleit ervoor dat we ervoor gaan zorgen dat mensen die hierheen komen echt zo snel mogelijk deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Ten eerste door een asielbeleid te voeren dat humaan is in plaats van op de uitzetcijfers zo hoog mogelijk te houden ...

Oftewel: nog meer immigratie. Maar whatever: het heeft niets met de onderhavige zaak te maken: de taalweigeraars.
    Plus nog wat herhalingen van het voorgaande, die erop neerkomen: de Nederlanders hebben het gedaan. Dit keer door te weinig taalcursussuen te leveren, wat een leugen is, want ze komen doodgewoon niet opdagen. Omdat ze toch een uitkering krijgen.
    En al de gore rotooi wordt samengevat in de term "wegzettten". Opdat u maar schrikt en denkt dat er dus wel iets van waarheid in de rotzooi zal zitten.
    Overigens is Linda Voortman natuurlijk een Gutmensch want van GroenLinks dus onder andere voor vrije immigratie. En als Gutmensch werd haar natuurlijk onmiddellijk de misdaad vergeven van het uitlekken van de naam van de kandidaat voor de functie van Nationale Ombudsman, in een geslaagde poging om de positie van die man te ondermijnen. Hij was namelijk niet "links" en dus mogelijk niet voor vrije immigratie, dus "FOUT!!!". Een "Falschmesch".
    Aan het gebruik van termen als "wegzetten" zitten eindeloos veel andere weerzinwekkendheden vast.
    Kijk maar:


Uit: Joop.nl, 29-07-2015, door Froukje Santing - Journalist

De hedendaagse drang tot in- en uitsluiting

... het voorbeeld van een Turkse wethouder die in 2010 bij de verkiezingen net buiten de boot viel, en in 2013 lijsttrekker van de PvdA poogde te worden aan de hand van stemmen van Turkse mannen die zich enkel voor dat doel hadden aangemeld bij de partij.
    Mijn ongenoegen vormde niet zozeer de aantijging, ook al was wederhoor op zijn plaats geweest, maar de manier waarop deze Turkse-Nederlanders weg werden gezet. ...


Red.:   Wegzetten: het signalen van etnische corruptie bij Turken. En in dit stuk was de hoofdmoot dus de beschuldiging van "uitsluiten": een bepaalde groep Nederlanders heeft een willekeurige andere groep Nederlanders Turkse en Marokkaans paspoorten gegeven, en ze in moskeeëen, aparte winkels, theehuizen en sjisj-lounges gestopt. Om ze uit te kunnen sluiten als Nederlander. En ook "privilege " kwam nog langs.
    Vlak voor het einde van het jaar nog even tijd voor een mooi wegzettertje:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Kerstgedachten

Tussentitel: Een mens hoeft niet gelovig te zijn om de kerstgedachte te waarderen

...     Het nieuws even links laten liggen is voor een journalist niet mogelijk, maar ik voel me uitgeteld van de negativiteit. Van de eeuwige vuilspuiterij op social media. Of van Theodor Holman die in een potsierlijk islamofoob gedichtje, in het kader van 'logica en rationaliteit', en nota bene 'tegen de angst en voor de liefde' in het Parool een voltallige bevolkingsgroep wegzet, inclusief de Marcouchs en Aboutalebs van deze wereld. ...


Red.:    Let ook nog even op het argument: "Er zijn ook moslims die niet moorden" ...


Naar Termen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .