De Volkskrant, 27-05-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos 30 jul.2007

Hulp aan Afrika

Economische ontwikkeling van Afrika is een must, maar met handel alleen lukt dat niet.


Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil een politiek signaal aan haar Europese collega's geven door geld te investeren in de Afrikaanse economie. Haar redenering is als volgt: als jongeren in hun eigen land meer perspectief krijgen, hoeven ze niet langer op wankele bootjes de oversteek op de Middellandse Zee te wagen om hun geluk elders te zoeken.

Met de kern van haar bedoelingen is niets mis. De meeste vluchtelingen willen niets liever dan terug naar huis, mits het daar veilig is en er werk is. En Europa kan zeker een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden in arme landen. Die bijdrage heet ontwikkelingshulp. Maar die is nu juist recent door ditzelfde kabinet met 1 miljard euro gekort, vooral vanuit de liberale overtuiging dat ontwikkelingshulp toch niet helpt.

De minister financiert de hulp grotendeels vanuit het Dutch Good Growth Fund - een nieuw publiek privaat fonds dat voor eenderde wordt uitgekeerd aan Nederlandse bedrijven met expansiedrift en behoefte aan goedkope arbeid. Daarmee onderstreept de minister het diepe geloof in de combinatie hulp en handel, waarmee het de ontwikkelingshulp rücksichtslos eerder heeft afgebouwd.

De overtuiging dat hulpafhankelijkheid arme landen geen dienst heeft bewezen wordt inmiddels breed gedeeld. Er valt veel meer te verwachten van investeringen in duurzame groei en in empowering van burgers zodat zij zelf eisen aan hun overheden kunnen stellen over de opbouw van publieke diensten, infrastructuur of rechtssystemen. Met deze nieuwe gift vanuit het DGGF richt het kabinet zich te eenzijdig op handel terwijl het nog maar de vraag is of burgers en het lokale mkb er beter van worden.

Het is goed dat Ploumen oog heeft voor economische oplossingen. Betere economische perspectieven fungeren niet alleen als rem op migratie, maar vormen vooral een belangrijk wapen tegen de verlokkingen van extremisme als alternatieve dagbesteding. Maar handel is slechts een deeloplossing. Zolang Europa handelsbelemmeringen opwerpt, de behoefte aan migrantenarbeid niet onderkent en multinationals faciliteert om nauwelijks belasting te betalen in arme landen blijft het water naar de zee dragen.

Web:
Goed dat Ploumen oog heeft voor economische oplossingen

Red.:
"Zwartjes" (def.:): Mensen die zo sneu zijn dat ze zelfs een halve wereld verderop roepen dat ze geholpen moeten worden.

Ook : linkshufter

Terug naar Overheidsbeleid allochtonen , Allochtonen lijst  , Allochtonen overzicht  , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]