WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Algemene semantiek, therapie: depressie

19 feb.2011

De algemene semantiek heeft als één van zijn doelen om de mens te bevrijden van ineffectieve en problemen veroorzakende manieren van denken. Dat daaraan behoefte is blijkt uit het feit dat wat omschreven wordt als "depressie"een echte massa-kwaal geworden is, waarbij er regelmatig wordt gesproken over een miljoen lijders. Met zulke hoeveelheden kan datgene dat aangeduid wordt als "depressie", nooit hetzelfde zijn als de psychologische of psychiatrische aandoening waar het vroeger voor stond, maar moet een meer dagelijkse achtergong hebben:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2011, door Malou van Hintum

'Herken de rotperiode'

Te veel mensen met psychische problemen krijgen een psychiatrische behandeling. Dat komt doordat huisartsen te weinig onderscheid maken tussen echte depressie en het worstelen met levensvragen. Dat zei bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg in de huisartsvoorziening Peter Verhaak (Rijksuniversiteit Groningen) deze week in zijn oratie.    .


Red.:   Wat dus voor een groot deel geen echte levensvragen zijn in de zin van "Waarvoor zijn wij op aarde?", maar eerdere vragen van de soort: "Hoe kan ik chocola maken van hoe de wereld werkt?". Met als impliciete toevoeging: "... en hoe ikzelf (mijn geest) werk".


Naar Alg. semantiek, therapie  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .