WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Alg. semantiek, trainingsprogramma: voeding en intuïtie

9 okt.2008
 

De intuïtie over de intuïtieve kennis die mensen zouden hebben over wat goed voedsel is, lijkt allang door onderzoek bevestigd - blijkt uit onderstaande bron gevonden na het schrijven van het hoofdartikel  . Alleen is het kennelijk weer één van die stukjes kennis die niet passen bij de tijdgeest, een tijdgeest die te verrot is door materialisme en consumentisme om eerlijkheid te herkennen als ze zich voordoet:
 

Uit: De Volkskrant, 06-09-2008, door Barbara Plasmans

Thee ruikt vooral gezond

Thee was nog niet zo lang geleden vooral de drank van de geitenwollensokkentypes. Nu is het trendy, lekker en gezond. Maar dat laatste denken we alleen.


...   ‘Thee is geur’, zegt psycholoog Ton Teerling, die acht jaar onderzoek deed naar geur. ...
Teerling heeft een theorie dat mensen en planten op elkaar zijn afgestemd. ‘Planten hebben er baat bij dat ze opgepeuzeld worden, want op die manier worden de zaadjes verspreid en dat garandeert het voortbestaan van de plant. Ze geven een signaal af: eet mij! Dat doen ze middels een geur. Aan de andere kant selecteren mensen en dieren van nature eten dat gezond voor ze is.’ Dat laatste kwam duidelijk naar voren in een experiment van kinderarts Clara Davis uit 1939. Hierin kregen kinderen van 3 tot en met 5 jaar twee weken lang geen normaal eten, maar moesten ze zelf hun ‘maaltijd’ samenstellen uit pure, losse voedingsstoffen zoals suiker, zout en proteïnen. Ook al vonden ze puur zout niet lekker, binnen twee weken namen de kinderen toch geregeld zout en vormden ze een gezonde combinatie van de losse voedingsstoffen.
    Teerling: ‘Zo’n experiment zou nu niet eens tot de drempel van de ethische commissie komen, maar het toont wel aan dat op die leeftijd al mensen van nature voor gezond kiezen. ...
 

Red.:   Duidelijker kan het punt niet bewezen worden. Duidelijker kan ook niet gemaakt worden hoe zeer geperverteerd ons huidige eetgedrag is.


Naar Alg. semantiek, trainingsprogrammavoeding  , Alg. semantiek, trainingsprogramma  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .