WERELD & DENKEN
 
 

Algemene semantiek | Voorinstelling

Voorinstelling is de term die op deze website gebruikt woord voor de algemene situatie dat iets beschreven of beoordeeld wordt op een manier die uitgaat van een opsomming van factoren en prioriteit van die factoren, die niet overeenkomt met de werkelijke verdeling van die factoren. Ook bekend als zodanig is de Engelse term ervoor: bias. Stel je weegt iets met een simpele weegschaal van het model van Vrouwe Justitia, en waarin je dus het gewicht van, zeg, een kaas bepaalt door het te vergelijken met een stel standaardgewichten in de andere schaal. Er is sprake van voorinstelling, als bijvoorbeeld de ene schaal ietsje zwaarder is dan de andere. Of als je stiekem met een vinger op een van de schalen drukt.

Hier gaat het natuurlijk om voorinstelling bij het doen van verbale uitingen, sprekend of op papier. Net als bij Vrouwe Justitia is het de boelding dat je het niet doet. Maar waar in de rechtspaak men er zich in het algemeen aan houdt, is dat bij het doen van verbale uitingen in het algemeen een uitzonderingen, en op bepaalde terreinen, zoals de politiek, eerder een zeldzaamheid. Het is wel gebruikelijk om het gaan doen van een onbevooroordeelde uitspraak vergezeld te doen gaan van een verandering naar een meer serieus klinkende intonatie. Iets dat natuurlijk ook weer misbruikt kan worden, en ook weer zeer vaak misbruikt wordt.Naar Aanwijswoorden en waarnemen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .