WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Femke Kaulingfreks

Er zijn bekendere namen met ernstige aanvallen en er zijn onbekendere namen met zeer ernstige ... Hier is een geval van het tweede.

Maar waarvan dan? Een paar keuzes zijn cultuurrelativisme, multiculturalisme, feminisme, islamisme, nomadisme, kosmopolitisme, ideologisme, enzovoort.

Dit is een zeer ernstig geval van multiculturalisme: alles om zo veel mogelijk van achterlijke culturen in Nederland te krijgen.

Deze specifieke uiting: we moeten extra naar ze luisteren als ze geweld gebruiken.

Serieus.

Kijk maar (de Volkskrant, 26-08-2014, door Femke Kaulingfreks, politiek filosoof. Zij onderzoekt de betekenis van rellen, en Matthijs Ponte, directeur van het Read My World festival. uitleg of detail ):

  Neem relschoppers uit minderheden serieus

We begrijpen de woede van zwarten in Ferguson, maar miskennen het politieke karakter van ordeverstoringen in Nederland.

Wat al van dus eerste kop af aan duidelijk is. Die gestoordheid. Want dit is het zwartste racisme. Zet er maar wat anders neer:
  Neem relschoppers uit meerderheid serieus

Bijvoorbeeld die mensen die in de Schilderswijk op een heel fatsoenlijke manier protesteerden tegen ISIS en de steun aan ISIS. Die werden door de hele media afschilderd als "aanhangers van Pro Patria", "extreem rechts", en "zwaaiend met prinsenvlaggen".  Op geen enkele manier werden die dus serieus genomen. Dus ook niet door de hele media.

Die kop is dus het goorste racisme. En die staat zomaar in de Volkskrant. Een kwaliteitskrant  (zeggen ze).

En om dit allemaal te onderbouwen, moet je dus de werkelijkheid omkeren:
  Als we bijvoorbeeld kijken naar de spanningen in de Schilderswijk zien we dat de oorzaak direct wordt gezocht in een gebrek aan integratie van vooral jonge bewoners...

Die oorzaak wordt daar niet gezocht, maar die oorzaak ligt daar. Als die inwoners geïntegreerd waren, dachten ze als Nederlanders en waren er geen spanningen met Nederlanders.
  ... bewoners, en de daarmee gepaard gaande criminalisering

De bewoners van de allochtone bewoners Schilderswijk worden niet gecriminaliseerd (door de Nederlanders), maar zijn crimineel in zeer overdadig mate uitleg of detail .
  Een recente uitspraak van burgemeester Van Aartsen illustreert dit. In een brief aan de Haagse gemeenteraad naar aanleiding van het omstreden besluit om 'risicodemostraties' te verbieden schreef hij: 'Er is er maar één de baas op straat: dat is de politie.' Hiermee legt Van Aartsen de nadruk op het belang van een dominante aanwezigheid van politie in de wijk ...

Oftewel: wat de filosofen hier beweren is dat Van Aartsen had moeten zeggen:
  "De politie is niet de baas op straat"

Zonder enige twijfel volkomen absurd. Wie dit stelt, en de filosofen stellen dit, is gestoord.

En ze onderbouwen hun stelling ook nog, zodat men niet denkt dat ze het per ongeluk verkondigen. Omdat Van Aartsen dit zegt over de politie die de baas is:
  ... gaat hij volledig voorbij aan een belangrijke voedingsbodem voor de onrust: het gevoel van veel jongeren uit de buurt dat zij juist door de politie gediscrimineerd worden.

Dus de stelling dat de politie de baas is, is een vorm van discriminatie. Oftewel: de filosofen vinden eigenlijk dat de rellende allochtonen de baas zouden moeten zijn op straat. Overigens, dat ze vinden dat ze gediscrimineerd worden is logisch: ze zijn overdadige crimineel, de politie bestrijdt criminaliteit, dus ze worden overdadig aangepakt door de politie. Dat is geen gevoel. Dat is zo. Omdat ze overdadig crimineel zijn.

En tot slot nemen de filosofen alvast een voorschot op datgene dat komen gaat als het door hen gesuggereerde pad verder gevolgd wordt:
  Het erkennen van de politieke betekenis van openbare ordeverstoringen zoals in de Schilderswijk zou een begin zijn. Daarnaast moet gemeenschapsactivisme niet als ondermijnend en bedreigend gezien worden, maar juist als een gemotiveerde poging om een volwaardige plek in onze samenleving te claimen. Daar waar ruimte bestaat voor een dergelijk activisme kunnen ongerichte gewelddadigheden misschien juist worden voorkomen.

Dat pad leidt namelijk tot het gemeenschapsactivisme van minderheden zoals we dat kennen van de plunderingen en brandstichtingen Parijs en andere Franse steden in 2005, Londen en andere Engelse steden in 2011, en Stockholm en andere Zweedse steden in 2013.

De filosofen beweren dat te voorkomen met hun aanpak:
  Als we onlusten in Nederland willen voorkomen ...

Maar de waarde daarvan is al uitvoerig aangetoond: wat dit soort mensen beweren moet je omdraaien om ergens in de buurt van de werkelijkheid te komen.

Dit is een regelrecht pleidooi voor het gebruik van geweld.

Door gekleurden tegen Nederlanders.

Kwam het uit rechtse kring, had het OM en de rechter allang ingegrepen.


P.S.
Ieder mens met gezond verstand houdt een miljoen armlengtes afstand tot zo'n extremist. Het politiek-correcte Nieuwsuur bewijst dolgraag dat het ook linksfascistisch is, door Kaulingfreks te presenteren als deskundige als de gekleurde jeugd weer eens in Frankrijk aan het rassenrellen is, zie Nieuwsuur, 17-02-2017 uitleg of detail - reportage na 27:28 min., en de extremiste na 31:01 min. Natuurlijk is het allemaal de schuld van de blanken die als eerste miljarden aan de gekleurden moeten geven, en als tweede de politie terugtrekken uit het door gekleurden bezet gebied. Of was dat andersom ...?

Nog een addendum voor wie het voorgaande nog niet duidelijk genoeg was - en de bron van het bericht zegt al bijna alles, wnat dat is het kanaal van de extremische kant van het linksfascistme: de website van de racistenclub VARA: Joop.nl. En voor wie dat niet genoeg is, hier is de kop (Joop.nl, 31-10-2017 uitleg of detail ):
  De Figurant: Institutioneel racisme

Oftewel: "Nederlanders zijn racisten zo erg dat het zelfs in hun instituten zit".
    En voor wie zelfs dát nog niet genoeg is, hier de bijbehorende illustratie:
 

De "het" in het midden is de filosoof, geflankeerd door een brengster van kalifaat en sharia, en een brenger van winti en tovenarij.
    En voor wie last heeft van iconofobie, hier de bijpassende woorden annex verbale diarree:
  Bij racisme ... racisme ... institutioneel racisme. ... uitgesproken over thema’s rondom racisme, discriminatie en islamofobie. ... tegen racisme ... etnisch profileren ...

Of ook wel: links een zwarte weduwe, en rechts een lid van Henk en de Stainless Steelband, bekend van de hit "Oh Nederland, wij willen WW contant" uitleg of detail .


Naar Filosofie, inleiding  , of site home  .

18 okt.2016