WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Nederlands, manifest

Eén van de zaken waar de filosofie geacht wordt wat over te mogen zeggen, is het maatschappelijke debat op de hoogste niveaus. Waar bijvoorbeeld ook zaken als normen en waarden in het geding kunnen komen.

Van dat soort zaken zijn er over het algemeen niet veel, want het zijn meestal ook meer fundamentele zaken, en als daar debat over is zodanig dat filosofen in het spel komen, en er zijn er ook nog eens veel van, dan is er echt iets ernstigs aan de hand.

Onfilosofisch uitgedrukt: stront aan de knikker.

En op het ogenblik, schrijvende midden 2016, is het duidelijk dat er sprake is van minstens twee van die meer fundamentele debatten. En dat is voor fundamentele debat al "veel". Je zou bijna zeggen: drie is te veel.

Die twee zijn ieder te illustreren door een voorbeeld (de Volkskrant, 27-02-2016, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Waar is Jan Normaal gebleven?

De grote middengroep is finaal gespleten, in hoger en lager opgeleiden.

Dat is dus nummer één: de economisch-sociale klassenstrijd.

En nummer twee ( de Volkskrant, 30-05-2016, column door René Cuperus, cultuurhistoricus):
  De schok van Oostenrijk

Tussentitel: Een gevecht om grenzen tussen globalisten en nationalisten

...    Onderschat die Alpenrepubliek niet! Die is al veel eerder een zwarte kanarie in de Europese kolenmijn gebleken. ... De FPÖ die zojuist de Oostenrijkse presidentsverkiezingen op een haar na verloor is al lange tijd onder ons.    ...
    ... Het laat zien dat sociaal-economische links-rechts-tegenstellingen nog maar beperkte verklaringen bieden. We hebben veeleer met culturele factoren en identiteitspolitieke conflicten vandoen. Een gevecht om grenzen en nationale eigenheid tussen globalisten en nationalisten.

En die opzettelijk meer algemeen gehouden termen 'culturele factoren en identiteitspolitieke conflicten' zijn iets concreter te vertalen in: "vluchtelingen, vreemdelingen, en de islam".

Dat zijn twee fundamentele factoren die elkaar versterken. Want de sociaal-economische factor van de neoliberale tweedeling en haar sociale bezuinigingen versterken de asymmetrie van de uitgaven die gedaan worden voor de factoren "vluchtelingen, vreemdelingen, en de islam". Ook weer wat onfilosofischer uitgedrukt: het huis voor het kind de laagbetaalde huurder gaat naar een uitkeringstrekkende asielzoeker.

Beide kwesties spelen al veel langer (de Volkskrant, 14-10-2008, door René Cuperus, verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA.):
  Opstand der elites ondermijnt samenleving

René Cuperus roept de elite, die zich heeft losgezongen van de rest van de bevolking, ertoe op zich weer te gaan oriënteren op beproefde waarden en tradities.

En zijn gedurende die tijd progressief erger geworden, en uiten zich nu dus in het feit dat in een Europees land de partij die aangeduid wordt als exttreemrechts de helft van de stemmen haalt, en in Nederland middels stenen gegooid door ramen van raadszalen waar burgers asiezoekerscentra door de strot wordt geduwd.

Tijd voor filosofen om ook iets van de zaak te vinden.

Hier is het resultaat van hun georganiseerde en geconcenteerde inspanningen (Trouw, 29-03-2016, door Marli Huijer en Martin van Hees):
 

We zijn allemaal migranten - een pleidooi voor Europese openheid

Op de drempel van de Maand van de Filosofie - die deze week van start gaat, met als thema 'Over de grens' - pleit Denkeres des Vaderlands Marli Huijer voor een open houding naar vluchtelingen. Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars.'

Tussentitels: Een open samenleving biedt de grootste kans op vrede en welvaart
Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere

Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen. ...


Laten we dat eerst eens plaatsen in het voorgaande. Waar het gaat over twee tweedelingen die grotendeels en vermoedelijk helemaal samenvallen. Als "hoger" versus "lager".

In dat kader is de plaats van dit manifest, alleen al uit de koppen en die anderhalve zin tekst af te leiden, volkomen duidelijk: die plaats ligt voor de volle honderd procent in het gebied van "hoger".

Waarin de positie van "lager" ook nog een negatieve kwalificatie meekrijgt, die dit keer wel in expliciet is opgeschreven: de positie van het "lager" is die van "angst". De positie van het "lager" is die van "irriationeel".

Waarmee geïmpliceerd wordt: de positie van "hoger" is rationeel.

Dat zijn de posities zoals geschetst door "hoger". Waar tegenover je, bij een rationele of filosofische aanpak, ook de zienswijze van "lager"zou kunnen of beter moeten stellen. Maar dat is in het kader van dit manifest niet gedaan. Zo meteen hier wel in het kader van deze analasye, maar ervoor eerst nog wat over het manifest zelf.

Dat manifest beginmt namelijk met een kop, en die kop begint met het meest irrationele argument denkbaar (pardon, op één na): "Iedereen is een mens". In dit geval in de afgeleide vorm "Ieder mens is een immigrant", maar het gaat niet om het tweede deel, maar het eerst. Dat "Ieder mens is ...".

Dat is een totaal onzinnige uitpsraak, omdat iets dat voor iedereen geldt op geen enkele wijze gereduceerd kan worden tot iets dat slaat op verhoudingen tussen mensen. Verhoudingen tussen mensen gaan tussen subgroepen, of individuen, en die zijn volgens deze uitspraak volkomen hetzelfde, dus is er geen sprake van verschillen en dus is er geen sprake van "verhoudingen".

De uitspraak is van de soort: "Als je de hele Aarde ophoogt met één meter, hoeft niemand meer te bukken".

Dit is het sterkst mogelijke geval van cognitieve dementie  .

De gezamenlijkheid van de Nederlandse filosofen publiceert rabiate onzin. In hun allereerste uitspraak.

Gedaan in het kader van een kwestie van maatschappelijke tweedeling.

In welke tweedeling ze zich positioneren volledig aan één van de twee kanten.

En dat doen op twee manieren: die van de irrationalteit en die van de eenzijdige representatie.

Dit kan nauwelijks fouter, en het is voor een enkele waarnemer moeilijk uit te drukken in "fatsoenlijke" woorden hoe fout dit is.

Dit is het gooien van benzine op een ondergronds woekerende maatschappelijke veenbrand.

Door 180 filosofen, gezamenlijk representatief voor het Nederlandse filsosofendom.

Voor de representatie van hoe fout dit manifest is, is er maar één makkelijk controleerbare maatstaf: de invloed die het heeft op de aangesprokenen. Het dagblad Trouw, dat voor publicatie ervan verkozen was, heeft een relatief open reageeruimte. Hier een selectie van de reacties:

  Marsilio
Huijer en Hees schaffen das ! Gefilosofeer aan de salontafel. Vraag je vooral niet af of er een discrepantie ontstaat tussen draaglast en draagkracht van de open westerse samenleving. Wellicht zodanig dat de vrije, open samenleving zoals we die gewend waren verruild wordt voor een ontwrichte, die de instorting nabij is. But we will all go down together !
29/03/16 21:23

boris-Haarlem
Is dit warrige en onhistorische verhaal van de "denkster des vaderlands" en maar liefst 180 'wetenschappers, kunstemakers, diepdenkers en pennelikkers' nu een pleidooi om naast de miljoenen moslims die er al in Europa zijn nog eens véél meer miljoenen moslims toe te laten? Kortom, willen de ze ondergang van de Europese beschaving?
29/03/16 21:32

Bob, Leusden
Ziedaar het probleem in een paar regels - geen van de 182 ondertekenaars woont in een wijk met de zozeer gewaardeerde immigranten, geen wordt bedreigd, bespuugd, bestolen, geen hoeft jaren langer op een huurwoning te wachten, geen moet achter immigranten aansluiten in een rij, geen wordt de zorg ontnomen om het geld te zien verdwijnen naar de nieuwe kolonisten. Ziedaar de kloof door Nederland: 182 welgestelde wegkijkers en wij - de rest.
29/03/16 21:36

Lunarts
Europa is niet in de greep van de angst maar van de onnozelheid. Zo te zien zijn 99 % van de ondertekenaars (door de belastingbetaler) gesubsidieerde hoogverdieners die daardoor geen idee hebben wat er buiten hun mooie huizen en banen gebeurt. Dat het dan ook eens de maand van de filosofie is (zullen zij zelf ook wel bedacht hebben) geeft m.i. aan dit soort mensen de cultuur van goed- en slechtverdieners in hun voordeel beslechten. Walgelijk volk zo langzamerhand.
29/03/16 21:36

JHV
Wat is het toch moeilijk voor elitaire dromers na te denken over de vraag wie de lasten moet dragen. Niet bang voor vreemdelingen maar bang voor idealisten die elke realiteitszin uit het oog verliezen. Men kan vele reële bezwaren noemen, maar in wezen komt het er op neer dat men een fatsoenlijk sociaal stelsel niet kan delen met de hele wereld. En zeker niet met groepen mensen uit verre culturen die onze samenleving geheel niet kennen. De sociale samenhang gaat kapot aan dit soort idealisten.
29/03/16 21:48

EenOog
Ik ben voor een open en tolerante samenleving en de waarden die daaraan ten grondslag liggen. Daarom ben ik tegen de instroom van mensen die vanuit hun religieus / culturele achtergrond deze waarden verwerpen. Dit experiment hebben we de afgelopen 20-30 jaar mogen meemaken. Het is duidelijk dat de auteur en de ondertekenaars niet in een achterstandswijk wonen, maar in een fantasie wereld waarin iedereen een Europeaan wordt, als je ze maar genoeg sociale zekerheid geeft.
29/03/16 22:01

Anne-Nederland
"De Europese idealen" bestaan niet, het zijn de idealen vh elite groepje dat in 2005 het referendum negeerde. "De open samenleving, met haar nadruk op eigen verantwoordelijkheid". Uitkeringen, huizen, gratis zorg en onderwijs, dus hoezo eigen verantwoordelijkheid? Open samenleving en verzorgingsstaat gaan niet samen. "De Europese binnengrenzen werden geopend...ongekende toename van welvaart en vrede." Hoe hoog is die ivoren toren? Hoe los gerukt van de gewone maatschappij zijn deze mensen?
29/03/16 22:04

Der Untergang
De Denker des Vaderlands. . Een stukje van nul en generlei waarde, ondertekend door de Nederlandse Wetenschappelijk elite, wat een gotspe. Misschien moeten al deze hooggeleerde dames en heren eens met open ogen door het land lopen dat zij met alle geweld definitief naar God willen helpen! Zou het schelen? Voor uw eigen carrière zou ik vast cursussen Afghaans, Pakistaans, Arabisch en Albanees gaan volgen. Uw toekomstige studenten spreken namelijk geen Nederlands! Grapjassen!
29/03/16 22:05
 
angel
het niveau van hoogleraar is ook niet meer wat het geweest is.
29/03/16 22:06

Let op de tijdstippen. Dit is allemaal slechts uit het begin. Er kwam geen eind aan de dikke stroom soortgeljke reacties. In totaal meer dan 150.

Een duidelijker illustratie van het effect van dit manifest is niet te geven: het versterkt in hoge mate de maatschappelijke tweedeling.

Voor de zusterpublicatie van Trouw qua maatschappelijke positionering (voor de volledigheid: beide die van "hoger") was er aanleiding om ook aandacht te besteden aan de kwestie (de Volkskrant, 21-05-2016, door  Peter Wierenga)
  Op welke planeet leeft u eigenlijk?

Denker des Vaderlands Marli Huijer kreeg nogal wat over zich heen in reactie op haar vluchtelingenmanifest. Ze gaat in gesprek met vier van de vele boze briefschrijvers.


Georganiseerd door de Volkskrant. En wie organiseert, bepaalt:
  In een compact zaaltje bij Utrecht Centraal, waar een virtueel haardvuur geruisloos knettert aan de muur, zitten vier critici aan de ronde tafel: Fennie, Rudy, Ad en Judith. ...
    ... Marli krijgt bijval. 'De angst voor de islam is na de val van de Muur aangewakkerd, als nieuwe zondebok in plaats van het communisme...', vindt Fennie.
    ... Fennie - voormalig secretaresse en Statenlid voor GroenLinks ...

Een door de Volkskrant ingehuurde vijfde colonne: GroenLinks is pure elite.
  Maar, zo wil Ad dan weten, wat was dan eigenlijk het doel van het manifest? Als Marli zegt dat dit het 'aanspreken van de politiek is', antwoordt hij dat dit wel wat duidelijker had gemogen. Maar meteen daarna biecht hij ineens ook iets op: 'Ik ben blij met dit gesprek, met je nuancering en verduidelijking. Ik ben blij dat de vrijwilligers gehoord worden, en de erkenning dat de rekening - ten onrechte - vooral bij de onderkant van de maatschappij belandt.'

Dicht bij door de Volkskrant ingehuurde vijfde colonne.
  We hebben absoluut een morele plicht, erkent Rudy. 'Ik las laatst een artikel over een vader van vier dochters, die vlak bij IS-gebied woont, waar ze seksslavinnen houden en ga zo maar door. Dat is verschrikkelijk. We moeten dus iets doen in humanitaire zin

Dat is op zijn best een halve criticus, want er bestaat geen enkele morele plicht (zie verder) en die mensen zijn slachtoffer van anderen dan wijzelf.
  Toch zegt ook Judith na enig aandringen toch dat ze wel wat heeft opgestoken. 'Die andere kijk op angst, door die vergelijking met het verkeer, vind ik zeker interessant.'

Sufgeluld door de overmacht van de andere kant.

Dus ook van deze bijeenkomst leert de elite niets:
  En de Denker des Vaderlands zelve? 'Ik zie nu dat ik duidelijker moet maken wat de morele verantwoordelijkheid voor vluchtelingen betekent voor het voortbestaan van de samenleving. ...

Oftewel: het standaardverhaal van de elite in al dit soort zaken: "We moeten het beter uitleggen".

En die betere uitleg is volkomen voorspelbaar, want dat is de enige uitleg die ze hebben:
'Ik deel de analyse van Bauman dat mensen veel onzekerheid hebben', reageert Huijer. 'Over hun baan, hun huis, maar ook op moreel vlak. ... '
    Maar, zo legt ze uit, ze wil toch het morele element vooropstellen ...
    'Kunnen we die morele plicht dan naast ons neerleggen? Nee, dat kan niet! ...'
    We hebben absoluut een morele plicht, erkent Rudy. ...
    Ook Fennie ... deelt het idee van morele verantwoordelijkheid. ...
     ... Huijer niet ontkennen. '... Waarom zou ik dus toestaan dat angst mijn morele plicht overruled?'
    ... de Denker des Vaderlands zelve? 'Ik zie nu dat ik duidelijker moet maken wat de morele verantwoordelijkheid voor vluchtelingen ...

Het enige argument dat de elite heeft, want anders gebruikten ze er meer: "De morele plicht". En als uiteindelijke hopeloze dooddoener:
Maar, zo legt ze uit, ze wil toch het morele element vooropstellen: 'De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vervolgens het Vluchtelingenverdrag zijn opgesteld na de Tweede Wereldoorlog, mede om te zorgen dat er nooit meer met vluchtelingen wordt geleurd zoals toen met de joden.'

"De Joden. "De holocaust". En daarna boos zijn als de andere partij soortgelijke argumenten gebruikt.

Die "moraal" van de elite wordt hier niet nader aangeduid of verder uitgewerkt. Niet zo in als bij gebruik elders.

Iets waarvan, zonder die nadere aanduiding en zonder die verdere uitwerking, op grond van het hele verhaal en de uitkomsten ervan, van aangenomen mag worden dat het in feite staat voor dit:
De zogenaamde "moraal" van de elite is niets anders dan het eigenbelang van de elite

Hier is dus de filosofie van 180 Nederlandse filosofen, direct afgeleid uit hun verbale uitingen aangaande de kwestie van twee maatschappelijke tweedelingen: de sociaal-econoimsche en de identeits-culturele.

De term "verraad" is hierop van toepassing op meerdere vlakken, waaronder die van de beroepsethiek, af te leiden uit de aloude betekenis van filosofie:
Filosofie betekent: Liefde voor de wijsheid of kennis

Tot slot de lijst van mensen die hieronder hun handtekening hebben gezet:
1. Tineke Abma (VUmc) hoogleraar participatie en diversiteit
2. Hans Alma (UvH) hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen
3. Joel Anderson (UU) uhd filosofie
4. Jan Baars (UvH) hoogleraar interpretatieve gerontologie
5. Christoph Baumgartner (UU) uhd ethiek
6. Inez de Beaufort (ErasmusMC) hoogleraar gezondheidsethiek
7. Karim Benammar, filosoof
8. Roel Bentz van den Berg, schrijver
9. Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken
10. Maaike Bleeker (UU) hoogleraar Theaterwetenschap
11. Sanne Bloemink, journalist en schrijver
12. Theo Boer (TUK/PThU) bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
13. Kees Boersma (VU) uhd disaster studies
14. René ten Bos (RU) hoogleraar filosofie en organisatietheorie
15. Lans Bovenberg (TiU) hoogleraar economie
16. Jan Bransen (RU) hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen
17. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
18. Marjo Buitelaar (RUG) uhd hedendaagse islam
19. Michael Burke (UCR/UU) hoogleraar retorica
20. Antoine Buyse (UU) hoogleraar mensenrechten
21. Bert van den Brink (UU) hoogleraar politieke en sociale filosofie
22. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
23. Robin Celikates (UvA) uhd politieke en sociale filosofie
24. Rutger Claassen (UU) uhd politieke filosofie
25. Paul Cobben (UvT) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
26. Ben Crum (VU) hoogleraar politieke theorie
27. Marc Davidson (UM) bijz. hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
28. Lieven Decock (VU) hoogleraar logica en Filosofie van de cognitiewetenschappen
29. Ad van Deemen (RU) hoogleraar beslistheorie
30. Trudy Dehue (RUG) hoogleraar wetenschapsonderzoek
31. Hans van Delden (UMC Utrecht) hoogleraar medische ethiek
32. Jolle Demmers (UU) uhd conflict studies
33. Govert Derix, filosoof/schrijver/adviseur
34. Belle Derks (UU) hoogleraar sociale en organisatiepsychologie
35. Adriaan van Dis, schrijver
36. Joep Dohmen (UvH, HVO) em. hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek; lector Bildung
37. Wybo Dondorp (UM) uhd biomedische ethiek
38. Jeroen Doomernik (UvA) ud migratiestudies
39. Maarten Doorman, schrijver en filosoof
40. Willem B. Drees (TiU) hoogleraar filosofie
41. Jan Drost, schrijver/filosoof
42. Wim Dubbink (TiU) hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie
43. Joachim Duyndam (UvH) hoogleraar humanisme en filosofie
44. Jan Willem Duyvendak (UvA), hoogleraar sociologie
45. Marcus Düwell (UU) hoogleraar filosofie
46. Fokko Jan Dijksterhuis (UT/VU) bijz. hoogleraar kennisgeschiedenis
47. Anne Dijkstra (UT), ud science communication
48. Han Entzinger (EUR) hoogleraar migratie- en integratiestudies
49. Suzanne Ermers uitgeefdirecteur VBK Uitgevers
50. Erno Eskens, directeur ISVW
51. Maxim Februari, ethicus/schrijver
52. Martha Frederiks (UU) hoogleraar studie van het wereldchristendom
53. Oene van Geel, violist/componist
54. Rob van Gerwen (UU) ud filosofie
55. Halleh Ghorashi (VU) hoogleraar diversiteit en integratie
56. Marlies Glasius (UvA) hoogleraar internationale betrekkingen
57. Marieke de Goede (UvA), hoogleraar politicologie, lid Commissie Vrede&Veiligheid van de AIV
58. Saskia van Goelst Meijer (UvH) UD geestelijke begeleiding
59. Wouter Goris (VU) hoogleraar antieke, patristische en middeleeuwse Filosofie
60. Beatrice de Graaf (UU) hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen
61. Gjalt de Graaf (VU), hoogleraar integriteit
62. Bart Gremmen (WUR) hoogleraar ethiek in levenswetenschappen
63. Maria Grever (EUR) hoogleraar geschiedenis
64. Bas Haring (UL) bijz. hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof
65. Michel ter Hark (VU) hoogleraar taalfilosofie
66. Anja van Heelsum (UvA) ud politicologie
67. Martin van Hees (VU) hoogleraar ethiek
68. Anton Hemerijck (VU), hoogleraar institutionele beleidsanalyse
69. Joke Hermsen, filosoof en schrijver
70. Cris van der Hoek (HvA) docent filosofie
71. Leon Heuts, hoofdredacteur Filosofie Magazine
72. Odile Heynders (TiU) hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap
73. Frank Hindriks (RUG) hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
74. Ernst Hirsch Ballin (TiU/UvA), hoogleraar constitutioneel recht
75. Rainer Hofmann, Artistic Director SPRING Performing Arts Festival Utrecht
76. Marijke Hoogenboom, lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
77. Klasien Horstman(UM) hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg
78. Marc-Marie Huijbregts, acteur
79. Marli Huijer (EUR/HHs) bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie
80. Ivana Ivkovic, promovenda filosofie
81. Guus Janssen componist
82. Oek de Jong, schrijver
83. Arjan Kappers, musicus
84. Laura Karreman (UGent) promovenda theaterwetenschappen
85. Machiel Karskens (RU) em. hoogleraar sociale filosofie
86. Laurens ten Kate (UvH), bijz. hoogleraar filosofie en religiewetenschap
87. Bert Keizer, arts/schrijver
88. Jos Kessels, organisatiefilosoof
89. Pauline Kleingeld (RUG) hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
90. Jeroen de Kloet (UvA) hoogleraar globalisering
91. Frans-Willem Korsten (EUR/UL) hoogleraar literatuur en samenleving
92. Michiel Korthals (WUR) em. hoogleraar filosofie
93. Gregg Lambert (Syracuse University, New York), hoogleraar Humanities
94. Christian Lange (UU) hoogleraar Islamologie en Arabistiek
95. Gerty Lensvelt-Mulders (UvH) rector magnificus
96. Koen Leurs (UU) ud gender & postcolonial studies
97. Hans Lindahl (TiU) hoogleraar rechtsfilosofie
98. Jannah Loontjens, schrijver / filosoof
99. Marc Loth (TiU) hoogleraar privaatrecht
100. Geert Lovink (HvA), lector netwerkcultuur
101. Alexander Maas (UvH) hoogleraar humanisering en verandering van zorg
102. Frank Meester filosoof/publicist
103. Anthonie Meijers (TUE), hoogleraar filosofie
104. Susana Menendez, bestuurder Haagse Hogeschool
105. Thomas Mertens (RU) hoogleraar rechtsfilosofie
106. Ruud Meij (UvH) filosoof, adviseur publieke integriteit
107. Birgit Meyer (UU) hoogleraar religiewetenschap
108. Antoine Mooij (UU) em. hoogleraar forensische psychiatrie
109. Jos de Mul (EUR) hoogleraar wijsgerige antropologie
110. Eggo Müller (UU) hoogleraar media en communicatie
111. Reinier Munk (VU) hoogleraar geschiedenis van de moderne wijsbegeerte
112. Bert Musschenga (VU), em. hoogleraar filosofische ethiek
113. Paul Nieuwenburg (UL) hoogleraar politieke theorieën
114. Barbara Oomen (UU) hoogleraar sociologie van de mensenrechten
115. Huub Oosterhuis, dichter en theoloog
116. Jim van Os (Maastricht UMC) hoogleraar psychiatrie
117. Martijn Padding, componist
118. Polly Pallister-Wilkins (UvA) ud politieke wetenschap
119. Connie Palmen, filosoof/schrijver
120. Roland Pierik (UvA) uhd rechtsfilosofie
121. Froukje Pitstra (UvH) ud historisch onderzoek en geschiedenis van ouder worden
122. Jeannette Pols (AMC/UvA) hoogleraar empirische ethiek
123. Andrea Poma (Universiteit van Turijn) hoogleraar praktische filosofie
124. Sandra Ponzanesi (UU) hoogleraar gender en postkoloniale studies
125. Baukje Prins (HHs), lector burgerschap en diversiteit
126. Henk de Regt (VU) bijz. hoogleraar wetenschapsfilosofie
127. Eduard van Regteren Altena, cellist
128. Mirjam van Reisen (UL/TiU),hoogleraar computing for
society/internationale betrekkeingen
129. Ann Rigney (UU) hoogleraar algemene literatuurwetenschap
130. Ingrid Robeyns (UU) hoogleraar ethiek
131. Sabine Roeser (TUD) hoogleraar ethiek
132. Beate Roessler (UvA) hoogleraar ethiek
133. Jan-Willem Romeijn (RUG) hoogleraar wetenschapsfilosofie
134. Daan Roovers, filosoof
135. Simone van Saarloos, filosoof/publicist
136. Sawitri Saharso, (UvH/VU) hoogleraar burgerschap en morele diversiteit
137. Eric Schliesser (UvA) hoogleraar politieke theorie
138. Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
139. Maureen Sie (UL/EUR) bijz. hoogleraar filosofie
140. Coen Simon, schrijver/ filosoof
141. Marc Slors (RU) hoogleraar cognitiefilosofie
142. Arend Soeteman (VU) em. hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
143. Ed Spanjaard, dirigent en pianist
144. Martin Stokhof (UvA) hoogleraar taalfilosofie
145. Ernestine Stoop, harpiste
146. Helen Stout (EUR), hoogleraar-directeur van het ESL Centre for Law, Art & Innovation
147. Karien Stronks (AMC) hoogleraar sociale geneeskunde
148. Fernando Suárez Müller (UvH) ud ethiek en duurzaamheid
149. Caroline Suransky (UvH) ud globalisering - en dialoogstudies
150. Tsjalling Swierstra (UM) hoogleraar filosofie
151. Paul van Tongeren (RU) hoogleraar ethiek
152. Willem Trommel (VU) hoogleraar beleid en bestuur
153. Iris van der Tuin (UU) uhd Liberal Arts and Sciences
154. Suzanne van de Vathorst (AMC ) bijz. hoogleraar medische ethiek 155. Frank Veltman (UvA), em. hoogleraar logica
156. Wouter Veraart (VU), hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
157. Peter-Paul Verbeek (UT) hoogleraar filosofie
158. Paul Verhaeghe (UGent) hoogleraar psychoanalyse en klinische psychologie
159. Marian Verkerk (RUG), hoogleraar zorgethiek
160. Hans Vermeulen (UvA) em. hoogleraar integratie en culturele diversiteit
161. Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
162. Marcel Verweij (WUR) hoogleraar filosofie
163. Barbara Vis (VU) hoogleraar politieke besluitvorming
164. Frank van Vree (UvA) hoogleraar mediastudies
165. Jack Vromen (EUR) hoogleraar filosofie
166. Berteke Waaldijk (UU) hoogleraar taal- en cultuurstudies
167. Wolfgang Wagner (VU) hoogleraar internationale veiligheid
168. Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lector dynamiek van de stad
169. Gloria Wekker (UU) em. hoogleraar gender studies
170. Ruud Welten (EUR) bijz. hoogleraar filosofie
171. Wouter Werner (VU) hoogleraar volkenrecht
172. Guido de Wert (UM) hoogleraar biomedische ethiek
173. Pauline Westerman (RUG) hoogleraar rechtsfilosofie
174. Guy Widdershoven (VUmc) hoogleraar medische filosofie en ethiek 175. Dick Willems (AMC/UvA) hoogleraar medische ethiek
176. Marcel Wissenburg (RU) hoogleraar politieke theorie
177. Rafael Wittek (RUG) hoogleraar sociologie
178. Sally Wyatt (UM) bijz. hoogleraar, digitale culturen in ontwikkeling 179. Paul Ziche (UU) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie 180. Liesbet van Zoonen (EUR) hoogleraar populaire cultuur
181. Job Cohen, PvdA-prominent, voorzitter van UAF, stichting voor vluchteling-studenten
182. Myrthe Hilkens, voormalig PvdA-Kamerlid .

Dat er zo veel haatzaaiende elitaristen rondlopen in Nederland ...

Al dan niet filosoof.

Overigens: één ding wist de Volkskrant wél goed te treffen (illustratie: Enkeling):Dat beeld deed de redactie ergens aan denken - na een tijdje viel het kwartje:En het syndroom is ook volkomen begrijpelijk. Dit zijn de teksten in de banieren rond het hoofd van de filosoof:
  U BENT NIET REALISTISCH
  MENSEN MET ZORGEN ZIJN GEEN RACISTEN
  POLITIEKE ELITE HEEFT MINIMA LATEN STIKKEN
  HET WANTROUWEN HEEFT EEN REDEN
  DOM GEZWETS VAN DE GUTMENSCH


Het is inderdaad om scheeuwend gek van te worden, als je zulke van de werkelijkheid gespeende ideologieën in je hoofd hebt zitten en ze gaan je de werkelijkheid in het gezicht smijten ...


Naar Filosofie, inleiding  , of site home  .

31 mrt.2016