WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Theo Rosier

En hier ... is Theo Rosier!

Tja, je moet toch wat om jezelf te blijven vermaken met zo veel filosofische droevigheid.

Excuus van deze redactie: er zijn wat andere gevallen afgehandeld uitleg of detail uitleg of detail , en wordt je best een tikje mismoedig van het niveau ...

Het volgende geval is uit de verzameling Ideologie, denkafwijkiingen uitleg of detail gehaald, en stant dus van even terug. Maar is tegelijkertijd weer hartstikke actueel, want het gaat over het tweede proces tegen Geert Wilders, wat startte in 2014, en wat op het moment van schrijven zijn slot in de rechtbank-fase nadert (er komt ongewtijfeld een hoger beroep) (de Volkskrant, 22-03-2014, door Theo Rosier, is docent rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht):
  Of vervolgen, of een voddenkoptaks

Wilders heeft mensen wegens hun ras beledigd en moet worden vervolgd op grond van art. 137c Wetboek van Strafrecht.


Met zijn schandelijke uitlatingen over Marokkanen heeft Wilders weer eens bevestigd dat hij bereid is ver te gaan in zijn racistische beledigingen.

Wat je verder ook over de zaak zelf mag vinden, als filosoof heeft Theo Rosier zich al volkomen gediskwalificeert.

Iedere Jan, Piet of Klaas kan op allerlei manieren over deze zaak schrijven, maar als jeje  afficheert als "filosoof" zijn sommige zaken geboden en sommige uit den boze. En de reeks van de laatste is hier al lang:
  Of vervolgen, of een voddenkoptaks

Emoties en een woordspellingen. Misschien niet direct de veranatwoordeijkheid van de auteur, maar geeft al aan dat hij zich volledig hieraan te buiten gaat.
  Wilders heeft mensen wegens hun ras beledigd ...

Weer drie fouten: de term "ras" is in de meste contexten al omtsreden dus mag niet gebruikt worden zonder redelijk sluitende onderbouwing. Voor de term ":belediging" geldt dat in feite ook (er moet bewezen worden dat het gestelde onjuist is - een opmerking die juist is, kan nooit gekwalificerd worden als beledidiging). En als derde: het trekken van conclusies voor het bewijs is geleverd. Dat mogen Jan, Piet en Klaas, maar niet een filosoof.
    De eerste tekst:
  Met zijn schandelijke uitlatingen ...

Twee fouten: emotie, en weer "conclusies vooraf"
  ... over Marokkanen heeft Wilders weer eens bevestigd dat hij bereid is ver te gaan in zijn racistische beledigingen.

Daar meteen dus die onzin uit de kop.
  Vierenhalf jaar geleden gaf hij het duidelijkst blijk van die bereidheid. Hij deed toen in de Kamer het 'zeer serieuze en doordachte' voorstel (zijn woorden) om een 'kopvoddentaks' in te voeren. ...

Het dragen van een hoofddoek betekent: "Ik ben een goede gelovige, en jij bent een minderwaardige vieze (haram) ongelovige". Een voorstel om daar iets tegen te ondernemen is volkomen passend. Meest passend is een verbod. Daar zou men nog harder tegen protesteren.
   Bij de totstandkoming van deze bijzondere bijdrage aan het publieke debat moet het in de fractiekamer van de PVV een beetje zijn gegaan als in de kantoren van de nazipropagandadienst waar antisemitische leuzen werden bedacht.

Waarmee ook Jan, Piet en Klaas "af" zouden zijn, als dit zijnde een Godwin: "In een discussie die over heel ander zaken gaat, refereren aan de Tweede Wereldoorlog".

De rest is feitelijk overbodig. deze meneer dient zijn academische graad ontnemen te worden.

Voor de volledigheid en ter referentie voor nadere analyse van de achterliggende denkafwijking: cognitieve dementie  .
   Totaal het gevoel verloren dat er daar, aan de andere kant, gewone mensen staan - mensen die er aanspraak op kunnen maken als gelijke te worden gerespecteerd.

Op dat recht kunnen nazi's dan ook aanspraak maken. Er is geen verschil tussen nazi's en moslims in dat opzicht. Maar nazi's hebben er volgens mensen als Theo Rosier geen recht op. Moslims dan ook niet. Dus.
   Dit gebrek aan gevoel voor de menselijke waardigheid van groepen medeburgers blijkt nog steeds een uitgesproken kenmerk van de PVV.

Nazi's zijn ook groepen medeburgers. Enzovoort.

Oftwel: op Theo Rosier is dit van toepassing:
   Totaal het gevoel verloren dat er daar, aan de andere kant, gewone mensen staan - mensen die er aanspraak op kunnen maken als gelijke te worden gerespecteerd.

Zijnde: degenen die er net zo over denken als de PVV.
   Dit zijn beledigingen waarvan je van burgers in een democratische samenleving redelijkerwijs niet kunt verwachten dat zij die zomaar over hun kant laten gaan.

Vergelijkingen met nazi's ook niet, dus Theo Rosier moet vervolgd worden.
   Uiteraard beroept Wilders zich op de vrijheid van meningsuiting. Maar hij heeft geen schijn van kans. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat de vrijheid van meningsuiting niet is bedoeld om uitlatingen te beschermen die mensen te kennen geven dat ze het niet verdienen als gelijke te worden behandeld en hen daarmee ook laten weten dat hun meningen er uiteindelijk niet toe doen.

De volgende soort diskwalificatie: dit is het argument van "Mensenrechten" - in dit soort duscussies uitlsuitend gaande over  "rechten van minderheden" of "bescherming van minderheden. Al dergelijk bepalingen zijn racisme, en öok als ze op schrift staan volkomen ongeldig. In de wet kan niet naar rassen gerefereerd worden, en voor de rest bestaat er geen meerderheid in welke gemeenschap dan ook. Oftewel: iedereen is een minderheid en het begrip is leeg. Vacuüm.

Buiten het ongeldige concept van "minderheden" om, is er geen enkle recht van niet-belediging, want daar kan iedereen op ieder gewenst moment een beroep op doen, en is dus olstrekte willekeur. Uit een werkend rechtssyteem moeten dit soort bepalingen als ze er in zitten verwijder worden, Dat Europese Hof ins een monstrum dat geen enkele recht rechtsgrond heeft. Wtegeving moiet gegrond worden in de instemming van de burgers, en burgers hebben het bestaan van Europoese institueis bij iedere stemming tot nu toe verworpen.

Het aanhalen van een Europese insituur waar niemand invloed op heeft is een "beroep op hogere machten".

Een doodszonde voor een filosoof.
   Mocht het OM niet tot vervolging willen overgaan, dan zou ik het parlement willen voorstellen een voddenkoptaks in te stellen ter ontmoediging van het publieke optreden van voddenkoppen als Wilders, die met hun onzindelijke gedachten en on-Nederlandse gebral de publieke ruimte vervuilen. Zo'n regeling lijkt me niet meer dan redelijk. De vervuiler betaalt.

Taal van een linksfascistisch demagoog.

Deze man moet al zijn academische diploma's ontnomen worden. Daarna mag hij schrijven wat hij wil. Maar wel zonder die academische streep eronder.


Naar Filosofie, inleiding  , of site home  .

 

26 nov.2016