WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Filosofie: houding faculteiten

Een archetypisch voorbeeld van de houding van faculteitsbestuurders op enigerlei vorm van kritiek:


Leids universiteitsblad Mare, 27-10-2005, Deborah van Duuren, student wijsbegeerte

Censuur

Met verbazing heb ik kennis genomen van het bestuursbesluit van de faculteit wijsbegeerte van 12 september 2005, waarin onder punt 3 vermeld wordt: het bestuur stemt niet in met de verzending van de Wallenbeekse Nieuwsbrief 2 aan de studenten via het bureau van de faculteit.
    Zeer opmerkelijk.
    Waarom wil de faculteit geen medewerking verlenen aan de verspreiding van deze nieuwsbrief waardoor mij - en alle andere studenten - informatie wordt onthouden die van belang kan zijn voor ons studenten? Wat staat er dan toch in deze brief?
    Omdat er buiten de faculteit om tal van mogelijkheden zijn om toch kennis te nemen van de inhoud van deze nieuwsbrief (waardoor de poging tot zelfcensuur van de faculteit enigszins lachwekkend wordt), is de inhoud mij inmiddels bekend.
    Deze nieuwsbrief bevat een kritisch commentaar op de beschrijving (en dus inhoud) van een van de velden van de nieuwe onderzoeksmaster van de faculteit wijsbegeerte, nl. Rationality and the Scientific Mind. Naar mijn idee zou een dergelijk stuk, geschreven door een werknemer van de faculteit, aanleiding moeten geven tot een discussie of de huidige invulling van deze onderzoeksmaster wel de juiste is. Hierbij zou het faculteitsbestuur tevens verheugd moeten zijn over het hebben van werknemers die bereid zijn kritisch na te (blijven) denken over de inhoud van de masteropleiding en de wijze waarop de faculteit deze aanbiedt, en zou eveneens de student gehoord dienen te worden.
    Maar niets van dit al, want: ik mag geen kennis nemen van deze nieuwsbrief via het bureau van de faculteit. Hieruit valt op te maken dat het faculteitsbestuur geen publieke discussie over de invulling van haar masteropleiding wenst, waarbij kritisch commentaar uit de eigen gelederen niet gewaardeerd wordt en het eveneens niet nodig gevonden wordt studenten op de hoogte te stellen van de bestaande kritieken en hen te vragen naar hun oordeel in deze.
    Laatste vraag: wat betekent dit? Zullen, na een eerste censuur, kritische elementen verwijderd worden waarna de rust wederkeert en zuiver en alleen het faculteitsbestuur voor mij bepaalt wat de invulling is van het onderwijs? Met andere woorden: is het op dergelijke wijze beschermen van de onderzoeksmaster de uiterste grens, of pas het begin?


Red.:   De eerste taak van de filosofie is kritisch nadenken over het bestaande. Een filosoof die dat niet beseft is een oplichter. Bovenstaande onderdrukking van kritiek is een vorm van wetenschappelijke oplichterij.


Naar Filosofie, inleiding  , Algemeen overzicht  , of site home  .