WERELD & DENKEN
 
 

Filosofie

In de Griekse oudheid was filosofie, "liefde voor de wijsheid", de hoogste intellectuele activiteit, nauw verbonden, via de politiek, met de rest van de maatschappij. De filosofie stond voor wat nu aangeduid wordt met "de wetenschap". 

In de moderne tijd wordt filosofie geachtt die ativiteit te zijn die de inbreng van de overige wetenschappen samenbrengt. In werkelijkheid is ze verworden tot het op verbaal handige wijze hanteren van abstracte, algemene, begrippen, zonder enig zicht op de werkelijkheid, gebruik makende van ruime hoeveelheden retorische truc en onder het begaan zeer vele denkfouten.

Wie te maken krijgt met iemand die zich erop voorstaat filosofie te bedrijven, kan de waarde van die claim bepalen door middel van de volgende vraag: "Zijn uw vragen beter dan die van het dagelijkse en gewone leven, en zo ja, 'Waarom?' ". Antwoordt de filosoof "Nee", dan kan de rest van de discussie gaan over het dagelijkse en gewone leven, en is er geen filosofie nodig. Is het antwoord "Ja", dan kan de discussie verder gaan over de waarde van de vragen van de filosoof boven die van het dagelijkse en gewone leven - iets dat geformuleerd moet worden in termen van het dagelijkse en gewone leven. Op deze vraag heeft de filosofie nog nooit een antwoord kunnen formuleren.

Blijft over het soort kwestie die één hunner ooit eens treffend heeft samengevat als "Das Wesen des Daseins". Een vraag die de oorzaak is van heel veel geestesziektes, waaronder die van de religie.

Wie belangstelling heeft voor de filosofische vraag waar dit uiterst merkwaardige verschijnsel, zeg maar deze afwijking, toch vandaan komt, die kan terecht hier .

Als iemand toch behoefte voelt aan een overkoepelend gedachtengoed, dan kan hij denken aan datgene dat op deze website ook wel een beetje als zodanig wordt gebruikt: de algemene semantiek . Ontwikkeld door Alfred Korzybski als poging om de sociale wetenschappen dezelfde soort onderbouw te geven als de natuurwetenschappen, uitgaande van studie van het verband tusen taal en werkelijke wereld. Stromingen als cognitieve gedragstherapie en NLP, ook wel gebruikt als levenshouding, ontlenen veel van hun ideeën aan de algemene semantiek.

Hier wat voorbeelden van loszwevende hedendaagse filosofie en een enkele uitzondering (de laatste) zoals gebruikt op deze website:


Wie iets wil lezen uit het wijdere veld van de filosofie dat wel ergens op slaat, vindt wat bronnen in Literatuur, lijst ,  met name de wiskundige  Bertrand Russell en de biologen Haldane, Huxley en Bronowski.


Naar site home .