De Volkskrant, 16-04-2014, ingezonden brief van Garmt Dijksterhuis, professor of sensory science, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken .20xx

Vrije wil

Het harde determinisme van Herman de Regt (O&D, 10 april) neemt een aantal zaken voetstoots aan. Ten eerste: er zijn vaste natuurwetten, die ten grondslag liggen aan de theorie van het harde determinisme doordat ze universeel en waar zijn. Echter, natuur -'wetten' bestaan niet, alles wat wij van de natuur weten is gevat in modellen. Deze modellen worden regelmatig bijgesteld of blijken zo onjuist dat ze vervangen worden.

Ten tweede, er zijn oorzaken die automatisch tot een gevolg leiden. Echter, causale relaties liggen niet in de natuur vast, maar vinden hun oorsprong in de manier waarop wij (onze biologie en psychologie) de werkelijkheid waarnemen, of beter, construeren uit onze waarnemingen. Daardoor is er geen noodzakelijke discrepantie tussen de wetenschappelijke (natuurkundige) beschrijving van de mens en de idee dat we een vrije wil hebben.

Wij zitten gevangen tussen de werkelijkheid en onze beleving. Wij ontvangen prikkels vanuit die werkelijkheid, die we weer gebruiken om die werkelijkheid op een bepaalde manier te construeren. Onze beleefde werkelijkheid - de enige die we kennen - kan nooit buiten ons om ervoor gezorgd hebben dat onze keuzen vastliggen, omdat wij die werkelijkheid voor een deel veroorzaken, en er tegelijkertijd een gevolg van zijn.

Red: 


Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]