De Volkskrant, 16-03-2013, ingezonden brief van E.J. van Ginkel, Leiden 2008

Moslimsoldaten

Harriet Duurvoort schrijft over de Noord-Afrikaanse soldaten die in Franse dienst tegen Duitsland vochten in de Tweede Wereldoorlog (O&D, 11 maart). pie aandacht is op zich terecht; in de Vogezen liggen duizenden Franse soldaten met Arabische namen begraven op vergeten oorlogskerkhoven.
    Maar hun verhaal is niet alleen maar heroļsch. Het is ook tragisch: arme drommels uit de bergen die vanwege het geld, en niet zozeer uit haat tegen het nazisme zoals Duurvoort schrijft, dienst namen in het Franse leger. Daar werden ze enerzijds gediscrimineerd en als kanonnenvoer gebruikt, anderzijds hogelijk geprezen a}s de meest geharde ijzervreters van het leger.
    Ze deden niet aan krijgsgevangenen en gingen zich in Italiė te buiten aan verkrachtingen en andere terreur tegen de,burgerbevolking. Eerder hadden Marokkaanse soldaten zich op dat gebied al gevreesd gemaakt in de Spaanse Burgeroorlog, waar ze vochten (en wonnen) aan de kant van Franco.
    Ook de onmiskenbare Noord-Afrikaanse bijdrage aan de geallieerde overwinning heeft verschillende kanten, die we allemaal onder ogen moeten durven zien


Red.


Naar Allochtonen knuffelen  , Allochtonen lijst  , Allochtonen overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]